Delegeretmødet 2017 – få overblik her

Delegeretmødet 2017 blev afholdt søndag den 23. og mandag den 24. april. Der var kampvalg til hovedbestyrelsen, hvor DJ Kommunikations kandidater ikke fik valg. Det blev vedtaget at oprette gruppen Ledere i DJ. Journalisten har foromtalt en del af punkterne og dækket delegeretmødet (Opdateret løbende fra 23. - 26. april)

Du kan se hele dagsordenen til delegeretmødet her.

Første debat på delegeremødet søndag den 23. april om formiddagen udsprang af formand Lars Werges mundtlige beretning, der især kredsede om solidaritet, hvilket fik flere på talerstolen.

I sin beretning opfordrede Lars Werge til fællesskab – især mellem fastansatte og freelancere.​ Foto: Jonas Ahlstrøm

Delegeretmødet vedtog under debatten om beretningen en udtalelse om, at offentlighedsloven skal forbedres, ligesom der var megen kritik af forholdene i det internationale journalistforbund, IFJ.

Beretningen blev søndag eftermiddag vedtaget.

Du kan se DJ’s nyheder samt alle udtalelser og beslutninger på delegeretmødet her. Journalisten har dækket udvalgte punkter.

Dansk Journalistforbund hedder Dansk Journalistforbund

På dagordenen var et forslag til ændring af navnet på forbundet. Det blev besluttet ikke at ændre navnet, men sætte gang i en debat om det. Du kan læse om debatten på delergeretmødet her.

Delegeretmødet besluttede, at DJ de næste to år skal sætte gang i en debat om forbundets navn.​ Foto: Jonas Ahlstrøm

Ledere i DJ

De delegerede skulle også diskutere en gammel traver: Ledere i DJ. På delegeretmødet i 2015 trak hovedbestyrelsen et forslag om at inkludere ledere i DJ, efter at forslaget fik kritik fra flere delegerede.

Flere i hovedbestyrelsen støttede denne gang et forslag om ledere i DJ, fremsat af formand Lars Werge.

Forslaget blev vedtaget med flere ændringer. Foreningen Ledere i DJ er nu en realitet.

Forslaget om ledere i DJ blev vedtaget. Der skulle dog flere ændringer til først. Blandt andet blev formuleringen om, at freelancere og selvstændige i kortere tids- eller opgavebestemte perioder kan have ansatte inden for DJ’s organisationsområde, strøget.​ Foto: Jonas Ahlstrøm

Ikke flere penge til afgående formænd

Spørgsmålet om, hvor mange penge en afgående formand eller næstformand skal modtage fra DJ, kan kalde på debatlysten. Det var på dagsordenen.

Et flertal i hovedbestyrelsen ønsker at forlænge den periode, hvor en afgående formand eller næstformand for DJ får løn, hvad enten de er stoppet efter eget ønske eller blevet væltet efter et kampvalg.

Forslaget om at forlænge perioden faldt. Det blev vedtaget, at perioden skal være på seks måneder.

Der manglede lige i underkanten af 20 stemmer for at opnå det totredjedelsflertal, der skulle til for at forlænge eftervederlagsperioden​. Foto: Jonas Ahlstrøm

Mærkning af sponsoreret indhold

Et punkt, der kan blive centralt for arbejdet på mange redaktioner, er spørgsmålet om mærkning af sponsoreret indhold.

I grænselandet mellem markedsføring og journalistik kan der tjenes penge for medierne, men blandingsgenrerne skaber også forvirring hos brugerne.

Det har Journalisten beskæftiget sig med i en artikelserie.

Flere i hovedbestyrelsen mener, at det sponsorerede indhold kan være en trussel mod journalistikkens troværdighed, og ville have en tydeligere mærkning.

Delegeretmødet vedtog under den mediepolitiske strategi at opfordre til tydelig mærkning.

I strategien står nu blandt andet: “DJ vil arbejde for, at mærkningen af sponseret indhold skal være markant tydeligere end i dag”. Foto: Jonas Ahlstrøm

Til kamp mod gratis arbejde

Danske Mediestuderende mener, at DJ skal modarbejde det omsiggribende gratis arbejde. Det lød blandt andet i deres argumentation: ”DJ mener, at når studerende får bragt artikler eller indslag i et medie, får brugt deres design eller kampagne af en virksomhed eller på anden måde leverer et kreativt produkt, bør de honoreres for det.”

DJ har tidligere taget stilling til DJ’s egen brug af ulønnet arbejde på Fagfestivalen. Beslutningen blev dengang, at DJ giver grønt lys til, at studerende laver ulønnet indhold til DJ om Fagfestival, hvis det er del af et studieforløb.

På delegeretmødet blev det vedtaget som en del af handlingsprogrammet, at DJ skal modarbejde gratis arbejde. Du kan læse Journalistens dækning af debatten på delegeretmødet her.

Danske Mediestuderendes forslag til øget fokus på underbetaling og gratisarbejde blev vedtaget. Til venstre ses formand Thilde Høybye, som blev valgt ind i hovedbestyrelsen med flest stemmer​. Hun fik efterfølgende også plads i forrretningsudvalget. Foto: Jonas Ahlstrøm

Ikke frit valg

Kun de færreste medlemmer af DJ deltager fast i det aktive politiske og faglige liv i kredse og grupper. Men næsten alle betaler til en eller flere af dem, og det er også ofte herfra, kandidaterne til hovedbestyrelsen kommer.

Men skal det være tvungent at betale til medlemskab af DJ’s kredse og specialgrupper – eller skal det være frivilligt? Det spørgsmål skulle også drøftes på delegeretmødet.

Det blev vedtaget, at der ikke skal være frivillighed. Medlemmerne er stadig bundet til kredse og grupper. Læs dækningen her.

