Debat: Om DR’s ulidelige lethed og mangel på etik

DR benytter enhver lejlighed til at komme ind mellem udsendelserne med mere eller mindre afstumpet, skinger og plat reklame for påstået egen fortræffelighed og kommende programmer, mener Kjeld Krageskov

Dette foregår med en masse larmende og utidige ”cliffhangers” for kommende programmer.

Ingen bliver ladt alene med sine tanker og overvejelser (fordøjelse) af det program, man lige har set – blot et øjeblik! Fordummelsen, kære DR-ansvarlige, på reklamens samt populismens alter er total, og utidig og usmagelig!

Dette selv om DR’s ledelse og bestyrelse har nedskrevne etiske retningslinjer – samt ansat medarbejder til at følge og håndhæve etikken i DR.

I øvrigt er det jævnfør en jurist, som jeg har spurgt i et tidligere indlæg om dette emne, ulovligt, når DR end ikke giver et program – for eksempel film – tid til at afslutte de sidste scener med eventuel musik samt navne på medvirkende og så videre.

Netop de små pauser, som giver beskuerne lejlighed til at trække vejret og eventuelt overveje det, man netop har set! Men nej, ingen nåde, ingen pauser hos DR – man overfaldes straks abrupt med reklamer. 

Eksempel: DR 3 den 17. juli kl. 20:05 vises et Mayday-program om flykatastrofe – to fly støder sammen i luften over Europa, og alle omkommer.

Programmet er særligt hjerteskærende og sørgmodigt, fordi vi følger nogle, som har mistet pårørende ved katastrofen, en efterladt har endog mistet hele sin familie. 

En efterladt familiefader mener at vide, at flyvelederen den pågældende aften var årsag til flykatastrofen, og myrder denne flyveleder.

DR giver, den dårlige vane tro, overhovedet ingen pause – til programmets eftertekster og musiske udgang.

Nej, man klasker straks stupide og dramatiske billeder på over nærmestkommende tilbud på DR-tv på grund af en aldeles urimelig samt utidig og paranoid angst for at gå glip af seere, læs: Panik for at licensbetalerne skal slå over på et andet program end DR’s!

Hvor er DR’s etikmedarbejder? Hvor er generaldirektøren, og hvor er DR’s altid helt usynlige bestyrelse?

NB. DR’s ombudsmand har tidligere været inde i en lignende sag vedrørende DR. Han foranledigede emnet påtalt for DR’s ledelse – men den er nu helt gal igen!

Er der overhovedet ingen voksne mennesker i ledelsen af DR – kunne man spørge? 

___

SVAR fra Jakob Faarvang, chef for media planning og digital markedsføring, DR:  

DR sikrer som del af sin public service-opgave, at der informeres om DR’s programmer og aktiviteter på tværs af DR’s egne kanaler. Denne markedsføring af DR’s egne programmer sker for at sikre, at flest muligt kender DR’s mangfoldighed af tilbud og ved, hvornår og hvordan de kan finde dem. Vi ønsker hermed at sikre, at DR’s indhold opnår den synlighed, gennemslagskraft og det kendskab, der gør, at indholdet når ud til DR’s brugere på bedst mulig vis.

Vi producerer mange timers live-tv hvert år, og det kan påvirke, hvornår programmer begynder og slutter. Netop derfor kan vi ikke altid på forhånd planlægge længden på de præsentationsblokke, der er mellem programmerne. Fordi vi er afhængige af, at programmer skal begynde til planlagt tid, må vi nogle gange forkorte præsentationsblokkene og andre gange forlænge dem, og vores præsentationsblokke har således en funktion i denne sammenhæng. 

Vores markedsføring og programinformation sker på tv-fladen typisk gennem korte (almindeligvis maksimalt omkring to minutter) blokke mellem programmer. Vi er meget opmærksomme på vores public service-forpligtelse, og netop derfor har vi særligt fokus på at sikre, at disse blokke ikke bliver for lange, og at de indholdsmæssigt rammer den rigtige balance.

Vi forsøger også at sikre, at denne programpræsentation planlægges, så den er kort og præcis. Vores speakere bliver uddannet i og er meget opmærksomme på at sikre, at vi tager højde for og respekterer den tone og stemning, som seeren sidder med, når et program er slut.  

I det konkrete tilfælde, som Kjeld Krageskov nævner, slutter det pågældende program med et billede af en rose, som står i cirka 10 sekunder, inden rulleteksterne starter. Et par sekunder herefter informerer DR’s speaker (inkl. tekst på skærmen, mens rulleteksterne er synlige) om det efterfølgende program, en film om ubåden U-571. 

Det er vores opfattelse, at denne præsentation er foretaget i overensstemmelse med DR’s retningslinjer, men vi tager naturligvis Kjeld Krageskovs kommentarer med i vores løbende evaluering af programpræsentationen og forsætter arbejdet med at sikre, at den er så balanceret som mulig. 

0 Kommentarer