Debat om lukkethed efter Journalisten blev sendt uden for døren

Journalisten forlod hovedbestyrelsesmøde, da sagen om medlemmet Bahar Jasim, der har fået afslag på asyl, blev lukket. Efterfølgende forklarede formand Lars Werge, at det var en fejl at lukke punktet uden videre

I går torsdag behandlede hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund sagen om DJ-medlem Bahar Jasim, som fik afslag på asyl og derfor skal forlade landet.

Det skete ifølge dagsordenen på et lukket punkt, hvorfor Journalisten ikke kunne dække behandlingen i hovedbestyrelsen.

Rasmus Mark Pedersen, medlem af hovedbestyrelsen, protesterede – mens Journalisten stadig var til stede – over at punktet uden videre blev lukket, og Journalisten sendt ud. Men mødeleder Tine Johansen, næstformand i DJ, og flere medlemmer af hovedbestyrelsen fastholdt, at medlemspunktet skulle behandles som lukket punkt.

Forkert at lukke dørene

Men da dørene blev åbnet igen, sagde formand Lars Werge, at beslutningen var blevet truffet for hurtigt.

”Det lukkede punkt handlede om det medlem, der har været omtalt meget i et af landets meget frie medier, nemlig Journalisten. Men inden da havde vi indstillet til, at det var et lukket punkt, og derfor lukkede vi dørene. Det var forkert, vi kunne ikke lukke dørene, før det var besluttet af hovedbestyrelsen.”

Lars Werge forklarede også, at forretningsudvalget nu vil drøfte forretningsordenen for at se på, om det er forkert, når hovedbestyrelsen i udgangspunktet behandler medlemssager på lukkede møder.

Forretningsudvalget vil også se på håndteringen af medlemmer, der kommer til landet som asylansøgere.

Lars Werge sammenfattede, at hovedbestyrelsen havde taget forretningsudvalgets orientering om selve sagen til efterretning.

Har DJ svigtet Bahar Jasim?

Bahar Jasim har selv forklaret, at han frygter at blive forfulgt og udsat for livsfare på grund af sin journalistik, hvis han vender tilbage til Irak. Det bakkes op af flere internationale presseorganisationer.

Men Flygtningenævnet har afvist hans asylansøgning og sår tvivl om, hvorvidt han udførte journalistisk arbejde i Irak. Dansk Journalistforbunds formandskab har afvist at gå ind i sagen.

”Jeg synes, det virker som en fin arbejdsdeling, at interesseorganisationerne indtager de synspunkter, og at vi har en anden opgave som faglig organisation,” har formand Lars Werge forklaret Journalisten.

HB-medlem Rasmus Mark Pedersen mener dog, at forbundet har gjort for lidt og dermed svigtet Bahar Jasim.

”Et medlem af DJ bør kunne få et brev om, hvorfor han eller hun er blevet optaget. Det er forventelig service for vores medlemmer, uanset om det handler om en asylsag. Men fordi sagen er blevet politiseret, virker forbundsledelsen bange for at gøre det. Det synes jeg er en klar fejl,” har Rasmus Mark Pedersen sagt til Journalisten.

Det siger lovene

Det hedder i forretningsordenen:

”Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan ligeledes undtagelsesvis beslutte, at et eller flere punkter skal behandles i lukket møde. Beslutningen skal være begrundet med sagens særlige karakter, og alt efter denne udelukkes en, flere eller alle de ovennævnte personer (jf. stk.2,3), der normalt har ret til at deltage i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. Punkter, der omhandler ansættelser, afskedigelser og disciplinærsager, hvortil hovedbestyrelsen har den besluttende myndighed, behandles på lukket møde.”

Og:

”Stk. 7. Fagbladet Journalisten kan referere fra de åbne møder i hovedbestyrelsen.”

0 Kommentarer