En ændring ville være ”en bombe under fællesskabet og sammenhængskraften i forbundet”, advarede hb-medlem Karen Hedegaard, hvis ansigt pryder valgkampagne-merchandisen på billedet​. Foto: Jonas Ahlstrøm

Samarbejdet med KS

Forud for seneste delegeretmøde gik en debat om en mulig fusion med forbundet Kommunikation og Sprog, som kort før delegeretmødet blev taget af bordet. I stedet blev det besluttet at udvide samarbejdet med KS på en række konkrete områder.

Et centralt punkt i det samarbejde er overenskomster på kommunikationsområdet. Her konstaterer DJ i dag, at ansatte på virksomheder, der lever af kommunikationsopgaver, ikke er særligt interesseret i overenskomster.

DJ har på flere tidligere delegeretmøder diskuteret oprettelsen af et kommunikationsetisk råd. Vi har set på, hvordan det arbejde er gået.

Siden beslutningen om det øgede samarbejde blev taget, har KS besluttet at oprette studenterkredse, præcis som DJ, i den skærpede konkurrence om de kommunikationsstuderende.

Lars Werge kom i sin mundtlige beretning ind på, hvordan samarbejdet med KS har udviklet sig, ligesom det er omtalt i den skriftlige beretning.

Valg til hovedbestyrelsen

Det seneste delegeretmøde i 2015 var et drama med kampvalg om både formands- og næstformandsposten. Denne gang skulle mindst en tredjedel af hovedbestyrelsen udskiftes, da fem af 15 medlemmer ikke genopstillede. Journalisten havde før delegeretmødet interviewet de fem, som er blandt de yngste i hovedbestyrelsen, og flere af dem peger på, at det tager for lang tid at komme igennem med beslutninger.

Lars Werge og Tine Johansen blev genvalgt som formand og næstformand uden modkandidater. Du kan se hele den nye hovedbestyrelse her.

Per Roholt, DJ Kommunikation, Peter Pishai Storgaard og David Wedege, Nordiske Medier, er valgt som suppleanter i den rækkefølge.

 

KANDIDATERNE

Herunder er interviews med hb-kandidater, der havde meldt deres kandidatur til Journalisten:

Formandskandidater:

Lars Werge

Næstformandskandidater:

Tine Johansen

Kandidater til hovedbestyrelsen:

Karen Hedegaard

Peter Thornvig

Rasmus Mark Pedersen

Lars Lindskov

Sus Falch

Thilde Høybye

Villy Dall

Frederik M Juel

Anders Stoffer

Henrik Friis Vilmar

Per Roholt

Freja Wedenborg

Merete Lindstrøm

Per Schultz-Knudsen

David Wedege

Peter Pishai Storgaard (Er ikke interviewet af Journalisten. Link fører til hans egen tekst hos DJ.)

Generalforsamlinger

Du kan finde en liste over alle generalforsamlinger, som Journalisten har dækket op mod delegeretmødet, her:

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Kreds 4

Kreds 5

Kreds 6

Kreds Fyn

DJ:Fotograferne

Visuelt Forum

Distriktsbladsgruppen

Forum for Billed- og Medieoversættere

Film- og Tv-gruppen

FreelanceGruppen

DJ Kommunikation

Organisationsgruppen

Danske Bladtegnere

Journalisterne i DJ

 

(Søndag den 23. april til onsdag den 26. april: Artiklen er løbende opdateret med referater fra beslutninger på delegeretmødet, ligesom listen med kandidater er udvidet undervejs.)

1 Kommentar

Luci Smith
21. APRIL 2017
Kære Allesammen,

Kære Allesammen,

Har desværre en ondartet virus eller en influenza og har allerede meldt fra Delegeretmødet forleden, så DJ ikke skal betale for enkeltværelset på hotellet, som jeg havde fået tildelt. Det havde ikke været muligt for mig at følge med programmet med det snottet hoved. Og når man ikke engang kan glæde sig til at svømme i Hotellets smukke basin, så ved man, at man lige så godt kan blive hjemme.

Min Stemme og min stor tillid går som altid til Tine Johansen, der er utrolig god til at motiverer og formulere.Du har min største respekt, Tine. Har også en svaghed for Lars Lindskov, Sus Falch, og Villy Dall. Resten er lidt tåget med alle de piller jeg er på - og næsespray på recept, så jeg forhåbentligt undgår bihuk´lebetændelse. Ked af,at jeg ikke kunne komme med og smitte Jer allesammen. I har ikke råd til at blive syg. Det respekterer jeg.

Solidariet: hvis I har lyst til og mulighed for at vedtage en støtteerklæring til Edward Snowden, kunne han sikkert bruge den. Det kan ikke være nemt at være Edward Snowden lige nu. Putin og Trump nærmere sig hinanden i en ikke-afdækket spil, der viser at de har dansede tættere end nogen havde forestillet sig, inden den amerikanske valg. USA forholder sig nu aktivt til, hvad de vil gøre, hvis de kan få fat i Julian Assange. Og Edward Snowden, der er den største patriot som jeg har oplevet i mine 60 år på jorden, er på vej til at blive et brik i en internationalt magtspil, hvor han burde i stedt have fået en Nobelpris for Kommunikation og frit lejde til Glenn Greenwald i Brasilien. Spørg bare Peter Kofod. I nit navn og i Late Rene Simmels navn, håber jeg at man enten vedtager en støtte erklæring eller sender penge til Snowdens forsvarsfond - eller begge dele på DJ's Delegeretmødet 2017 De bedste syge- og allermest Faglige Hilsner fra Luci Smith, Amager, Kreds 1.
DJ længe leve. Brandet kendes af alle. NO reason to change what works.