DEBAT OM DRÅBENS DEBAT

Læserbrevene skal ud af Danmarks Radios personaleblad DRåben og over på en intern computerdebat, lyder et forslag fra en arbejdsgruppe, der vil styrke kommunikationen i DR. DR-ansatte er nervøse for udsigten til, at offentligheden ikke længere kan følge med i DRs udvikling.

Læserbrevene skal ud af Danmarks Radios personaleblad DRåben og over på en intern computerdebat, lyder et forslag fra en arbejdsgruppe, der vil styrke kommunikationen i DR. DR-ansatte er nervøse for udsigten til, at offentligheden ikke længere kan følge med i DRs udvikling.

"Er Nissen & Co. en trussel mod al udvikling i DR?"
Det retoriske spørgsmål stod i et læserbrev i Danmarks Radios personaleblad DRåben i september. Hvis det står til en analysegruppe i DR, er det snart slut med den slags udgydelser på papir. Debatten skal flyttes over på DRs interne computernetværk – Inline.
"Den elektroniske Inline kan give en mere dagsaktuel og levende debat. Man skal ikke vente på næste nummer af DRåben for at få et nyt synspunkt ind i debatten," siger Gerda Kristensen, informationschef i DR.
Hun er formand for den gruppe, der står bag en række forslag til forbedring af kommunikationen i DR. Flere af de mest kontante forslag til ændringer er rettet mod DRåben, der også skal udstyres med klare redaktionelle retningslinjer, hvis det står til gruppen.
Kurt Strand, journalist på Profilen, var medunderskriver på det læserbrev, der er citeret i artiklens indledning. Læserbrevet er skrevet af en tænketank, der skulle forsøge at forbedre klimaet mellem ledelse og ansatte i DR. Kurt Strand kan godt se ideen i, at debatten på Inline er hurtigere – men tilføjer:
"Man kunne godt få den tanke, at det her handler om at holde kritikken inden for dørene. Det vil klæde DR dårligt som kommunikationsvirksomhed. Ikke mindst i en tid, hvor DR har travlt med at kritisere andre for lukkethed," siger Kurt Strand.
Mogens Rubinstein, redaktør af Pengemagasinet, TV-Avisen:
"Det er et særkende for DR, at vi diskuterer tingene åbent. Det er der gennem tiderne kommet meget godt ud af, også for seerne. Den åbne diskussionskultur, hvor offentligheden kan følge med, synes jeg, vi skal bevare."
"Det er ikke et forsøg på at skærme DR. Det ligger slet ikke i forslaget," afviser Gerda Kristensen. "Det handler tværtimod om at styrke debatten," siger hun.
De ord overbeviser ikke DR-programmedarbejder Søren Mogensen, Østjyllands Radio. Han har tidligere i et læserbrev i DRåben anbefalet, at DRs ledelse genindførte begreberne tillid og åbenhed.
"Hvis læserbrevene flyttes over på den lukkede og interne Inline, så ryger det sidste pres på DRs ledelse. Det er vigtigt, at folk udenfor kan se, hvad her sker," siger Søren Mogensen.
"Mange i DR tør ikke sige noget. De bliver jo fyret eller sat på korttidskontrakter – det lukker munden helt automatisk. Folk lærer at holde kæft. Her hersker et frygtens imperium. Derfor er læserbrevene i DRåben vigtige. Når dumhederne bliver for store, bliver sandheden dog fortsat beskrevet i læserbreve," siger Søren Mogensen.

Stor succes eller ej?
Gerda Kristensen har i argumentationen for forslaget fremhævet den norske statsradiofoni NRK.
"NRK i Norge har haft stor succes med at lægge debatten på deres intranet Torget – og bruge personalebladet Tidssignalet til journalistiske artikler," lød argumentationen fra Gerda Kristensen, da planerne blev fremlagt over for DRs ansatte – her refereret fra DRåben.
Netop det eksempel virker dog tvivlsomt.
"Vores erfaring er, at debatten fungerer bedst, hvis den foregår på tryk. Folk sidder med bladet i sporvognen og i toget. Jeg kunne ikke forestille mig at lave et blad uden debatindlæg fra læserne. Vi har to sider i hvert nummer," siger Eva Berg, redaktør af NRKs personaleblad 'Tidssignalet'.
NRK har desuden en medarbejder-debat internt på nettet – Torget – der også redigeres af Eva Berg. Men den rummer ikke indlæg svarende til dem, DRåben i dag bringer.
"Den bruger vi til kortere og mere spontane indlæg, for eksempel sproglige korrektioner," siger Eva Berg, der understreger, at sådan har hun også beskrevet det over for Danmarks Radio. Eva Berg forstår ikke tanken om at fjerne læserbrevene fra personalebladet.
"Hvis man fjerner læserbrevene fra bladet, så fjerner man også muligheden for at kommunikere mellem ledelse og personale. For den mere udførlige debat er nettet ikke noget godt forum. Vore ansatte skal lave programmer, de skal ikke bruge alverdens tid på at læse på pc," siger Eva Berg.
Gerda Kristensen påpeger, at DRåben ikke skal være "et ukritisk blad som TV2-Nyt", men at debatten vil leve i de journalistiske artikler.

Nissen: Ingen kommentar
DRs generaldirektør Christian S. Nissen ønsker ikke at kommentere forslaget om at flytte debatten.
"Det er arbejdsgruppen, der har foreslået det – ikke mig," siger Christian S. Nissen.
– Hvad mener du selv om forslaget?
"Jeg holder min mening for mig selv."
Gerda Kristensen mener i øvrigt ikke, DRåben har refereret hende korrekt i hendes omtale af NRK som eksempel.
"DRåbens journalist har brugt ordene ‘stor succes'. Jeg sagde i virkeligheden, at NRK havde gode erfaringer," siger Gerda Kristensen. Senere ombestemmer hun sig dog og siger, at hun måske er korrekt refereret i DRåben, men at hun "muligvis tog munden for fuld", da hun omtalte det norske eksempel som en ‘stor succes'… l

0 Kommentarer