search

Mørke over Slotsholmen

Efter ti års venten er en ny offentlighedslov ved at være klar.

Efter ti års venten er en ny offentlighedslov ved at være klar. Der er fremskridt nogle steder, men på helt centrale områder, lukkes der mere ned for indsigt i magtapparatet til stor skade for medier og borgere.

Først syv og et halvt års kommissionsarbejde og herefter 2 og et halvt års debat, som har handlet om de helt centrale elementer om aktindsigten i forbindelse med lovgivningen. Og nu er der kommet aftale om ny offentlighedslov mellem regeringen, Venstre og Konservative.

Den gode nyhed er, at det bliver lettere for den enkelte borger at få aktindsigt, at helt eller delvist offentligt ejede selskaber bliver omfattet af loven, at der bliver mulighed for aktindsigt i KL og Danske Regioner, og at der bliver en bestemmelse om meroffentlighed, der skal gøre det muligt for forvaltningerne, at udlevere flere dokumenter end man er forpligtet til.

Men til gengæld bliver der rullet mørklægningsgardiner ned over Slotsholmen og den helt centrale mulighed for at få indsigt i, hvordan ministre rådgives af deres embedsmænd. Det sker når elementer i den stærkt omdiskuterede paragraf 24 om ministerbetjening består, trods det, at aftaleparterne har skrevet ordet ministerbetjening ud af den nye aftale.

Jo, politikerne har måske forstået, at den omstridte paragraf ikke var god nok, og de har derfor arbejdet med den. Men i aftaleteksten virker det fortsat som om, at centrale dele, som for eksempel de såkaldt endelige faglige vurderinger, ministeren modtager i det lovforberedende arbejde, ikke er omfattet af aktindsigten. Det er et stort problem, for så kan sager af væsentlig offentlig interesse aldrig komme for en dag.

Paragraf tålte ikke efterprøvelse
"I har jo selv været med i arbejdet", lyder det gentagne gange over for DJ og andre af mediernes repræsentanter, der havde plads i kommissionsarbejdet fra 2002-2009. Og dette bruges som argument for, at DJ og andre har blåstemplet ministerbetjenings-reglen.

Svaret er, at nok sagde vi god for formuleringen om paragraffen. Men helt afgørende er det, at det under den efterfølgende afprøvning viste sig, at Justitsministeriet ikke kunne leve op til den sammenhæng, der var i paragrafferne og som skulle give den nødvendige åbenhed i forbindelse med ministerbetjening i form af undtagelsesbestemmelser. Det virkede sågar som om, at det kom bag på Justitsministeriets egne embedsmænd, at reglen skulle tolkes i retning af mere lukkethed.

Må jeg her minde om, at en kommissionsrapport ikke er lov, men at man også efter kommissionsrapporter kan blive klogere, og at politikerne nu må tage demokratisk ansvar, og afskaffe alt, hvad der går i retning af lukkethed, når det handler om området for betjening af ministre.

Justitsministerens døve øre
På andre punkter har aftaleparterne slet ikke lyttet til et stort mindretal i kommissionen, hvor vi i DJ var med til at sige højt og tydeligt fra over for politikerparagraffen (paragraf 27), som afskærer medier og borgere fra aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med lovgivningsarbejdet.

Det er et kæmpe problem, fordi rigtig meget lovgivning i dag bliver til ved forlig. Her har Justitsministeren vendt det døve øre til en kritik, som har været gentaget i snart ti år, og det finder jeg dybt foruroligende.

På falderebet har den offentlige forvaltning så åbenbart været så nervøs for omfanget af begæringer om aktindsigt, at en 25-timers regel, der betyder, at hvis arbejdet med at grave dokumenterne frem tager mere end 25 timer, så kan aktindsigt nægtes – dog ikke over for journalister, hvis de er fastansatte vel at mærke.

Grundlæggende er reglen skadelig og bør afskaffes, men det er en fuldstændig uacceptabel forskelsbehandling af freelancejournalister, som i stadig højere grad leverer indholdet til medierne. På den måde kan man ikke gøre forskel på journalister, der jo, uagtet af ansættelsesforhold, alle arbejder for at få information og baggrund ud til borgerne.

Væk med 25 timers reglen, og væk med paragrafferne 24 og 27, og Danmark vil have en af de bedste offentlighedslove, som et åbent demokrati har krav på.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen