Delegeretmøde 2007

 

 

Fyringerne i DR og Det Berlingske Officin førte til skarpe bemærkninger fra talerstolen på et ellers fredsommeligt delegeretmøde på Nyborg Strand den 17. og 18. april.

Yngre kvinder stormede ind

De kvindelige kandidater til DJs hovedbestyrelse blev stemmeslugere. Ligestilling kommer med al sandsynlighed til at fylde endnu mere i debatten, når hovedbestyrelsen fremover holder møder.

LIGESTILLING. Alle de fire, yngre kvinder, der stillede op til Journalistforbundets hovedbestyrelse, strøg ind, som nogle af de mest populære kandidater. Alle fire havde i forvejen alle nævnt kønsmæssig eller etnisk ligestilling som en af deres mærkesager.

Signe Terkelsen fik 212 stemmer, kun overgået af Lars Lindskov, der fik 215 stemmer. Sisse Sejr-Nørgaard fik lige som de tre andre kvinder, der blev valgt, også et godt valg. Hun er nu med sine 24 år den yngste kvinde i HB.

»Jeg mener, at det er tiltrængt – ikke alene, at der kommer flere kvinder, men også flere yngre kvinder. Hovedbestyrelsen har manglet initiativ i forhold til de unge. Det har handlet meget om seniorpolitik og knap så meget om uddannelse og praktikforhold,« siger Sisse Sejr-Nørgaard, der håber, at der ved næste valg også kommer flere unge mænd i HB.

Hun vil for eksempel arbejde for, at studerende får bedre vilkår under barsel.

Formand Mogens Blicher Bjerregård er glad for, at det gik godt for kvinderne.

»Jeg tror, det er vigtigt, at vi arbejder på, at der kommer mere kønsmæssig ligestilling i hovedbestyrelsen. I alle udvalg har det stor betydning, at der er ligevægt. Vi har forskellige tilgange til de beslutninger, der skal træffes. Det er både godt og sundt og med til at kvalificere beslutningerne,« siger han.

På spørgsmålet, om Mogens Blicher Bjerregård føler, at kvinderne puster ham i nakken, svarer han: »Forhåbentligt da.«

Stemmetal

Formand Mogens Blicher Bjerregård blev genvalgt uden modkandidater. Næstformand Fred Jacobsen blev genvalgt uden modkandidater.

Valgt til hovedbestyrelsen

Lars Lindskov 215

Signe Terkelsen 212

Didde Elnif 200

Sisse Sejr-Nørgaard 191

René Simmel 176

Antoinette Kordic 175

Morten Uhrenholdt 167

Peter Thornvig 156

Morten Bergholt 141

Villy Dall 127

Per Roholt 126

John Jakobsen 113

Lars Stadsholt 109

Carl Otto Brix og Jens Rossen, der også var opstillet til hovedbestyrelsen, fik de laveste stemmetal og kom ikke ind.

Legat til Søren Wormslev

Carsten Nielsen Legatet gik til Søren Wormslev, samfundsredaktør på Nordjyske Medier.

LEGAT. I 27 år har han på diplomatisk vis kæmpet for bedre arbejdsforhold for journalister både herhjemme og internationalt. Sådan lød begrundelsen for tildelingen af Carsten Nielsen Legatet.

Formand Mogens Blicher Bjerregård fremhævede blandt andet Søren Wormslevs evne til at sætte sig ind i de problemer, som medlemmerne af Journalistforbundet står i.

»Du har forståelse for, at ændringer kommer man ikke igennem med hurtigere, end medlemmer kan følge med. Men det er måske netop grunden til, at medlemmerne følger med,« sagde formanden.

Gennem de sidste tre år har Søren Wormslev været 1. vicepræsident for det internationale journalistforbund, IFJ.

»Jeg er vildt overrasket, og jeg er også glad. Jeg synes, at det er flot, at man giver prisen for noget internationalt. Det er vigtigt, at Dansk Journalistforbund engagerer sig internationalt,« sagde vinderen.

»I mødet med journalister fra andre lande bliver hjemlige diskussioner om gruppelivsordninger og ændringer af forbundets love sat i perspektiv,« sagde Søren Wormslev i den spontane takketale.

Prisen består af en check på 20.000 kroner og en skulptur af Jørgen Haugen Sørensen.

Fordømmelse af fyringer

DJs delegeretmøde opfordrede ejerne af Det Berlingske Officin til at revurdere de planlagte fyringer.

FYRERUNDER. I en udtalelse hedder det således: »Det savner ethvert perspektiv, at Mecom vil skære i veldrevne danske aviser og fjerne 350 stillinger, heraf 87 redaktionelle, i Det Berlingske Officin, blot for at tjene flere penge. Det er en kortsigtet strategi, som både vil gå ud over kvaliteten i den danske avisbranche, være et angreb på mangfoldigheden og udgøre en alvorlig risiko for, at en positiv udvikling i de berørte aviser erstattes af afvikling,« udtalte delegeretmødet.

Delegeretmødet opfordrede direktør David Montgomery til at revurdere sin indsats på det danske avismarked.

Samtidig vedtog delegeretmødet en udtalelse med en opfordring til Folketinget om tage et medansvar for DRs økonomiske krise.

»De kommende måneders bebudede fyringer i DR er det sørgelige resultat af den tidligere bestyrelses og direktions manglende økonomiske styring og politikernes modvilje mod at lade DR få hele licensindtjeningen til at drive organisationen for. Der skal spares 300 millioner kroner årligt, blandt andet ved at fyre 300 medarbejdere. 150 millioner kroner skyldes byggeriet i DR Byen, 75 millioner kroner skyldes dårlig økonomistyring, mens de resterende 75 millioner kroner skyldes ekstra udgifter i forbindelse med DRs public service-kontrakt.« /

DJ anlægger sag for Guldbrandsen

DJ vil rejse sag om dokumentarfilmen »Den Hemmelige Krig«. Ombudsmanden har nemlig afvist at hjælpe instruktør Christoffer Guldbrandsen.

