Debat om nyt formandskab prægede O-gruppens generalforsamling

Tirsdag aften holdt Organisationsgruppen i DJ generalforsamling. Her var det især forventningerne til det nye formandskab i DJ, der blev debatteret: »I skal huske, at det her valg også giver en mulighed for at vaske tavlen ren,« lød opfordringen til kandidaterne fra O-gruppens formand

Det var en lille flok på i alt 12 medlemmer af Organisationsgruppen i DJ, som tirsdag aften mødtes til specialgruppens årlige generalforsamling i DJ’s lokaler på Gammel Strand.

Efter overrækkelsen af O-prisen 2014 til Folkeskolen bød O-gruppens formand, Jørn Albertus, velkommen. Det skete med hans konklusion på årets gang i O-gruppen:

»Forrige år kaldte jeg det et ’mellemår’ i min beretning, sidste var et ’arbejdsomt år’, og i år har jeg kaldt for ’et fint år’. Det svarer vist til et 10-tal på den gamle 13-skala,« sagde formanden.

Han fremhævede blandt andet, at O-gruppen i løbet af 2014 har skruet op for antallet af arrangementer for medlemmerne sammenlignet med året før. 

Mulighed for at se på DJ med nye briller

Debatten på generalforsamlingen var især præget af det forestående valg til formands- og næstformandsposten i DJ.

DJ’s nuværende næstformand, Lars Werge, som har annonceret sin kandidatur til formandsposten, deltog i generalforsamlingen. Det samme gjorde O-gruppens egen kasserer, journalist på Folkeskolen Maria Becher Trier, som er en af de kandidater, der stiller op til næstformand for DJ.

»I O-gruppen bakker vi naturligvis op om Marias kandidatur til formandskabet,« slog Jørn Albertus fast.

Derudover benyttede han lejligheden til at komme med en opfordring til det kommende formandskab: 

»I skal huske, at det her valg også giver en mulighed for at vaske tavlen ren. Mogens (Blicher Bjerregård, red.) har påvirket den måde, vi alle sammen tænker på. Det her skal ikke forstås som en kritik af ham – det er bare en påmindelse om, at det er vigtigt at se det her som en mulighed for at bryde med nogle af de måder, vi gør tingene på,« sagde Jørn Albertus. 

Det replicerede Lars Werge på, da han efterfølgende fik ordet:

»Når Jørn siger, at der nu er mulighed for at vaske tavlen ren, er det fuldstændigt korrekt. Jeg synes også, det er en god anledning til at kigge på DJ med nye eller i hvert fald andre briller,« sagde han.

Bedre demokrati efterlyses 

En af de konkrete ting, der blev efterlyst hos det nye formandskab, var bud på, hvordan man kan forbedre demokratiet i DJ.

»Det er jo ganske godt allerede. Men SÅ godt er det heller ikke. Se jer bare omkring her i lokalet – der kommer jo for eksempel ikke ret mange til sådan en generalforsamling her,« sagde Jørn Albertus med henvisning til det begrænsede fremmøde.

Både Lars Werge og Maria Becher Trier nævnte, at processen omkring fusionen med Kommunikation og Sprog – som indtil videre er udskudt på ubestemt tid – har fået dem til at gøre sig tanker om, hvordan man inddrager DJ’s medlemmer bedre.

»Fusionsprocessen fik mig blandt andet til at tænke over, om det kunne være en mulighed at lave urafstemninger om vigtige beslutninger. Så alle medlemmer får mere direkte mulighed for at give deres mening til kende, frem for at det bare bliver de mest engagerede, som er med til at træffe en vigtig beslutning,« sagde Lars Werge.

Næstformandskandidat Maria Becher Trier nævnte netop strukturerne omkring medlemmernes mulighed for indflydelse på DJ’s politik som en af grundene til, at hun stiller op:

»Jeg vil gerne være med til at lave lidt om på nogle ting, så der bliver lettere adgang til magten i DJ. Der skal være bedre mulighed for, at medlemmerne kan byde ind på den politiske arena,« sagde Maria Becher Trier.

Ny kasserer valgt

Efter debatten om forventningerne til DJ’s nye formandskab blev O-gruppens regnskab godkendt uden bemærkninger.

Næstformand Kurt Westh Nielsen, journalist på Prosabladet, blev genvalgt til posten uden modkandidater. Til gengæld fratrådte Maria Becher Trier posten som kasserer for O-gruppen. Ny kasserer blev i stedet bestyrelsesmedlem Jon Arskog.

Derudover blev Laurids Hovgaard, kommunikationsrådgiver hos Fødevareforbundet NNF, valgt som ny suppleant til bestyrelsen. 

 

0 Kommentarer