search

Debat: Vi skal forme rammerne i stedet for medlemmerne

DJ skal ”skabe en inkluderende kernefortælling, der tager afsæt i det, vi deler, men endnu vigtigere: Som peger på det, vi gerne vil være”, skriver DJ's næstformand, Jakob Ponsgård

Jeg holder meget af stilheden, før kollegerne møder ind. Der er ro til at klare hjernen og indbakken, inden dagen for alvor rammer. De første indtryk er ved at finde plads i kroppen, og jeg glæder mig over denne, meget konkrete opgave, nemlig at skrive direkte til jer – medlemmerne i Dansk Journalistforbund. Jer, det hele handler om.

Èn ting står klart for mig efter de første dage på posten som ny næstformand i Dansk Journalistforbund. De behov, jeg identificerede blandt medlemmerne, og som udgør mit politiske projekt, er om end vigtigere at få opfyldt end tidligere antaget.

Det drejer sig selvfølgelig om limen i ethvert fagligt fællesskab: Solidaritet.

Solidaritet er måske et støvet ord, men det er for mig det bærende i ethvert stærkt fællesskab. Skal det oversættes til noget mere moderne, er ordene rummelighed og dialog dem, der falder mig ind.

Tidligere har vi i forbundet stræbt efter at finde èn identitet, vores fagligheder er fælles om. Jeg mener ikke, det er der, vi skal starte diskussionen. I stedet skal vi anerkende, at de fagligheder, DJ repræsenterer, har brug for hver deres rum, hver deres platform og hver deres rolle. ”I skal kunne rumme dilemmaerne i organisationen,” fortalte ekspertgruppen bag Fagenes Fremtid os på et hovedbestyrelsesmøde før sommerferien. Det er meget præcist den opgave, vi i DJ står over for.

Vi diskuterede dilemmaet i udvalget for organisering og fastholdelse for nylig. I denne gruppe har vi påtaget os opgaven med at undersøge, hvordan vi i DJ skaber plads til en faglighed, som tydeligvis føler sig hjemløs. Ikke bare i DJ, men i organisationslandskabet i det hele taget. Der mangler et fagligt forum for kommunikatører. Et sted, hvor kommunikationsfeltet kan skabe sig en stærk stemme i den offentlige debat og diskutere sin egen rolle og værdi.

For at blive klogere på, hvordan vi kan ramme denne medlemsgruppe rigtigt, har vi i udvalget startet en proces med kommunikationsbureauet Operate, som blandt andet har interviewet både nuværende og tidligere medlemmer og potentielle medlemmer om deres syn på deres faglighed og på DJ som forbund. Her blev forskellene og dilemmaerne igen tydelige. ”I har behov for at være ens OG forskellige på samme tid,” sagde konsulenten.

K-området bliver ramme for den første del af den indsats, som udvalget planlægger, da potentialet for forbedring for denne medlemsgruppe er stort. Vi skal se på, om de konkrete medlemstilbud er relevante og tidssvarende for alle de af vores medlemmer, der kalder sig kommunikatører.

I udvalget vil vi sætte gang i en proces, der handler om kulturen i DJ: Vi skal skabe en inkluderende kernefortælling, der tager afsæt i det, vi deler, men endnu vigtigere: Som peger på det, vi gerne vil være.

Denne kernefortælling er et helt essentielt værktøj, som skal danne platform for vores videre strategiarbejde og sikre, at ikke kun kommunikatørerne, men alle fagligheder kan finde et hjem i forbundet. Dette er ikke en kernefortælling, der kan vokse ud af et delegeretmøde, den skal opstå i samtalen mellem alle os, der vil fællesskabet. Vil solidariteten.

Som jeg har sagt før, skal vi forme rammerne. Derfor skal vi også lægge det arbejde, det kræver, og ikke forhaste processen. Tine og jeg vil tage rundt i kredse og grupper og tage dialogen med jer, for nu skal vi udvikle os sammen. Vi skal se hinanden i øjnene og rumme hinandens forskelligheder, så forbundet kommer styrket ud, forandret af og forankret i alle vores medlemmer.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen