Debat: Tidens tabere

"Danske journalister har notorisk intet blik for de helt legitime bekymringer, der optager den befolkning, de får en fyrstelig løn for at betjene med saglige nyheder," skriver Lone Nørgaard

Efter de seneste valgsejre til Dansk Folkeparti, Brexit og Trump står vores oplyste demokrati over for en helt ny udfordring. Vi har tabt en stor gruppe vælgere på gulvet. Vælgere, som føler sig koblet af udviklingen – og derfor ikke kan se sig selv i fremtidens vestlige demokratier.

Ved seneste folketingsvalg lod disse uoplyste vælgere sig derfor forlede til at stemme på populistiske partier som Alternativet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, der for sidstnævntes vedkommende værdipolitisk tilhører den yderste venstrefløj. Ja, helt derud kan man komme, når man pludselig ser sit eget gamle verdensbillede synke i grus.

En særlig udsat gruppe er de danske journalister, hvor hele 80 procent ifølge undersøgelser erkender at tilhøre den populistiske venstrefløj. Dette er med andre ord en ren tilståelsessag. Danske journalister har notorisk intet blik for de helt legitime bekymringer, der optager den befolkning, de får en fyrstelig løn for at betjene med saglige nyheder. I stedet har de fleste journalister valgt at fylde deres seere, lyttere og læsere med en mellemting af indigneret folkeopdragelse ("konstruktiv journalistik") og vred propaganda. Dette er vel aldrig set mere tydeligt end under det amerikanske præsidentvalg.

Vi har her at gøre med en stærkt marginaliseret gruppe, som tydeligvis ikke evner at følge med den almindelige samfundsudvikling.

Mange hænger fast i en diskurs, som blev irrelevant med ungdomsoprørets dødskramper for 40 år siden. Derfor er de lette ofre for tidens enkle og populistiske budskaber som "globalisme" og "multikulturalisme". Som ansvarlige og oplyste borgere må vi vel bære over med dem. Også selv om de har travlt med at udnævne os andre som vildfarne tabere. Men hvor længe skal vi betale deres løn?

Hva’beha’r? Hvad jeg bygger min analyse af journaliststanden på? Fx denne undersøgelse fra 2012: dr.dk/nyheder/indland/80-procent-af-danske-journalister-stemmer-paa-r-s-sf-og-oe – hvis konklusion lyder: ”80 procent af danske journalister stemmer på R, S, SF og Ø

Skandinaviske journalister er overvejende venstreorienterede, viser ny nordisk undersøgelse.”

Ingen tror vel, at det er blevet bedre siden, vel? Taget i betragtning af det chok, journaliststanden som hovedtendens fik over 1. Resultatet af afstemningen om retsforbeholdet, 2. Brexit, 3. Det amerikanske præsidentvalg.

Lone Nørgaard, lektor, cand.mag., hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling

0 Kommentarer