search

Debat: Stop med at stjæle andres idéer

"Enten er medierne nødt til at ændre deres etiske retningslinjer, eller også er ophavsrets­loven nødt til at blive kigget på med nye øjne,” mener journaliststuderende Pernille Witt Kirkegaard

Som et led i min uddannelse blev 15 medstuderende og jeg i marts sendt til Lokal­avisen Fredericia for at skrive nyheder i tre dage. Vi sad fra klokken 8 til 19 for at færdiggøre vores artikler. Aftalen var, at hvis avisen var interesseret i nogle af dem, ville redaktionen spørge, om de måtte få dem, men vi havde fri mulighed for at takke nej. En journalist fra avisen ville bruge to af mine artikler. Jeg nåede ikke at reagere, før journalisten havde skåret dem til, så de passede til papiravisen. Jeg var glad for den store interesse, men jeg følte, at mit arbejde var noget værd. Jeg prøvede derfor at forhandle mig til et lille honorar, men da jeg nævnte det, lukkede journalisten i som en østers. Så jeg takkede nej og gik videre til et andet medie, der var interesseret. Men jeg nåede ikke at sælge artiklerne, før Lokalavisen havde bragt en artikel, der ganske vist var omskrevet, men byggede på præcis samme idéer, havde samme kildetyper og samme vinkel.

Idéen var så god, at flere andre medier citerede historien, alt imens jeg så magtesløst til.

Lokalavisen Fredericia skrev til mig per mail, at det nok så ud, som om de havde stjålet idéerne, men at en kilde havde tippet dem om præcis samme historier. Derfor syntes de godt, de kunne bringe dem i en ny form. Jeg kontaktede en advokat i journalistforbundet, men der var intet at gøre, da ophavsretten ikke beskytter idéer.

Kære medier

Når I stjæler en idé fra en studerende: 

Underkender I hans/hendes anerkendelse som ophavsmand i offentligheden
Frarøver I et honorar, andre medier er villige til at give
Negligerer I de mange timers knoklen
Ja, I undergraver den journalistiske branche

I er de garvede journalister. Det er jeres gøren og laden, der er med til at forme os studerende. I er de første ansigter, vi møder, og med det følger et ansvar. Ikke blot over for os, men også over for jer selv. Har I ikke stået i mine sko engang? Har I ikke knoklet for at blive anerkendt i branchen? Kan I mon huske glæden ved anerkendelsen? Og kan I også huske den tomme følelse, I stod med, da I ikke modtog den, hvor den ellers var berettiget?

Jeg er ny i faget og mangler at opleve mange ting. Jeg håber ikke, dette er standarden overalt. Men jeg ved, at flere fra min årgang har fået stjålet idéer til historier af forskellige lokal­aviser. Det sker ikke sjældent.

Kære medstuderende

Der er stadig meget at kæmpe for, og jeg efterspørger en debat om, hvilke rettigheder vi har. Hvor går grænsen for at blive ”inspireret af en idé”? Ophavsretsloven, som den er nu, gør det kompliceret at vurdere, hvornår der er tale om plagiat eller inspiration. Medierne er kloge nok til ikke at kopiere direkte fra en artikel og kan derfor nemt stikke af med vores historier.

Enten er medierne nødt til at ændre deres etiske retningslinjer, eller også er ophavsretsloven nødt til at blive kigget på med nye øjne. Begge løsninger fremstår lige nu som utopiske, men måske kan det ændre sig, hvis vi i flok sætter en fod i jorden og kræver rettigheder. 

Pernille Witt Kirkegaard, journaliststuderende, DMJX

SVAR. Lokalavisen Fredericia betaler selvfølgelig for de artikler, vi ønsker at købe af freelancere, og avisen kan ikke genkende den historie, som beskrives her. Sagen er ganske enkelt, at vi har skrevet en artikel efter at have fået et tip fra en kilde. Vi har været rigtig glade for at have besøg af de studerende fra DMJX og stiller gerne lokaler, kaffe, internet og sparring til rådighed en anden gang.

