search

Debat om Falck-sagen: ”Vejen til eksklusion virker ligetil”

”Jeg aner ikke, hvor stor en del af kommunikationsfolket, der er villige til at bruge uetiske eller ulovlige metoder,” skriver DR-journalist Jonatan Placing i debatindlæg. ”Men jeg ved, at jeg ikke ønsker at dele fagforbund med dem,” skriver han. Lars Werge: "Jeg er formand, ikke politimester."

Før jul tog journalistforbundets formand Lars Werge kommunikationsbranchen i forsvar i Journalisten.

”Alle i DJ må blive bedre til at favne og anerkende kommunikatørernes faglighed og den vigtige rolle, de udfylder…," skrev han bl.a. og understregede, at historier om pressemedarbejdere, der spænder ben for journalisters arbejde, fylder for meget i debatten.

Kommunikationsfolk var altså udsat for en hetz, måtte vi forstå. Journalister og kommunikationsfolk burde lægge låg på deres (ofte) helt åbenlyse modsætningsforhold og i stedet tage hinanden i hænderne og sammen synge kum ba yah.

Set i lyset af Konkurrencerådets afgørelse – der løfter sløret for, at villige kommunikationsfolk hjalp Falck med at misbruge sin dominerende stilling til at ekskludere Bios – der virker formandens indlæg apologetisk og naivt.

Og så er det nu, at jeg skal skrive, at mange kommunikationsfolk, jeg kender og møder i mit arbejde, er bundhæderlige mennesker. Og er der ikke bare tale om nogle få brodne kar? Hmm… I forgårs fortalte formanden for kommunikationsmedlemmerne i DJ, Per Roholt, at flere af de metoder, der nu er blotlagt, er fast inventar i kommunikationsbranchens værktøjskasse.

Jeg aner ikke, hvor stor en del af kommunikationsfolket, der er villige til at bruge uetiske eller ulovlige metoder til at manipulere mine journalistkollegaer eller offentligheden – det er i sagens natur svært at sætte tal på.

Men jeg ved, at jeg ikke ønsker at dele fagforbund med dem.

Tænk, at journalisterne på Fyens Stiftstidende muligvis deler forbund med selvsamme kommunikationsfolk, der tilsyneladende manipulerede med dem ved at kamuflere negative historier om Bios på en måde, så det ikke kunne spores, at det i virkeligheden kom fra Falck.

Tiden er inde til at gøre op med, at vi deler forbund med den slags kommunikationsfolk. Vejen til eksklusion virker nemlig ligetil. Ifølge journalistforbundets vedtægter kan hovedbestyrelsen ekskludere et medlem, som skader andre medlemmer eller forbundets interesser (§7). Paragraffen lader altså til at favne de metoder, vi hører om nu.

Spørgsmålet er blot, om forbundets ledelse denne gang vil vise den handlekraft og konsekvens, der var fraværende, dengang skandalen om Se og Hør’s metoder buldrede derudaf.

Tror det er på tide, at formanden får sendt et kraftigt signal til forbundets medlemmer om, hvad man som medlem kan slippe afsted med.

Jonathan Placing, journalist, DR Dokumenar


Kære Jonathan Placing,

Der er ingen formildende omstændigheder i Konkurrencerådets afgørelse om Falck-sagen. Jeg tror ikke, et eneste medlem af DJ kan se sig selv i de metoder, der er blevet taget i anvendelse i dét forløb, og jeg kender ikke nogen repræsentanter eller politisk aktive i DJ, der ikke lægger afstand på det kraftigste til det, der er sket.

Men du beder mig på baggrund af sagen om at ekskludere kommunikationsmedarbejdere fra DJ. Selv om du åbent skriver: ”Jeg aner ikke, hvor stor en del af kommunikationsfolket, der er villige til at bruge uetiske eller ulovlige metoder til at manipulere mine journalistkolleger eller offentligheden – det er i sagens natur svært at sætte tal på.”

Det gør det unægtelig vanskeligt at føre debatten videre ad det spor, du angiver.

