Defensiv Bødskov afviser høring

Regeringen flyttede sig ikke en millimeter trods massiv kritik fra Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Offentlighedsloven bliver fremlagt uden høring

De to borgerlige politikere Jan E. Jørgensen fra Venstre og Tom Behnke fra Konservative undlod ikke at hælde salt i såret, da der onsdag var indkaldt til hasteforespørgsel om den ny offentlighedslov.

Det var de tre partier Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der havde indkaldt til forespørgslen. De forsøgte at få grønt lys til en høring om den nye offentlighedslov.

Men som både Jan E. Jørgensen og Tom Behnke understregede, så er den nye offentlighedslov så identisk med det forslag, som den gamle regering fremlagde, at det var fuldstændig unødvendigt med en ny høring. Ikke at de ville være imod, "hellere én høring for meget, end en for lidt", som Jan E. Jørgensen sagde.

Men de to borgerlige politikere overlod skadefro til regeringen at forklare, hvordan forslaget på en og samme tid kan være så identisk med det gamle, at en høring er overflødig, og samtidig så ændret, så der er taget højde for den kritik, regeringspartierne selv kom med, da den borgerlige regering oprindeligt fremlagde forslaget.

Det var Venstre og de Konservative, der i 2010 fremlagde forslag til ny offentlighedslov. Dengang blev forslaget taget af bordet, bl.a. efter kritik fra de nuværende regeringspartier. De har nu selv fremlagt samme forslag – med små rettelser – og fået en aftale på plads med de to borgerlige partier.

Venstres Jan E. Jørgensen understregede i Folketinget onsdag, at det nye, såvel som det gamle, forslag vil give aktindsigt – og afvise aktindsigt – i nøjagtigt de samme dokumenter.

Både justitsminister Morten Bødskov og ordførerne fra de tre regeringspartier blev samstemmende spurgt, om de ville afvise en høring, hvis der blev fremlagt et sådant forslag. Socialdemokraternes ordfører, Julie Skovsby, forsøgte gentagne gange at formulere et nej uden direkte at bruge ordet, hvilket fik Liberal Alliances politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll, til to gange at sige: "Færre ord, fru Julie Skovsby. Ja eller nej."

Karina Lorentzen fra SF sagde fra talerstolen, at hun meget gerne vil modtage spørgsmål og kommentarer. Hun lovede at sørge for, at kommentarer og forslag blev formidlet videre til retsudvalget.

Under debatten konkluderede Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll, at det er Det Radikale Venstre, der har modsat sig, at lovforslaget om den nye offentlighedslov skal i offentlig høring.

Dette er imidlertid, ifølge kilder til journalisten.dk, ikke korrekt. Lovforslaget bliver alene betragtet som Bødskovs projekt, og han får selv lov til at stå på mål for det. Menige medlemmer har fået lodret ordre om, ikke alene at holde al kritik inde i båden, men ligefrem at "knuselske" forslaget. Vurderingen er, at Bødskov, bl.a. i forhold til spørgsmålet om høring, er gået i et med embedsværket i Justitsministeriet.

Det er ganske vist juridisk acceptabelt at undlade at sende det nye forslag i høring. Men politisk er det dumt, lyder vurderingen.

Efter mødet talte journalisten.dk med Dansk Folkepartis ordfører, Pia Adelsteen:

Hvad fik du ud af dagens debat?

"Ikke meget. Det må jeg sige. De valgte at slå på, at de har fulgt gældende procedure. Men det her er en meget vidtrækkende lov. Det er ikke en, man bare lige ændrer. Den gamle offentlighedslov er fra 80'erne. Når den nye lov bliver vedtaget, kommer den formentlig til at gælde i 30 år. Derfor mener jeg, at man bør tage det her meget alvorligt og lytte til de eksperter, der er, i stedet for at haste den igennem på den her måde," siger Pia Adelsteen.

1 Kommentar

B. Obel
14. MARTS 2013
Bødskov vs. Bødskov:

Bødskov vs. Bødskov:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WQuLoEB-1MI