DEBATTEN SKAL REDIGERES

Nok er nok. Sådan var stemningen på DJ-hovedbestyrelsens møde sidst i august, hvor debatniveauet på forbundets hjemmeside var til debat.
Nok er nok. Sådan var stemningen på DJ-hovedbestyrelsens møde sidst i august, hvor debatniveauet på forbundets hjemmeside var til debat.


»Den er ikke altid lige sober. Enkelte personer præger den uhensigtsmæssigt,« lød det fra DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård. En melding, der mødte massiv opbakning. Flere medlemmer af HB understregede, at det er skadeligt for DJs renommé, at enkelte debattører med ukvemsord hænger andre DJ-medlemmer ud. En enkelt opfordrede sågar til, at debatten skulle stoppes for en periode med denne forklaring: »Lukket midlertidigt på grund af hærværk!«.

Konklusionen blev, at hovedbestyrelsen uden protester besluttede at give informationschef Esben Ørberg bemyndigelse til at kategorisere debatindlæggene. Fremover vil debatten på forbundets hjemmeside blive inddelt i kasserne »fagligt«, »journalistik« og »andet«. Afleverer en debattør et indlæg i en forkert kasse, vil DJ flytte det.

DJ fastholder desuden politikken om helt at fjerne indlæg som er injurierende.

0 Kommentarer