Jacob Hove, lokalredaktør, Politikens Lokalaviser A/S, Lokalavisen Fredericia og Lokalavisen Vejle

Kommentarer
11
Jens Højholt
03.05.16 10:32
Den kære studerende har vel
Den kære studerende har vel nu forstået, hvorfor at Lokalavisen var så interesserede i at hun kom forbi og arbejdede gratis.
Omvendt har hun allerede nu gjort sig så upopulær, at hun ikke skal regne med at få lønnet arbejde hos andre medier.
I øvrigt havde det klædt Journalisten hvis man havde linket til både Lokalavisen og den studerendes artikel, så det var muligt at vurdere påstandene.
Fremhævet af Journalisten
Jonas Lund
03.05.16 11:21
Der er givetvis et problem
Der er givetvis et problem med tyveri af idéer, men det virker tvivlsomt at bringe det emne på banen på baggrund af det konkrete eksempel. Det er vel nærmere den aftale, som er indgået mellem avisen og uddannelsesstedet/de studerende, der er uhensigtsmæssig?

At komme ud på en redaktion som studerende og prøve at lave nyheder er en rigtig god idé, men det bliver nemmere og mere gennemsigtigt for alle parter, hvis aftalen er, at man skriver TIL den avis/det medie, man er hos. Den type ophold har været en del af RUC's journalistuddannelse i årevis og har fungeret rigtig godt. Den studerende får førstehåndserfaring, gode kontakter, en masse sparing og input fra andre journalister, byline i en rigtig avis eller på nettet, og eventuelt også frokost, kaffe m.m. hos det medie, man er på. Der virker det naturligt, at man så til gengæld lader mediet få ens historier "gratis" (de facto bliver man jo lønnet for det gennem sin SU, for alternativet var at sidde på skolen og skrive historier til ens underviser eller studieblade).
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
03.05.16 11:35
Jeg lagde et link ud til et
Jeg lagde et link ud til et videoklip fra filmen "the Paper" som varede 120 sekunder.

Klippet er slettet af debatfyren. Det er ærgeligt fordi det siger en hel masse. Herunder. Nyheder er ikke noget for den enkelte journalist, redaktion eller avis men derimod som som uanset hvad skal publiceres. Også selvom en "idemager" ikke får sig honorar.

Pernille og andre burde se filmen og i øvrigt lære at tænke selvstændige tanker hvilket ikke er noget debat-redaktøren på Journalisten tilsyneladende evner.
Fremhævet af Journalisten
Mads Joakim
03.05.16 13:30
Christian Vangsø Bentsen.

Christian Vangsø Bentsen.
Hvis idemageren og personen bag nyheden ikke honoreres, hvem skal så? Tror du at nyhedsartikler dukker op på egen hånd?

Det er ikke et etisk spørgsmål om hvorvidt nyheden skal publiceres, men et spørgsmål om hvordan vi skal kunne brødføde de mennesker, som har valgt at leve af journalistisk arbejde. Folk som skal sørge for at viderebringe korrekt og objektiv information til folket. Journalistik er ikke et fag man skal bevæge sig ind i, hvis man vil tjene kassen, men det er trods alt et fag, som alle andre, man skal kunne leve af. Freelancebranchen er presset i forvejen (og indeholder mange interessetimer) - ingen grund til at gøre omstændighederne endnu værre. Uanset om det er folk under uddannelse eller ej.
Fremhævet af Journalisten
Pernille Witt Kirkegaard
03.05.16 15:07
Tak for din kommentar Jens
Tak for din kommentar Jens Højholt.
Jeg må lige understrege, det jeg skriver i mit debatindlæg om, at jeg/vi ikke arbejdede for Lokalavisen. I princippet var vi alle freelancere, der indgik en aftale om, at Lokalavisen gerne måtte se vores artikler, og hvis den var interesseret i nogle af dem, ville redaktøren spørge om lov til at publicere dem. Vi havde fri mulighed for at takke nej.
Jeg takkede nej, men de publicerede den alligevel (efter omskrivning). Det er dette punkt, jeg anfægter. Kan det virkelig være rigtigt, at de bare kan snuppe vores historier, selvom vi indgik en aftale om, at de ikke måtte?

