search

HJÆLP – vi må passe på endnu en lov

Først er der angreb mod den danske aktindsigtslov. Udkastet, der giver nogle absolut nødvendige moderniseringer og nogle slemme tilbageskridt går for tiden under stor bevågenhed sin gang gennem Folketinget. Imens prøver Miljøministeriet at haste en tilpasset miljø-aktindsigtslov igennem. Hjælp til med kommentarer! Snarest! Ministeriet har sat fristen for høringssvar til den 6. februar. Se nedenfor, hvad du kan gøre.

Først er der angreb mod den danske aktindsigtslov. Udkastet, der giver nogle absolut nødvendige moderniseringer og nogle slemme tilbageskridt går for tiden under stor bevågenhed sin gang gennem Folketinget. Imens prøver Miljøministeriet at haste en tilpasset miljø-aktindsigtslov igennem. Hjælp til med kommentarer! Snarest! Ministeriet har sat fristen for høringssvar til den 6. februar. Se nedenfor, hvad du kan gøre. Nogle steder er forvaltningen så lukket, at den internationale aktindsigt i miljøoplysninger er den eneste mulighed for at få aktindsigt. Så slemt står det ikke til i Danmark. Men også her er miljøaktindsigt en stærk, moderne og nyttig lov.

Den giver bedre adgang til data end den gældende aktindsigtslov, og offentlighedens interesse skal vægtes højt i afgørelserne. Heldigvis – og takket være blandt andet daværende miljøminister Svend Auken – er miljøaktindsigt sikret via internationale aftaler og et stærkt EU-direktiv. Der findes retspraksis fra EF-Domstolen og internationale regler, der forhåbentligt kan være med til at forhindre alt for megen lukkethed også i fremtiden.

Nu prøver miljøministeriet i en haste-høring at lave miljøoplysningsloven om, så den danske version kommer til at matche lovforslaget om generel aktindsigt  – der jo for tiden er på vej gennem Folketinget med delegationer og høringer i Retsudvalget. Umiddelbart ser det ud til at der kunne være problemer – måskle også med den originale EU-tekst,  der er meget stærk.

Derfor: HJÆLP med at nærlæse forslaget, hold det sammen med EU's direktiv, der skal opfyldes og kom endelig med kommentarer.

Åbenhedstinget bruger kommentarerne til et høringssvar til ministeriet.

Her er udkast til ny miljøaktindsigtslov.
Her er direktivet, som skal opfyldes.
Her er Åbenhedstingets umiddelbare bekymringer:
Åbenhedstinget: Udkastet til ny miljøoplysningslov har umiddelbart følgende problemer, som vi ser nærmere på, og specielt gerne vil have kommentarer til:

  1. Forslaget har ikke på forhånd været behandlet i Miljøoplysningsudvalget – der er bare sat plads af til kommentarer herfra.
  2. Det er tåbeligt at haste det igennem nu, hvor forslaget til ny offentlighedslov gav så mange bemærkninger under 1. behandlingen og formentlig vil blive ændret på en række punkter. Justitsministeriet insisterer på, at forslaget til ny miljøoplysningslov skal behandles parallelt med Folketingets behandling af offentlighedsloven. Det er kaotisk.
  3. Høringsudkastet indeholder ikke en ordentlig gennemgang af gældende ret, specielt ikke af de mange ombudsmandsafgørelser i sager, som bl.a. Åbenhedstinget har rejst.
  4. Der er ikke oplysninger om retstilstanden i EU eller fortolkninger af Århuskonventionen, som kunne belyses med sager fra bl.a. andre nordiske lande, EU-Ombudsmanden, EFdomstolen og det særlige klageorgan, der er etableret i Geneve vedrørende Århuskonventionen.
  5. Undtagelsen for udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer er formentlig i strid med EU-direktivet, men det står der intet om i bemærkningerne til høringsudkastet.
  6. Høringsudkastet giver ikke en overbevisende vurdering af en række nye undtagelser bl.a. for dokumenter, der danner grundlag for politiske aftaler om lovgivning mv (§ 20, nr. 2) eller faglige vurderinger i endelig form, der indgår i grundlaget for ministerbeslutninger (§ 22, nr. 2). Her er forslaget til ny offentlighedslov fulgt uden grundig vurdering af, om sådanne generelle undtagelser harmonerer med EU-direktiv og Århuskonventionen.
  7. Der er nye henvisninger til persondataloven. Der mangler i den grad en redegørelse for persondatalovens betydning. Høringsudkast siger i § 11 m.v., at aktindsigt ikke må være i strid med persondataloven, og denne lov siger i § 6, nr. 3, at den ikke forhindrer rettigheder, som gælder efter anden lovgivning. Det er cirkulære henvisninger, som ikke giver nogen som helst afklaring.

Kommentarer kan indsendes som kommentarer til Åbenhedstinget under denne artikel .

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen