Demokratiet er på plads

FERIEBOLIG. Trænger vi til en moderne, demokratisk holdning i Ferieforening og Feriefonden, spørger Flemming H-Thiim i nummer 11. Han mener, at hvis man skal fæste lid til beretninger herfra, så er demokratiet i knibe.

FERIEBOLIG. Trænger vi til en moderne, demokratisk holdning i Ferieforening og Feriefonden, spørger Flemming H-Thiim i nummer 11. Han mener, at hvis man skal fæste lid til beretninger herfra, så er demokratiet i knibe.
Kære Flemming H-Thiim: Intet er mere forkert. Bestyrelsen har fulgt de tanker, der blev grundlagt i Kreds 1, da man her valgte at gøre feriehusene til en fond. Derfor ændrede den nuværende bestyrelse ferieforeningens (FF) vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling 28. november 2007, således at alle medlemmer af DJ automatisk var medlemmer af FF. Man besluttede også, at der ikke skulle betales kontingent. De tanker, den tidligere formand for Kreds 1 havde om, at Kreds 1 kunne halvere tilskuddet til fonden, hvis samtlige andre kredse gik hen og betalte den anden halvdel, medførte, at forbundet sagde, at så kan vi lige så godt betale det for alle. En naturlig og ubureaukratisk løsning, syntes det.
H-Thiim mener desuden, at formanden er hårdt presset og tvunget til at prøve en åben, demokratisk proces, således … at provinskredsene også kan få en mulig plads i fondsbestyrelsen!
Ja, men du skal ikke fæste lid til rygter. Formanden er ikke presset, og bestyrelsen har fulgt alle demokratiske regler. Der var valg på sidste generalforsamling. Henrik Louis Simonsen stillede op, som det er hans ret. Han havde ikke stemmer nok og blev ikke valgt. Det er sagen kort og godt. Da der bagefter var valg til suppleantposten, stillede han ikke op.
Bestyrelsen har ansvaret for økonomien i Feriefonden, vi har intet ønske om at hindre en erhvervelse af en lejlighed i København, men vi har et ønske om, at det skal ske på et økonomisk godt grundlag. Så jeg kan kun tilslutte mig din opfordring til, at man møder op den 27. august for at støtte det gode arbejde med ferieboliger, der er til gavn for alle medlemmer af DJ. /

Jørgen Bache, formand for Journalisternes Feriefond og Journalisternes Ferieforening

0 Kommentarer