Dementi

Skattesagskommissionen har sat gang i endnu flere spekulationer om, hvad kommunikationsfolk laver. Og hvorfor skal de have 23 af dem i Region Midtjylland? Birgitte Thingholm, kommunikationschef, er træt af alle fordommene: »Jeg er ikke særlig rådgiver for nogen som helst!«

Skattesagskommissionen har sat gang i endnu flere spekulationer om, hvad kommunikationsfolk laver. Og hvorfor skal de have 23 af dem i Region Midtjylland? Birgitte Thingholm, kommunikationschef, er træt af alle fordommene: »Jeg er ikke særlig rådgiver for nogen som helst!«

»Det er dels etisk forkert, dels en taktisk brøler at nærme sig den gråzone. Det er risky business.«

Sådan siger Birgitte Thingholm, kommunikationschef i Region Midtjylland, om den skattesag, som aktuelt opruller nogle rigtig grimme skyggesider af kommunikationsbranchen i almindelighed og den politiske kommunikation i særdeleshed.

Birgitte Thingholm har fulgt sagen i skattekommissionen tæt og undrer sig både over manglende etik og et elendigt fagligt håndværk.
»Ingen er dømt endnu, så der kan ikke drages konklusioner. Men det, der allerede er lagt frem og vil blive rullet op i løbet af efteråret, bør få nogen til at tænke: "Nu er vi for langt ude!" Det er ikke en måde at arbejde på.«

Hun har befundet sig i hviskeafstand af magtfulde medlemmer af både det danske erhvervsliv og nationens politiske top gennem en lang karriere som kommunikationschef, og hun er oprigtigt rystet over de arbejdsmetoder, skattesagskommissionen har afdækket.
»Jeg har aldrig oplevet noget tilsvarende. At medvirke til at tilsmudse den anden part, lækager af fortrolige papirer … Det ligger meget fjernt fra det, jeg har oplevet både i de politiske miljøer og det private erhvervsliv. Det er jeg aldrig kommet i nærheden af at tage initiativ til eller af at blive bedt om. Det er meget grænseoverskridende,« siger hun.

Journalisten er taget på besøg i Region Midtjyllands 23 mand store kommunikationsafdeling.
Baggrunden er et ønske om at blive klogere på, hvad det er, kommunikationsafdelinger får tiden til at gå med.

Vi er ikke de eneste:
Birgitte Thingholm har måttet forklare regionsrådet, hvad det er, afdelingen egentlig går og laver – direkte affødt af, at et rådsmedlem under en sparerunde havde spurgt til, 'hvor mange af kommunikationsafdelingens 23-24 medarbejdere der arbejdede som Bent Hansens spindoktor'.
»Jeg forstår godt, at den slutning er nem at drage. Det bliver den bare ikke rigtig af,« siger hun.

»Den der spindoktoropfattelse fylder rigtig meget – bare ikke her i afdelingen. Jeg er klassisk embedsmand. Jeg er ikke spindoktor. Jeg er ikke særlig rådgiver for nogen som helst, og jeg er ikke ansat til at hviske Bent (regionsrådsformand Bent Hansen, red.) partipolitiske budskaber i øret. Men den der skabelontankegang er der mange, der har,« siger Birgitte Thingholm.
Ikke uvenligt. Men heller ikke uden bid.


»Det kræver en høj etik at arbejde med kommunikation for skattekroner. Der er en bredere bundlinje i den offentlige sektor at stå til regnskab for.« – foto: Martin Dam Kristensen

I konsulentteamet arbejder man med kommunikationsprojekter: Kampagner, annoncering, undervisning i godt sprog og i, hvordan man kommer bedre i dialog med borgerne. I medietea­met arbejder man med at få historier i medierne og med at sende journalister i den rigtige retning, men mindst lige så meget med at fortælle de cirka 26.600 ansatte, der modtager regionens nyhedsbrev, hvad der sker af nyt. I kælderen nørder webafdelingen med de praktiske problemstillinger, webafdelinger altid synes at pusle med, og i kommunikationens største team – det grafiske – arbejder man blandt andet med standardiserede skabeloner til patientinformation, med en ny kuverteringsmaskine og som grafik-politi, når nogen gør noget andet, end den grafiske identitet foreskriver – og det gør nogen tit.

Afdelingen for spin, lyv og fup møder vi ikke.
I stedet for journalisternes evige fokus på spin, lusk og håndtering af presse vil Birgitte Thingholm gerne have fortalt historierne om, hvad kommunikation også kan:
»Kommunikation er et ledelsesværktøj på linje med HR og it. Kommunikationen kan gennemsyre en organisation. I vores tilfælde er kommunikation afgørende for dialogen med borgere, patienter, pårørende, eksempelvis – og det er et middel til at løfte hele virksomheden mod det resultat, man ønsker,« siger hun.

Blandt andet derfor har kommunikationsafdelingen i Region Midtjylland udgivet en serie foldere til organisationens cirka 26.600 medarbejdere. Der er syv foldere i serien og en ottende på vej – og en af folderne hedder 'Pressekontakt'.
Pressekontakt-folderen er hverken større eller mindre end de øvrige foldere, og det illustrerer faktisk meget fint, hvordan Birgitte Thingholm ser på pressedelen af sit arbejde.
»Pressekontakten er en vigtig del af vores arbejde. Men det er altså kun én del,« siger hun.
»Vi tænker i timing, vi tænker i placering af historier, og vi tænker i at præsentere vores organisation så godt som muligt. Vi rådgiver vores politikere og medarbejdere til at vise empati og beklage, hvis der er sket en fejl. Det er professionelt kommunikationsarbejde – eller ok spin – i min bog. Men smædekampagner, plante fejlagtige oplysninger, svine folk til … Det har slet ikke noget at gøre med den verden, jeg kender til,« siger Birgitte Thingholm.

Hun har arbejdet med kommunikation siden 1987: i Miljøministeriet, Jysk Telefon, TDC og Aarhus Amt ud over Region Midtjylland. Og hun har aldrig mødt et krav om at dække over noget eller plante noget.
»Den verden, der oprulles i medierne, er meget fjern fra den måde, vi praktiserer kommunikation på her i huset. Det kan da godt være, jeg sidder langt fra det hele her i Jylland, men i mit ret vidtforgrenede netværk i branchen er det ikke noget, jeg møder eller har hørt om før,« siger hun.

Hvorfor tror du, at det med spin fylder så meget i journalisters bevidsthed?
»Vi er ikke lykkedes godt nok med at fortælle, hvad vi ellers laver. Jeg vil ikke tale pressedelen ned, men virkeligheden er, at den udgør en vigtig del – men kun en del! – af det, vi arbejder med. En anden del er nok, at medierne opfatter sig selv som vigtige. Det medfører, at mediedelen af det, vi laver, får lov at fylde meget,« siger hun.

Fatter vi ikke jeres arbejde?
»Nu du selv siger det!«

0 Kommentarer