Så lad mig derfor slå fast: Et medlem af DJ kan ekskluderes efter begrundet indstilling til Hovedbestyrelsen. Vi har strategier med markante og tydelige holdninger til etik og faglighed i journalistik og kommunikation. Men det er ikke forbundsformandens opgave at lede efter fejl og mangler i, hvordan DJ’s medlemmer udfører deres daglige arbejde – jeg er formand, ikke politimester.

Indtil dét måtte blive ændret, er DJ forbund for journalister, fotografer, kommunikationsmedarbejdere, grafikere med meget mere; de deler mange af de samme udfordringer på et arbejdsmarked i forandring, og for manges vedkommende vil de i løbet af arbejdslivet skifte mellem forskellige brancher og arbejdspladser.

Dem rummer vi i Dansk Journalistforbund, og det skal vi efter min mening fortsat kunne gøre.

Med venlig hilsen

Lars Werge, formand Dansk Journalistforbund

Kommentarer
17
Per Roholt
07.02.19 08:30
Kære Jonathan Placing - jeg
Kære Jonathan Placing - jeg forstår din bekymring for etikken i kommunikationsbranchen, for Falck/Bios-sagen er en grim sag. Men det er også en helt usædvanlig sag. En grim sag, som de involverede selv siger det.

Derfor er det for mig vigtigt, at vi i DJ Kommunikation står sammen om at føre den løbende debat om etik i både medie- og kommunikationsbranchen. En konstruktiv måde kunne være at få nedsat et kommunikationsetisk råd sammen med de andre faglige organisationer og arbejdsgiverne på kommunikationsområdet, der løbende kan skabe viden og debat om de metoder og sager, der måtte dukke op på kommnikationsområdet.

Når jeg nævner, at flere af de metoder, der har været anvendt er kendt og udbredt i branchen, er det for at nuancere debatten en smule.

Det er fx almindeligt at have en masterplan, det er almindeligt at udarbejde statements, det er almindeligt at udvælge relevante målgrupper og forsøge at overbevise/påvirke dem osv.

Det, som er helt ualmindeligt - og ulovligt - er kombinationen af den kynisme, som de involverede i sagen har udvist, samt en række områder, hvor de helt klart er gået over stregen, ikke mindst fordi Falck har en særlig rolle på markedet. Det sidste betyder ifølge Konkurrencestyrelsen, at metoder, som kunne være lovlige under andre omstændigheder vurderes som ulovlige i den konkrete sag.

Jeg vil dog afslutningsvis fortsat fastholde, at journalister og kommunikatører har mere til fælles, end der skiller os, og at vi sammen kan gøre en forskel for god journalistik og god kommunikation ved at være i samme forbund.

venlig hilsen
Per Roholt
Formand for DJ Kommunikation
Fremhævet af Journalisten
Tom Heinemann
07.02.19 08:35
Desværre endnu et
Desværre endnu et standardsvar fra Lars Werge, som vi er mange, der har hørt på i mange år. Vi har haft denne debat så mange gange, at jeg ikke har tal på det. Men størrelsen på A-kassen er tilsyneladende vigtigere end journalistikken's grundlæggende værdier.
Men stor tak til Jonathan for endnu engang, at gøre opmærksom på det.
Og hvorfor er det nu, at både Sverige og (især) Norge har helt andre regler for medlemsskab af journalistforbundet. Dén snak, bliver altid afvist som noget "der ikke kan lade sig gøre" i DK.
Hvorfor Lars Werge?
Fremhævet af Journalisten
Hans Sørensen
07.02.19 09:45
@Tom Heinemann: 20-25%
@Tom Heinemann: 20-25% skifter job hvert år. Medlemmer skifter fra "journaliststillinger" skifter til "kommunikationsstillinger" og omvendt. Vil du seriøst have, at folk løbende - måske årligt - skal skifte fagforening? Dernæst: Det står dig og alle DJ-medlemmer frit for at stille forslag om, at DJ bliver en lille eksklusiv standsforening som i Sverige og Norge. Jeg har ikke set noget udkast til, hvordan det i praksis kan fungere. Lars Werge har gjort det klart, hvad han mener, så bolden må ligge hos dig/jer.
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
07.02.19 09:46
Kære Jonathan

Kære Jonathan

Det lyder som om, du mener, at et fagforbund bør være en forening, hvor man langer eksklusioner ud til folk baseret på, at man føler sig moralsk overlegen.