Jeg har været meget opmærksom på ikke at generalisere alle medier, men henvender blot mine spørgsmål og budskaber til de medier, der har stjålet andres ideer. Jeg har hørt, at mange studerende har fået betaling for deres artikler fra andre medier, eller at de studerende i hvert er blevet krediteret. Det er jo ikke disse medier, jeg beskylder. Og når de har deres på det rene, ser de vel heller ikke noget problem i dette indlæg.
Du er velkommen til at læse min artikel her: http://fredericianyt.mediajungle.dk/2016/03/10/skibsejer-marsvinene-og-saelerne-er-forsvundet/
Og Lokalavisens artikel her: http://www.e-pages.dk/sydogsoenderjylland/3468/

Mvh.
Pernille Witt Kirkegaard
Fremhævet af Journalisten
Pernille Witt Kirkegaard
03.05.16 15:08
Tak for din kommentar Jonas
Tak for din kommentar Jonas Lund.
Den aftale vi indgik med Lokalavisen var, at hvis den var interesseret i nogle af vores artikler, ville redaktøren spørge om lov til at publicere dem. Vi havde fri mulighed for at takke nej. I bagklogskabens lys er jeg dog enig med dig i, at vi skulle have tænkt over, hvordan vi udformerede aftalen med avisen helt præcist. For sådan som jeg fortolkede aftalen, var et ‘nej’ til, at de måtte bringe den, også et nej til at de ikke måtte omskrive den. Men efter en masse snakke med advokater, kan jeg nu forstå, at vi i stedet for en aftale skulle have sendt et skriftligt klausul, hvori der skulle stå, at de heller ikke måtte omskrive historierne, såfremt vi ikke ville have, at de bragte historierne. Det har jeg så lært på den hårde måde, kan man sige.

Jeg er til dels enig med dig i, at et honorar ikke kun kan bestå af kontanter, og at man kan afregne på andre måder. Lokalredaktøren på Fredericia Lokalavis, Jacob Hove, skriver, at de har stillet lokaler, kaffe, internet og sparring til rådighed, mens vi var på besøg. En lille detalje skal lige nævnes hertil: Det lokale, vi fik lov at bruge, det brugte Lokalavisens journalister ikke selv, og internettet brugte de jo i forvejen. Sådan som jeg ser det, har de ikke mistet noget på vores besøg. Og faktum her er, at vi alligevel i stor grad betalte dem tilbage for deres lokale og internetforbindelse. De fik nemlig lov til at få 10 af vores artikler helt kvit & frit (selvom vores undervisere havde sagt, at vi skulle sætte grænsen på tre artikler), men da de så også ville have min historie på forsiden, var der total enighed i redaktionen om, at vi syntes, Lokalavisen skulle betale et lille honorar for denne ene artikel.
Jeg havde undersøgt sagen inden, for jeg var usikker på, hvad man kunne tillade sig at kræve. Så jeg kom i kontakt med en tillidsrepræsentant fra en af lokalaviserne, som fortalte mig, at jeg skulle bede om et honorar for artiklerne, men at jeg nok ikke skulle regne med et særlig stort honorar - jeg kunne regne med omkring 3000 kr. pr. artikel. Det lød da i mine ører som et pænt honorar, og jeg sagde også til Lokalavisen, at jeg var villig til at forhandle om prisen. Men problemet var jo, at de ikke ville give fem flade ører.
Lige en hurtig hovedregning: 3000*10 = 30.000 kr. Så vil jeg da også sige, at det lokale og den internetforbindelse er godt dækket ind.

En anden vigtig ting, jeg synes du glemmer lidt, er, at hvis medierne bliver vant til at modtage gratis artikler, så forringer man vilkårerne for branchen gevaldigt - og så er medierne ikke i ligeså høj grad villige til at betale mere. Så ødelægger man det ikke kun for sig selv, men også for andre - for den næste studerende, der prøver at sælge sin historie.
Nicolai Kirkegaard (jeg er ikke i familie med ham ;-) ) beskriver det selv ganske godt i denne artikel: http://djstud.dk/Nyheder/2015/December/Nicolai-solgte-sin-skoleopgave---og-inviterede-karesten-til-Berlin/

Mvh.
Pernille Witt Kirkegaard
Fremhævet af Journalisten
Lars Fogt
03.05.16 20:25
Det kan du ikke mene er en
Det kan du ikke mene er en original ide, Pernille. Altså at spørge fiskerne om de kan mærke den største forureningssag på hvor meget de fisker. Jeg kan forstå dit brok, hvis det var en virkelig original ide du har fået. Det er det her altså ikke.

