Delegerede kan vælges centralt

Delegeretmødet vedtog, at specialgrupperne fremover selv skal afgøre, om de vil vælge delegerede centralt for eksempel på gruppens generalforsamling eller i kredsene.

Delegeretmødet vedtog, at specialgrupperne fremover selv skal afgøre, om de vil vælge delegerede centralt for eksempel på gruppens generalforsamling eller i kredsene.

Hidtil har eksempelvis medlemmer af Kommunikationsgruppen, der arbejdede i Nordjylland, skullet vælges på kredsgeneralforsamlingen i Kreds 6. Med den nye lovændring kan Kommunikationsgruppen vedtage på en generalforsamling, at alle deres delegerede skal vælges på et samlet forum. Det skulle kunne sikre, at en faglig stærk, velfungerende specialgruppe får valgt de mest aktive delegerede.

»Der er specialgrupper, der har fagligt aktive i en, to eller tre kredse, og så kniber det med at få valgt delegerede i resten. Og derfor bliver gruppen dårligt repræsenteret, selvom den egentlig er velfungerende,« argumenterede forbundsformand, Lars Poulsen.

0 Kommentarer