SAGSANLÆG. Ombudsmanden afviste at rejse Christoffer Guldbrandsens klage over manglende adgang til offentlige dokumenter, da han lavede filmen »Den Hemmelige Krig« om tilfangetagelsen af 31 afghanske fanger. Men nu vil Dansk Journalistforbund rejse sag for instruktøren ved domstolene.

»Fordi det i særlig grad blev til en politisk sag, valgte ombudsmanden at sige nej til at behandle den. Dansk Journalistforbund agter derfor at føre sagen for domstolene. Den kan vise sig at have betydning for, hvilken offentlighed vi skal have i fremtiden,« sagde formand Mogens Blicher Bjerregård under sin beretning på forbundets delegeretmøde i Nyborg.

Han understregede, at forbundet engagerer sig i de mange sager, hvor journalister er blevet sigtet, tiltalt eller dømt, mens de har udført deres arbejde.

En af de mest markante sager har været FE-sagen, hvor to Berlingske-journalister og en chefredaktør blev tiltalt for at have viderebragt statshemmeligheder. På listen over sager, hvor journalister er kommet i myndighedernes søgelys, er også sagen, hvor en journalist er blevet dømt for at tage en grill-kniv med til gaten i Københavns Lufthavn, da han ville vise, hvor hullet sikkerheden var.

Senest har politiet sigtet Easy-film for at have viderebragt børneporno, selv om formålet med TV 2 programmet Operation X netop var at dokumentere, hvordan overgreb mod børn og unge finder sted. /

TV 2 trak forslag om gruppeliv

Efter grundig debat, om hvorvidt journalisterne skulle have lov til at melde sig ud af den obligatoriske gruppelivsordning, strakte TV 2 våben.

FORSIKRING. Der var lagt op til slagsmål på årets delegeretmøde i Dansk Journalistforbund, da medlemmerne fra TV 2 udfordrede resten af forbundet ved at stille forslag om at skippe den obligatoriske gruppelivsordning.

I stedet ville journalisterne fra TV 2 gå egne veje og melde sig ind i en billigere ordning gennem deres arbejdsplads.

Forslaget var et af de punkter, der trak flest talere op på podiet.

»Jeg kunne aldrig drømme om at kalde medlemmer på TV 2 usolidariske. Problemet er, at den ordning, de foreslår, er usolidarisk,« sagde formand for Freelancegruppen Kristian Meldgaard, der var en af mange, som talte imod forslaget.

Han advarede TV 2s ansatte om, at det er muligt, at de i dag kan få et godt tilbud, når de er ansat hos administrerende direktør for TV 2 Per Mikael Jensen – men at de, når de senere skal ud og forhandle en aftale hjem, vil få det svært, hvis ikke de er med i en fælles ordning til den tid.

Den ordning, TV 2 tilbyder sine ansatte, gælder nemlig kun, så længe de er ansat på der.

»Det er sindssygt vigtigt, at vi har en ordning, der gælder de syge, de gamle og de svage,« fortsatte Kristian Meldgaard.

Beskyldningerne, om at TV 2 journalisterne stillede et usolidarisk forslag, ville de ikke have siddende på sig.

»Jeg mener, at tiden er løbet fra DJs tvungne ordning. Den er ganske enkelt ikke god nok,« sagde Olav Christensen fra TV 2. Han mente ikke, at man kunne kalde Journalistforbundets ordning mere solidarisk, når 4.000 ud af 10.000 potentielle medlemmer ikke er med i ordningen.

»Vi har bevæget os langt væk fra vores kerneområde, som er at sikre god løn og gode arbejdsforhold, og langt ind i det, jeg vil kalde sociale ordninger,« fortsatte Olav Christensen.

For at imødekomme udfordringen fra TV 2 havde hovedbestyrelsen hjemmefra skrevet et forslag til en udtalelse, som ville pålægge dem selv at arbejde for en billigere og mere fleksibel ordning.

Næstformand Fred Jacobsen tegnede og fortalte om forskellige tilbud, som hovedbestyrelsen allerede har undersøgt, og måtte finde sig i, at Ekstra Bladets Lars Werge sagde, at han mere lød som en civiløkonom end som en næstformand. Men anstrengelserne bar frugt, og til sidst trak TV 2 journalisterne deres forslag og gav dermed hovedbestyrelsen opbakning til at arbejde for en løsning, der fortsat er obligatorisk, men billigere og med flere valgmuligheder.

En udtalelse pålagde hovedbestyrelsen at sørge for, at gruppeordningen sendes i udbud, så resultatet foreligger senest den 1. oktober 2007.

Fakta: TV 2 har lavet en aftale om en gruppelivsordning med AP Pension, som medarbejdere på en DJ-overenskomst ikke må tilslutte sig, fordi der indgår en obligatorisk gruppelivsordning i overenskomsten.

Prisen for den obligatoriske gruppelivsordning, som Dansk Journalistforbund har med Danica Pension, er 9.169 kroner om året, mens det tilbud, TV 2 har fået, er på 2.756 kroner.

De tilbud, Dansk Journalistforbund kan forhandle sig frem til, kan få svært ved at matche det tilbud, TV 2 journalisterne har fået, blandt andet fordi medarbejderne på TV 2 er yngre end gennemsnittet.

Tegning: claus seidel

0 Kommentarer