Mvh.
Lars Fogt, metroxpress, der var de første som skrev om forureningen i Fredericia et par uger før. Når du kender den historie er det almindeligt journalistisk praksis, at man ser hvilken indvirkning det har på andre forhold. Det er almindelig journalistisk praksis.
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/18968917
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Løppenthin
03.05.16 21:37
Det er for slapt, at mit
Det er for slapt, at mit fagblad bringer et indlæg, som rummer en meget grov anklage, der efterfølgende viser sig at være overordentligt tyndbenet.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
04.05.16 05:39
Kære alle

Kære alle

Jeg synes det er en principiel vigtig debat, hvornår en ide er en ide som man har ejerskab til enten moralsk eller juridisk.

Som redaktør mener jeg, at man som redaktion skal være meget varsom med selv at løfte historier, som fx en freelancer har foreslået, fordi man oplever, at den ide kunne man lige så godt have fået selv - eller man har fået den fra anden side også.

Som minimum kan man jo overveje at betale tiphonorar, hvis tippet reelt kom fra anden part først. Ihvertfald kan det være svært at bevise, at ideen ikke var særlig original - når man først efterfølgende vælger at lave historien.

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Pernille Witt Kirkegaard
04.05.16 11:34
Tak for kommentarerne Lars
Tak for kommentarerne Lars Fogt og Rasmus Løppenthin.
Nej, jeg var naturligvis ikke den første, der skrev om storbranden og olien, der løb ud i havet, da det jo skete en måned tidligere. (Selve nyheden om storbranden mener jeg da også Ritzaus dækkede først?) Jeg tog den bare videre fra det konstaterende niveau - "der er løbet olie ud i Lillebælt" til det udredende niveau, hvor jeg researchede på, hvilke konsekvenser, det har haft på dyrelivet i Lillebælt, og hvordan det ikke blot har været en konsekvens for pattedyrene (sælerne og marsvinene), men også hvordan det har været en økonomisk konsekvens for nogle af borgerne, som lever af dem. Og dét er mig bekendt originalt. Jeg var i kontakt med en bekymret borger, som havde set nogle foruroligende ting, og hun forstod ikke, hvorfor medierne ikke havde afdækket disse konsekvenser. Det gjorde jeg. Som Øjvind nævner, er denne sag rimelig principiel. Det, jeg er mest harm over, er, at Lokalavisen først siger, de er interesseret, men når jeg så prøver at forhandle mig til et honorar, er de ikke interesserede alligevel. Men samtidig vil de ikke slippe historien og omskriver den så. Og dette kan de nemt slippe afsted med, fordi der ikke eksisterer nogen juridisk beskyttelse af ideer.
Fremhævet af Journalisten
Jan Dyberg, journalist og DMJX-lektor
06.05.16 10:54
Lad os lige få noget baggrund
Lad os lige få noget baggrund på plads: Vi på DMJX sender hvert semester 130 studerende fra 2. semester ud i mindre redaktioner til otte forskellige byer i Jylland for at lave lokalnyheder i tre dage. Det er det undervisningsforløb, som Pernille o.a. har deltaget i.
De studerende finder selv bolig og redaktionslokale - ofte hos lokale medier, der er så venlige at stille lokale, internet m.m. til rådighed. Og nogle steder er der også rundvisning og oplæg om avisen/tv-stationen o.l. Det er vist en ordning, som begge parter potentielt set har gavn af. Og det er jo aldeles fremragende, at både studerende og mediet får kendskab til hinanden.
Men det er jo ikke et carte blanche til medierne om, at de bare kan bruge løs af de studerendes historier eller ideer - i hvert fald ikke uden honorar.
Det er principielt ikke noget vi fra uddannelsesstedet går ind i, men vi opfordrer de studerende til for en sikkerheds skyld at få klare linjer fra start. Og vi har også sagt, at de kan overveje at acceptere, at mediet bringer enkelte historier uden honorering. Men ikke 5, 8 eller 10 historier.
Vi har sendt studerende "ud i samfundet" i mange år på denne måde, og det er heldigvis kun enkelte gange, at vi har hørt om problemer. Langt de fleste medier virker til at være helt med på, at det naturligvis er no-go at planke historier/ideer en mas uden betaling - uanset, om man har stillet lokaler og internet til rådighed eller ej.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen