Delegeretmøde med Visioner

DJs medlemmer kan glæde sig over, at de 340 repræsentanter, de havde valgt til forbundets delegeretmøde den 21.-22. april, med stort engagement og faglig dybde sikrede medlemmerne, at DJ har et visionært grundlag at arbejde på de næste to år.

DJs medlemmer kan glæde sig over, at de 340 repræsentanter, de havde valgt til forbundets delegeretmøde den 21.-22. april, med stort engagement og faglig dybde sikrede medlemmerne, at DJ har et visionært grundlag at arbejde på de næste to år.
Jeg oplevede to dage, der bar præg af visionære diskussioner om centrale emner for DJ's medlemmer, og at delegeretmødet turde tage beslutninger, der giver forbundet de bedste arbejdsbetingelser til gavn for medlemmerne. Beslutninger, der forpligter og styrker et i forvejen stærkt DJ.
Delegeretmødet besluttede en ny samlet mediepolitisk strategi for DJ, og den vil nu danne grundlag for den debat, DJ deltager aktivt i. Det er helt afgørende i den kommende tid, hvor mediestøtte og den fremtidige mediepolitik i det hele taget kommer på dagsorden.
Med det overbevisende mandat, delegeretmødet gav den nye hovedbestyrelse, kan vi med stor vægt ikke bare argumentere over for politikerne for en ny samlet mediepolitik, der bygger på pluralisme og publicisme. Vi kan servere klare bud på, hvordan staten kan leve op til sine forpligtelser med at sikre et mangfoldigt mediebillede til gavn for demokratiet.
En ny forsøgsordning med en efteruddannelsespulje skal være med til at skubbe til arbejdet for, at flere medlemmer kan få adgang til den efteruddannelse, der er så afgørende for den enkeltes beskæftigelsesmuligheder. Ud over beslutningen sender debatten på delegeretmødet også DJ et klart signal om, at der skal arbejdes for flere aftaler på dette område, for i det lange løb er det aftaler, der sikrer de bedste muligheder for medlemmerne.
Der blev også sendt et klart signal til alle medlemmer om, at pressekortet er et helt særligt arbejdsredskab, vi skal værne om. Signalet består i, at det enkelte medlem for fremtiden skal henvende sig for at få et pressekort, men også kan lade være, hvis hun eller han ikke mener at skulle bruge det til noget. Et væsentligt element i beslutningen er, at delegeretmødet udtrykte stor tillid til det enkelte medlems dømmekraft. Og det er lige præcis kun det enkelte medlem selv, der kan træffe den kvalificerede afgørelse om, hvorvidt medlemmet vil have et pressekort eller ej.
Det var også et klart signal, delegeretmødet sendte til både hovedbestyrelsen og de mange andre dele af DJ, da forslaget om kønskvotering til hovedbestyrelsen blev diskuteret. Mange nuancerede indlæg fortalte DJ's ledelse med al mulig tydelighed, at vi ikke hurtigt nok kan komme i gang med et særligt rekrutteringsarbejde for at sikre en større bredde – især kønsmæssigt – i såvel den politiske top som på øvrige niveauer. Sådan et signal kan godt vise sig at være lige så betydningsfuldt, som lovforslaget var.
På den lange bane gav delegeretmødet også mellemledere nye muligheder for at blive eller forblive medlemmer i DJ, selv om de er taget ud af overenskomsten. Dog må de ikke have noget overordnet personaleansvar. Dette spørgsmål har været på delegeretmødets dagsorden flere gange inden for de sidste 10 år, men denne gang valgte de delegerede med et solidt flertal forslaget. Det var en visionær beslutning!
Visioner og strategier præger handlingsprogrammet, som lægger køreplanen for de næste to års arbejde i DJ. Det var et konstruktivt og debatlystent delegeretmøde, der meget engageret punkt for punkt gennemgik strategierne, hvor alle tog del i ansvaret.
Jeg oplever også, at et af de gennemgående træk i delegeretmødets diskussioner og beslutninger er en grundlæggende tro på og tillid til det enkelte medlems dømmekraft. Det er efter min mening også det bedste udgangspunkt for det arbejde, der ligger foran os.
Der er nok at tage fat på for hovedbestyrelsen, og jeg er overbevist om, at den begejstring for DJ, jeg mødte på delegeretmøde vil smitte af på det arbejde, hovedbestyrelsen umiddelbart efter er gået i gang med. Et forpligtende arbejde mod nye mål for et stærkt DJ til gavn for medlemmerne. •

 

0 Kommentarer