search

Uacceptabelt forslag om aktindsigt

EU – for tiden med Danmark som førerhund – har lagt op til, at journalister og offentlighed forbliver i papirtidsalderen, mens EU-forvaltningen fortsætter i den elektroniske administration. Aktindsigt i elektroniske oplysninger er et af problemerne i det lækkede forhandlingsudspil. Gæsteblogger Staffan Dahllöf går i detaljer med analysen af det lækkede dokument længere ned i dette blogindlæg.

EU – for tiden med Danmark som førerhund – har lagt op til, at journalister og offentlighed forbliver i papirtidsalderen, mens EU-forvaltningen fortsætter i den elektroniske administration. Aktindsigt i elektroniske oplysninger er et af problemerne i det lækkede forhandlingsudspil. Gæsteblogger Staffan Dahllöf går i detaljer med analysen af det lækkede dokument længere ned i dette blogindlæg. For snart mange år siden bad jeg EU Kommissionen om aktindsigt i landbrugsstøttemodtagerne. Det var i sommeren 2004, og afslaget lød på, at Kommissionen havde ”udviklet en praksis” med kun at give adgang til data, hvis de kunne hentes ud ved en ”almindelig søgning” eller en ”rutinesøgning” – se side to, 3. afsnit i afslaget dengang.

Da Kommissionen bruger oplysninger om landbrugsstøtten til kontrol og revision, vil spørgsmålene ofte være ganske andre end dem, journalister stiller til samme database – eksempelvis om udgifterne lever op til de offentlige politiske mål for brug af pengene.

Siden dengang har formuleringen om rutinesøgning vundet indpas mange steder, senest altså i det danske EU-formandskabs kompromisforslag for EU's nye aktindsigtslov.

Det danske kompromisforslag siger, at oplysninger i form af data skal være omfattet, ”if they can be extracted using the available tools for the exploitation of the system”.

Her skal det fremhæves, at EU-Parlementet har et ganske andet forslag på bordet, som vil være langt mere nyttigt for journalister:
”Data contained in electronic storage, processing and retrieval systems, are documents including
external systems used for the work of that institution, body, office or agency, constitute a document,
notably if they can be extracted in the form of a printout or electronicformat copy using any reasonably the available tools for the exploitation of the system concerned.”

Se alle detaljer her, definitionen af dokumenter og data er i §3 på side 12.

Men datadelen er ikke den eneste fare i lovforslaget, der på sigt kan lukke ned for åbenheden i Danmark også – i det mindste på alle dokumenter i Danmark, der har noget med EU at gøre.
Læs derfor også Staffan Dahllöfs grundige analyse nedenfor, og ”spread the news”!

Bedste bloghilsener

Brigitte

Bidrag af Staffan Dahllöf, www.wobbing.eu

”Uacceptabelt”, siger Europa-Parlamentets chefsforhandler om et hemmeligt men lækket dansk udspil til nye åbenhedsregler. Europaminister Nicolai Wammen svarer på den svenske kritik af forslaget.

Et hemmeligt, men lækket, forslag fra det danske EU-formandskab om nye regler aktindsigt får en hård medfart af Parlamentets chefsforhandler, Michael Cashman fra britiske Labour.

»Forhandlingsmandatet fra Rådet er ikke acceptabelt. Vi kan ikke vende tilbage til hemmeligholdelse af dokumenter fra EU's retstjenester. Vi kan ikke have undtagelser for hele kategorier af dokumenter, eller veto mod aktindsigt fra medlemslandene. Den ny definition af dokumenter er også uacceptabel,« siger han.
Det som Cashman reagerer på er foreslåede nye begrænsninger af retten til aktindsigt i EU-dokumenter. Sammenlignet med de regler som gælder i dag fra 2001, indebærer det danske udspil at omfattelsen af retten til aktindsigt begrænses og at åbenheden mindskes.

De udsigter fik den svenske justitsminister Beatrice Ask at for et par uger siden gå til åbent angreb på det danske formandskab.

”Mandatet (at forhandle med Parlamentet) vil gå den forkerte vej, og der er endda risiko for, at det vil blive endnu værre end Kommissionens forslag fra 2008," sagde Ask til Wobbing.eu.