Men DJ er ikke den spanske inkvisition. der kommer sjældent noget godt af at rende rundt og forfølge andre med beskyldninger om at være kættere, der besudler den sande tro. Den slags har det med at udvikle sig til et forfølgelseskapløb, hvor man skal nå at fælde de andre, inden de får fældet en selv. Og hvis vi endelig skal til at ekskludere folk ud fra den slags kriterier, hvorfor starter vi så ikke med at kræve eksklusion af alle medlemmer, der har fået kritik af Pressenævnet?

Som medlem af Dansk Journalistforbund er vi medlemmer af samme forbund som rigtig mange andre mennesker. Nogle af dem er bladtegnere, nogle er tekstere. En stor gruppe laver noget, som samlet bliver betegnet som journalistik, men som dækker over så forskellige ting som at lave børne-tv, kommentere fodboldkampe, producere underholdning og lave nyheder - og på tværs af alle de grupper er der folk med forskellige etiske standarder og også af og til folk, som går entydigt over stregen. En anden stor gruppe laver noget, der bliver betegnet som kommunikation, og det dækker over så forskellige ting som at være webmaster, arbejde med projektledelse, skrive pressemeddelelser, arbejde med kommunikations- og pressestrategi (og nogle gange spinne), lave Public Affairs, bestyre og udvikle sociale medier og - og i den gruppe gælder præcis det samme.

Medlemmerne af DJ er i forbund sammen, fordi vi arbejder i så nært beslægtede og overlappende dele af arbejdsmarkedet, at det vil være skørt ikke at stå sammen i kampen for bedre vilkår. Og en fagforenings opgave er nu engang at varetage sine medlemmers interesser:

For DJ's vedkommende indebærer det heldigvis også at arbejde for ordentlige vilkår for en stærk og fri, uafhængig presse. Men det er også at være medlemmernes advokat, når de har kvajet sig. Af samme årsag har det altid været pinligt at se journalister, der har råbt på eksklusioner, når kolleger fx er taget i at have opdigtet kilder og historier. Formået med den paragraf er at kunne sanktionere usolidarisk opførsel; den har aldrig været tænkt som et udrensningsredskab til folk, som opfatter sig selv som så meget renere end alle andre, at det åbenbart besmitter dem at være i forbund med andre faggrupper.

Jeg troede faktisk, at du havde udviklet et lidt mindre tegneserieagtigt verdenssyn siden din kommentar ved et Fagligt Forum for nogle år siden om, at "giften driver ned ad væggene". Det virkede i hvert fald ikke som om, at det var et problem for dig at sidde til en cafequiz på Din Nye Ven et par måneder senere på hold med bl.a. mig og en anden tidligere journalist og bekendt, der faktisk arbejdede med kommunikation på det tidspunkt.

Det er et godt ordsprog, at man ikke kan vaske sig rene i andres snavs. Et andet godt ordsprog er, at man bør feje foran egen dør. Vi journalister - for sådan opfatter jeg mig også stadig, selv om jeg bruger min uddannelse til at lave kommunikation nu - har stadig et gigantisk troværdighedsproblem i samtlige målinger af den slags.

Det troværdighedsproblem bliver vi ved med at lukke øjnene for, fordi vi selv føler, at vi arbejder i den gode sags tjeneste. Og det er ikke opstået, fordi Dansk Journalistforbund også organiserer andre faggrupper. Det går heller ikke væk af at ekskludere de faggrupper.

