Debat: Ny aftale: Løn for læring

”Prisen for mere læring og trivsel har været, at lønnen sættes ned for kommende praktikanter. Min forhåbning er, at præstationspresset også sættes ned,” skriver Tine Johansen

En stor trivselsundersøgelse, som DJ offentliggjorde i februar sidste år, pegede på, at et alt for højt antal mediestuderende rapporterer om alvorlige stress-symptomer. 35 procent af DJ’s studerende medlemmer svarer, at de har et højt stressniveau – for sammenlignelige studier er tallet 22 procent.

”Vi har med fremdriftsreform og uddannelsesloft gjort noget ved vores unge – vi har presset dem. Samtidig er vores branche toppet op med en præstationskultur, hvor alt, vi laver, er synligt for alle. Det er en output-kultur, som gør, at praktikanterne føler, de er til eksamen hver eneste dag,” sagde jeg i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen for godt et år siden.

En del af modsvaret på det høje stressniveau ligger i at skabe ordentlige rammer med vejledning, feedback og tid til refleksion i løbet af studie- og praktiktiden.

Derfor har DJ nu indgået en ny praktikantaftale med DR, TV 2, TV2 Regionerne og Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Den dækker journalist-, fotojournalist, TVM-praktikanter – og som noget nyt også studerende fra kommunikationsuddannelsen på DMJX, som på sjette semester har et lønnet praktikforløb, som de selv – med skiftende held – forhandler niveauet for.

Aftalen sikrer praktikanterne feedback, læring og forhåbentlig bedre trivsel i praktikforløbene.

Der er indført mindst en månedlig læringsdag, hvor man som praktikant ikke er en del af vagtplanen og produktionen, men får mulighed for at fordybe sig. Der er indført individuelle læringsplaner med fokus på den enkeltes læringsmål og obligatoriske kurser for praktikantvejledere, ligesom praktikanter skal modtage systematisk feedback på deres arbejde. Endelig er der skrevet en barselsbestemmelse ind i alle fire aftaler, som forhindrer, at den enkelte studerende selv skal forhandle om vilkårene, hvis man skulle vælge at stifte familie under praktikken.

Praktiklønnen vil per 1. august være 13.500 kroner for de studerende, der starter i praktik. For dem, der allerede nu er i praktik, gælder den nuværende aftale med et lønniveau, som 1. marts næste år reguleres op til 17.191 kroner. Ingen vil altså opleve at blive sat ned i løn midt i et forløb.

Er det en fagforenings opgave at sætte lønnen ned for praktikanterne?, er jeg blevet spurgt.

Næh, det er hverken en opgave, vi har stillet os selv, eller et særskilt ønske, vi har haft. Men det er en vigtig fagforeningsopgave at løse de problemer, vores medlemmer oplever med præstationspres, stress og manglende vejledning og feedback. Det mener jeg, at vi har gjort med denne aftale. Vi har sat en fed streg under, at praktik er uddannelse.

Prisen for mere læring og trivsel har været, at lønnen sættes ned for kommende praktikanter. Min forhåbning er, at præstationspresset også sættes ned.

Arbejdsgiversiden har undervejs i forhandlingerne gentaget, at en lavere praktikløn vil skabe flere nye praktikpladser. Jeg håber inderligt, at de får ret.

For hvis en bonus ved aftalen er, at den giver flere praktikpladser, eliminerer den endnu en ting, der presser vores studerende: Usikkerheden om, hvorvidt man kan gennemføre sin uddannelse. 

0 Kommentarer