Delegeretmøde

 

 

I det seneste nummer af JOURNALISTEN fik vi udnævnt Rene Simmel til medlem af forbundets hovedbestyrelse. Det er han ikke. Han deltager i møderne, men kun som observatør i sin egenskab af formand for Kreds 1.

Vi skrev også, at delegeretmødets kvindelige dirigent hedder Hanne Lise Ritzau Kaptain. Hendes fornavn er Helle-Lise.

Desværre lykkedes det os at udnævne Solveig Schmidt, menigt medlem af forbundets ligestillingsudvalg, til formand for udvalget, selv om formanden hedder Kirstine Baloti.

Vi skrev også, at Hans Otto, pressefotograf, fik vedtaget sin opfordring til, at delegeretmødet pålægger hovedbestyrelsen at følge delegeretmødets beslutninger. Udtalelsen var ikke til afstemning, folk klappede blot.
Endelig skrev vi, at fagligt udvalg kaldte Solveig Schmidts forslag velment og harmløst. Det var Uffe Gardel, medlem af fagligt udvalg, der gjorde det, men han gjorde det under en debat på et hovedbestyrelsesmøde.

 

0 Kommentarer