Så måske er det snarere på tide at anerkende, at både "kommunikatør" og "journalist" er prædikater, der slet ikke er dækkende for, hvor forskelligartede opgaver folk udfører. Og at de konstante diskussioner, hvor man skærer alle journalister over en kam, alle kommunikatører over en kam, og så ellers mundhugges om, hvorvidt den ene gruppe er den anden moralsk overlegen, ikke bare er dødstrættende, men også bare med til yderligere at undergrave alles troværdighed.

Med venlig hilsen

Troels
Fremhævet af Journalisten
Jan Eskildsen
07.02.19 10:05
"En grim sag, som de
"En grim sag, som de involverede selv siger det."
Og som naturligvis bør føre til eksklusion af et forbund for voksne, ærlige mennesker.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
07.02.19 12:04
Skulle Qvortrup så også have
Skulle Qvortrup så også have været ekskluderet? Og andre som har misbrugt deres journalisttitel og titel i det hele taget? Hvorfor skal jeg være i forbund med mennesker, som er dømt for overtrædelse af straffeloven i embeds medfør?
Måske skulle vi lige trække vejret, inden vi hopper med på den med de onde, onde kommunikationsfolk og de gode, gode journalister.
Jeg er selv fortaler for eksklusion, når de etiske retningslinjer brydes groft – men der må gælde samme målestok for kommunikatører og journalister.
Fremhævet af Journalisten
Jeppe Locht
07.02.19 12:38
Vi kommunikationsjournalister
Vi kommunikationsjournalister og andre kommunikatører er glade for at være medlemmer af DJ. DJ er en broget skare, og jeg ville nødig have det på andre måder. Mangfoldighed er en styrke, og jeg føler et stærkt fællesskab med de nyhedsjournalister, der bruger mig som kilde og facilitator i deres daglige arbejde.

Husk, alle medlemmer af DJ Kommunikation, at vi lige om lidt skal til generalforsamling, hvor der vil være rig lejlighed til at snakke om disse ting og om, hvad vi kan gøre for at bygge bro i DJ. GF har Brexit-tema, og det kan vi så tage som en reminder om, hvad der kan ske i et samfund, hvor man er mest optaget af at grave grøfter.

https://journalistforbundet.dk/djkommunikation/nyhed/indkaldelse-til-generalforsamling-2019-nu-med-brexit-tema?

Mvh
Jeppe Locht
Kasserer, DJ Kommunikation
Fremhævet af Journalisten
Anders Svendsen
07.02.19 12:44
Formanden fremfører, at det
Formanden fremfører, at det er svært at føre debatten videre, når man ikke kan sætte tal på, hvor mange kommunikationsfolk, som er villige til at bruge uetiske metoder. Svaret har forbundet dog selv. I en 2015 undersøgelse fra DJ Kommunikation svarer 28%, at de er blevet bedt om at udføre en opgave, som de fandt uetisk. Er 28% et acceptabelt tal for formanden?

https://journalisten.dk/kommunikatoerer-branchens-etik-er-middelmaadig-eller-ringere
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
07.02.19 12:50
Kære Anders - en lille
Kære Anders - en lille præcisering.

Af undersøgelsen fremgår det, at 28% af respondenterne svarer, at de er blevet bedt om at udføre en
kommunikationsopgave, som de fandt uetisk –
mens 71% svarer nej til dette.

Tallet siger ikke noget om hvormange der så rent faktisk har gjort som de fik besked på.

Et overvældende flertal på 90% mener, at de frit kan sige fra over
for opgaver, som de finder uetiske – kun 5% svarer
nej.

Så ja, etik er en vigtigt ting at forholde sig til i vores forbund.
vh Per Roholt
Fremhævet af Journalisten
Hans Sørensen
07.02.19 13:08
@Anders: Om noget er etisk
@Anders: Om noget er etisk eller ej er en ren subjektiv følelse. Vores grænser er vidt forskellige. En kommunikatør synes måske, det er uetisk, at skrive om israelske frugter eller våbenproducenter. For andre handler etik om andre ting, så de tal kan DJ jo ikke bruge til noget som helst, når det handler om at dømme en branche eller ekskludere medlemmer. Tallet er alene et udtryk for, at folk har forskellige tilgange til etik.
Fremhævet af Journalisten
Hans Henrik Aasted
07.02.19 14:40
For både den nuværende og den
For både den nuværende og den foregående formand handler alt det her ikke om, hvorvidt kommunikationsfolk og journalister kan være i samme forbund og have samme formål (eller lade som om de har det), men kun om at have så mange medlemmer som muligt.
Fremhævet af Journalisten
Niels Kjeldsen
07.02.19 14:55
Har intet imod
Har intet imod kommunikationsfolk, hatten af for dem.