Wammen siger at han forsøger
Europaminister Nicolai Wammen, svarer nu på den svenske kritik i en skriftlig kommentar:
”Det er en kendt sag, at der er store meningsforskelle vedrørende behovet for åbenhed i EU – både internt i Rådet og mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Reelt dødvande i sagen siden 2008.

Der eksisterer nu en reel mulighed for at få forhandlet en opdatering af reglerne på plads, både i forhold til Lissabon-traktaten og de sidste 10 års retspraksis. Den mulighed vil vi fra dansk side forsøge at udnytte så godt som overhovedet muligt.”

Wammen skriver videre at formandskabet arbejder hårdt for et resultat, hvor man fastholder den nuværende meget høje standard for åbenhed i EU’s institutioner, men samtidig gennemfører de nødvendige opdateringer af reglerne.

”Det ér og bliver en meget vanskelig balancegang. Et resultat vil under alle omstændigheder kræve, at alle de involverede – Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemmerne af Rådet – er indstillede på at spille med, så vi sammen kan finde gode, pragmatiske og velfungerende løsninger. Det er med det udgangspunkt, vi går ind i forhandlingerne med Parlamentet,” i følge ministeren.

Det hemmelige udspil
Dokumentet som forhandligerne handler om er en gennemgang artikel for artikel af det danske formandskabs udspil sammenlignes med de gældende regler, med Kommissionens forslag, og med den kritik som Parlamentets flertal stillede sig bag i december sidste år.

Selv om dokumentet er markeret N/A (not accessible – ikke tilgængeligt) i Ministerrådets dokumentbase, er det fundet vej både til den Londonbaserede organisation Statewatch, til kampagneorganisationen Access-Info Europe i Madrid, og nu også til Wobbing – se nedenfor.

Motiveringen for ikke at offentliggøre forhandlingsmandatet er at det vil vanskeliggøre beslutningsprocessen. Eller på EU-dansk:

"Videregivelse af dokumenter til offentligheden på dette stadium ville skade Rådets evne til at gennemføre ærlige og oprigtige interne drøftelser om nogle meget følsomme problemstillinger, som medlemsstaterne stadig har divergerende holdninger, og vil derfor alvorligt påvirker mulighederne for at finde et kompromis om lovforslaget i Rådet.”

Til gengæld vil dokumentet blive offentligt – efter at beslutningen er truffet. Derved kommer (det mislykkede) forsøg til hemmeligholdelse af udspillet i sig selv at illustrere et af det mest kritiserede delerne af forslaget: Ja til åbenhed, men først når dokumenter er endeligt behandlede og offentliggørelsen ikke længere kan påvirke lovgivningen.

”Under ingen omstændigheder”
Den filosofi får Steve Peers, juraprofessor ved universitet i Essex og medarbejder i Statewatcht til kraftigt at advare Parlamentet at gå på kompromis med det danske forslag:

”Parlamentet må gøre det helt klart for Rådet at man ikke under nogle omstændigheder kan accepeter den definition af dokumenter. Hvis Rådet står stejlt på den definition må Parlamentet umiddelbart blokkere forslaget.”
Og det er Parlamentet ikke fremmende for, ifølge chefsforhandleren (”rapportøren”) Michael Cashman.
Han, er siger han, parat til at kikke på det misbrug af det gældende regler som kan have fundet sted af lobbyister og advokater.

”Det kan vi forhandle om. Men Parlamentet og Rådet er fælles lovgivere. Vi skal være enige. Hvis vil ikke bliver det så vil Parlamentet kunne afvise hele forslaget og så falder det til gulvet, siger Michael Cashman og tilføjer:
»Hvis folk ikke kan se og forstå hvad som bliver besluttet på deres vegne, så vil de ikke vise EU tillid, og det er noget som vi virkelig har behov for nu. Når alt glider let, så er folk ikke så bekymrede, men når tingene bliver vanskelige så skal de nok finde ud af hvad der sker, og så starter desværre jagten på syndebukker. I en tid med politiske og økonomiske kriser er det vigtigere end nogensinde at borgerne kommer tættere på Unionen,« siger den britiske EU-parlamentariker.

Læs mere: En længere version på engelsk kan læses her 

Det lækkede forhandlingsudspil. Gennemgangen af de enkelte artikler starter på side 6 med formandskabets udspil længst til højre.

Professor Steve Peers analyse af forslaget artikel for artikel.

 

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen