Delegeretmødet: Ny møde-form

»Det er ufattelig lidt input, vi får fra medlemmerne på et delegeretmøde. Delegeretmødet skal ikke blive til et show, men der skal være udfordring og ramasjang,« sagde Jakob Nielsen, da hovedbestyrelsen på sit seneste møde evaluerede delegeretmødet.

»Det er ufattelig lidt input, vi får fra medlemmerne på et delegeretmøde. Delegeretmødet skal ikke blive til et show, men der skal være udfordring og ramasjang,« sagde Jakob Nielsen, da hovedbestyrelsen på sit seneste møde evaluerede delegeretmødet.

Diskussionen tog blandt andet afsæt i en voxpop, JOURNALISTEN bragte i det seneste nummer, hvor mange tillidsfolk dømte delegeretmødet for meget kedeligt.

»Er det HBs delegeretmøde eller er det medlemmernes. Hvis hovedbestyrelsen ikke har en mening om alting, så sker der intet. Det er sløvt, at ingen vil lege med,« sagde Kate Bluhme.

For at fremme den politiske debat og nedtone paragraf-diskussionerne blev hovedbestyrelsen enige om at flytte om på rækkefølgen i dagsordenen, så man placerer lovændringer til sidst og rykker handlingsprogramsdiskussionen frem, så den knytter sig til beretningsdiskussionen.

For at styrke beretningsdiskussionen vil HB fremover trykke formandens mundtlige beretning, så de delegerede lettere kan lade sig motivere/provokere til at tage nogle af beretningstemaerne op.

For at få lidt liv på mødet, foreslår HB, at der fremover skal være valgtaler, hvor kandidaterne præsenteres.

Måske vil der på næste delegeretmøde være en talerstol nede i salen for at gøre det mindre voldsomt/nemmere at tage ordet.

Måske vil nogle af diskussionerne blive taget i mindre fora.

Og måske vil man arbejde for, at lovændringer kun kan behandles hvert andet år, da netop behandlingen af lovændringsforslagene var det, der fik de delegerede til at gabe.

Organisationsudvalget arbejder nu videre med delegeretmødets form.

0 Kommentarer