Men journalister er de ikke, og derfor bør journalister og kommunikatører have være deres forbund. Det er ikke så svært.

De to grupper har for mange modsatrettede interesser, så selvom DJ plæderer for den nuværende konstruktion for at få så mange kroner i kassen som muligt - politisk forståeligt nok - så er der ikke mange gode argumenter for, at de to grupper deler forbund.

Og igen: har intet imod kom-folk. Det mener jeg faktisk.
Fremhævet af Journalisten
Poul Lund Monggaard
07.02.19 16:27
Per Roholts forslag om et
Per Roholts forslag om et kommunikationsetisk råd er vel lige nu den mest fremkommelige og pragmatiske løsning. Jeg har stor sympati for Jonathan Placings holdning, men Pers forslag kunne vi vel alle samles om, så vi kan få et etisk kompasset styre efter og udvikle.
Fremhævet af Journalisten
Pia M. Pedersen
07.02.19 17:54
Et kommunikationsetisk råd er
Et kommunikationsetisk råd er da en fin start, jo hurtigere jo bedre.
Og hvis det er fem procent af kommunikationsfolkene, der ikke kan sige nej til uetiske opgaver, er det vel de fem procent, der skal ekskluderes.
Plus dem i de store bureauer, der helt frivilligt påtager sig den slags opgaver.
Og til Susanne Sayers: Ja, jeg mener også, at Qvortrup skulle have været ekskluderet.
Fremhævet af Journalisten
Andreas Hansen
07.02.19 18:42
Der er godt nok mage
Der er godt nok mage uforsonlige ord både i Jonathan Placings indlæg og i debattråden, hvor det konkluderes, at vi journalister og kommunikatører INTET har tilfælles - og at sidstnævnte bare bør smides på porten.

Selv er jeg uddannet journalist og har arbejdet som både kommunikatør og presseansvarlig - og i øvrigt også med at forsøge at få etableret et kommunikationsetisk råd i DJ Kommunikation og med at lave den undersøgelse, Anders Svendsen referer til. Personligt føler jeg, at jeg har ganske meget til fælles med mig selv trods de mange titler - og at jeg har meget tilfælles med forbundet i al faglig almindelighed.

For jo, vi har meget til fælles. Mange af os har samme uddannelsesbaggrund og benytter dermed mange af de samme redskaber og værktøjer, vi færdes i de samme miljøer, arbejder med mange af de samme problemstillinger, og skiftes i øvrigt til at være kolleger og samarbejdspartnere. Og jo, vi arbejder faktisk meget ofte sammen, og er ofte ganske afhængige af hinanden, selv om vi til tider har ganske forskellige interesser.

En af de fejl, både journalister og kommunikationsfolk begår, er meget hurtigt at gå fra del til helhed. Falck-sagen er frygtelig pinlig for de implicerede parter, og det får forhåbentlig store konsekvenser. Men det er lige så useriøst at kræve alle journalister ekskluderet, fordi der findes journalister som Qvortrup, som det er at kræve alle kommunikatører ekskluderet, fordi der er fjolser, der ikke hører hjemme i kommunikationsverdenen.

Selv så jeg helst, at man kunne ekskludere medlemmer, der ikke levede op til fagforbundets etiske kodeks. Men jeg anerkender også, at et fagforbund er mere og andet end moralens vogter. Som flere nævner, håber jeg virkelig, at forbundet vil tage etableringen af et kommunikationsetisk råd seriøst og prioritere det langt højere, end jeg selv oplevede, da jeg i nogle år sad i bestyrelsen i DJ Kommunikation.

