Debat: Vi kan kun hædre dem, I indstiller

Det er primært hårdtslående nyhedsjournalistik skrevet af mænd, der er blevet indstillet til årets Kristian Dahls Mindelegat. Derfor er mænd og graverjournalistik overrepræsenteret, skriver juryen i et fælles debatindlæg

Journalisten har modtaget nedenstående debatindlæg fra juryen bag Kristian Dahls Mindelegat:

Vi er seks journalister, der netop har haft fornøjelsen af at beslutte, hvem blandt de indstillede yngre journalister der i år skal hædres og belønnes med Kr. Dahls Mindelegat. Et privilegium, men ikke nogen nem opgave. For niveauet er højt blandt mange af de indstillede. Hvorfor det blev Jeppe Laursen Brock og Christian Heide-Jørgensen fra Politiken for deres afdækning af doping i Danmark, kan man læse her.

Vi står gerne ved, at vi i priskomitéen i år har haft et særlig godt øje til undersøgende og gravende journalistik. Der var i år nemlig et særegent højt niveau af undersøgende projekter blandt de indstillede, og det var i særlig dem, der på hver deres måde gav feltet dets tyngde. Nogle gravede originale, hidtil ukendte områder frem, andre gravede nyt frem i velkendte områder. Historier fra både ud- og indland. Også de medfølgende indstillinger fokuserede netop på, hvilken betydning de undersøgende og gravende projekter har haft i at bringe nye oplysninger til veje, og hvilken betydning det har haft for debatten og det danske samfund.

Netop dette betragter vi som en væsentlig del af journalistikkens formål, altså at formidle sager og indsigter, som vi ikke kendte eller havde tidligere. Og de konsekvenser, det trækker med sig. Men journalistik er naturligvis mere end det. Det er også måden, det gøres på. Det er også formen, formidlingen, fortællingen. Også her kan originalitet være prisværdig. For eksempel når kendte områder og felter formidles på nye måder og dermed udmærker sig. Og med formuleringen om, at Kristian Dahls Mindelegat gives for “lødig journalistik”, er der lagt op til, at prisen favner bredt. Dog favner fundatsen ikke alt. Journalistikken, der hædres, skal også have ”skabt interesse”, altså skabt debat i samfundet. Det giver for eksempel ikke mulighed for at belønne fortællende journalistik – alene fordi den er fortællende. Der skal mere til.

At Kr. Dahls Mindelegat også gives til meget andet end undersøgende og gravende journalistik, vidner tidligere års modtagere om. Sidste år fik Nagieb Khaja legatet bl.a. med den begrundelse, at mens “andre journalister har rejst ud i krigszonerne med de vestlige styrker, eller har undersøgt den politiske baggrund for Danmarks deltagelse i krigen, så har Khaja sat sig for at beskrive krigen fra afghanernes synspunkt”. Året før gik det til tv-dokumentaristen Mads Ellesøe bl.a. for at vise “en bred journalistisk formåen lige fra evnen til at tale med sårbare unge, som har været udsat for psykiske overgreb på den institution, der skulle passe på dem, til at afdække den økonomiske struktur bag opholdsstedet”. Og i 2010 var det Line Holm Nielsen, der blev hædret for sine ”altid velskrevne og sobre beskrivelser af menneskelige skæbner. Hun er en meget dygtig interviewer, som formår at få de mennesker, hun møder, til at åbne sig. Dermed kan hun give sine læsere et indblik i skæbner og personligheder, som lever med konsekvenserne af politiske beslutninger, finanskriser og fejl i sundhedssystemet”. Og sådan er listen af tidligere års prismodtagere nuanceret og fuld af journalister, der repræsenterer mange forskellige dyder og evner.

I år har vi så – helt fra udskillelsen af de seks nominerede projekter – vægtet den form for journalistik, der søger at bringe os ny viden og indsigt gennem grundig research og gravende insisteren på at afdække nyt land tungest.

Det har på sociale medier været diskuteret, om denne vægtning har betydet en favorisering af mandlige journalister. Ræsonnementet skulle være, at gravende og undersøgende nyhedsorienteret journalistik tiltrækker flere mænd, mens den blødere feature-prægede journalistik i højere grad dyrkes af kvindelige journalister. Om det er tilfældet, har vi ikke undersøgt. Men vi kan af de 22 indstillinger, der er kommet os i hænde i år, iagttage i hvert fald to ting. Det er primært mænd, der indstiller andre mænd. Og det er overvejende indstillinger, der fokuserer på nyhedsværdien og den hårdtslående side af de journalistiske projekter. Sådan behøver det ikke at være fremover. Men det kræver måske en ny indstilling fra jer, der indstiller jeres yngre kolleger.

Uffe Gardel, Berlingske Business
Henrik Føhns, DR
Pernille Aisinger, Fagbladet Folkeskolen
Ditte Valente, Freelance
Gitte Redder, Ugebrevet A4
Thomas Buch-Andersen, DR

0 Kommentarer