Som undersøgelsen dengang viste, er der nemlig mange medlemmer, som føler, at de til tider bliver stillet i etiske dilemmaer (forhåbentlig oftest af mindre karakter, end vi ser her). Her er der netop brug for et stærkt fagforbund, der har meget klare rammer, og som bruger både tid og ressourcer på hele tiden at diskutere, formulere og udarbejde etiske retningslinjer. Det kræver ikke meget moral at konkludere, at visse i den aktuelle sag selvfølgelig er langt ude på et overdrev, men der er langt flere problemstillinger at drøfte - både blandt kommunikatører og journalister - og en sag som denne er en kærkommen lejlighed til at kigge nærmere på dette. De færreste er formentlig og forhåbentlig imod, at vi har et pressenævn, der holder journalisterne i ørerne, ligesom Presselogen på min gamle arbejdsplads, TV 2 NEWS, er en ugentlig kampplads for, hvor grænserne går. Lad os nu bruge forbundet til at fremme mere af den slags debat og paneler i kommunikationsverden i stedet for igen-igen at tage den oldgamle debat, om vi overhovedet har noget tilfælles med vores gamle studiekammerater.
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
07.02.19 19:24
DJ Medier & Kommunikation

DJ Medier & Kommunikation
- vi skaber mening

Fagligt Forum 2018 stillede spørgsmålet: Hvad er det for værdier, som medlemmerne af Dansk Journalistforbund deler på tværs af faggrupper og kompetencer? Hvad binder os sammen i samme forbund?
Som et indspark til debatten vil DJ Kommunikation gerne bidrage med sit synspunkt. For set fra vores synsvinkel er der meget, der binder os sammen – langt mere, end der skiller.

I DJ Kommunikation mener vi blandt andet, at DJs medlemmer deler ønsket om:
• at skabe transparens, forme meninger og skabe dialog i samfundet
• at bidrage aktivt til den demokratiske dialog
• at give borgerne viden og information til oplyst medborgerskab.
• at værne om ytringsfrihed og demokrati
• at lytte og kommunikere
• at værdsætte og prissætte god journalistik og kommunikation
• at værne om og styrke de etiske standarder for journalistik og kommunikation
• at skabe rum og mulighed for at holde sig på omgangshøjde med den teknologiske udvikling, faglige standarder og etiske udfordringer i form af efter- og videreuddannelse

Desuden er medlemmerne af DJ kendetegnet ved
• at vi alle har valgt at være med i en solidarisk fagforening
• at vi kræver gode løn- og arbejdsforhold med udgangspunkt i kollektive aftaler og fair kontrakter
• at vi kerer os for alle, der arbejder kreativt med indhold til medier og kommunikation - uanset udtryksform
• at vi ønsker at indgå i et forpligtigende fællesskab sammen med andre faggrupper for at lære og udveksle viden og erfaring til gavn for alle
• at vi elsker at være kritiske og selvkritiske på vores fags vegne
• at vi giver plads til mangfoldigheden og dyrker fællesskabet med respekt for individualiteten
• at vi forholder os aktivt til vores eget fags placering og ansvar i samfundet og herigennem udvikler os selv og de fag og fagligheder, som vi arbejder med.

Desuden deler vi det samme arbejdsmarked, det vil sige, at vores medlemmer løbende eller gennem livet typisk arbejder både med kommunikation og journalistik i kortere eller længere perioder, lige som vi i hverdagen mødes og interagerer på vores respektive arbejdspladser.

Kort sagt – DJ Medier & Kommunikation er for alle, der arbejder med indhold uanset form og faglighed.
Vh DJ Kommunikation
Fremhævet af Journalisten
Poul Lund Monggaard
07.02.19 19:26
Vel talt, Andreas. Vi må stå
Vel talt, Andreas. Vi må stå sammen om at udføre vort håndværk etisk. Et etisk regelsæt og nævn vil kunne sætte en kurs, som kan udvikles, så vi altid kan være os selv bekendt.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen