Debat: Nærdemokrati = forskellighed

Journalister må vide, at en centralisering af kommunernes hjemmesider i lighed med centralisering på andre opgaveområder giver mindre forskellighed og mindre demokrati, skriver Anne Grethe Madsen

Anne Grethe Madsen, journalist

Forskellighed er grundstenen i det kommunale selvstyre og afgørende for det danske lokal-demokrati. Det må lige tilføjes Nils-Ole Hegglands bagside-indlæg på Journalisten nummer 11 om kommunalt rod på nettet.

Som journalist med kommunalpolitik som speciale fra et landsdækkende fagblad kender jeg alt til forskelligheder på de kommunale hjemmesider, men min anke går mere på for ringe opdateringer end på forskelle i opbygning og indhold. Hele idéen med kommunestyret er jo, at det er borgerne, deres politikere og medarbejdere, der lægger linjen og beslutter, hvad der er bedst i den enkelte kommune. Bagsideartiklen er blot et enkelt eksempel på mange, der konstant angriber det kommunale demokrati med krav om centralisering og ensretning på alle områder.

Selvfølgelig er det mere effektivt for en journalist at forholde sig til 98 ensartede hjemmesider, og der ville nok også kunne spares lidt på udviklingen af dem. Men nu er disse hjemmesiders primære målgruppe ikke journalister, og journalister må som basisviden kende til det kommunale selvstyre. De må vide, at en centralisering af siderne i lighed med centralisering på andre opgaveområder giver mindre forskellighed og mindre demokrati. Det er i modstrid med det kommunale selvstyre.  Det kan vi almindelige borgere ikke lide. Vi ønsker nærdemokrati og indflydelse! Sådan som det aktuelt også kom til udtryk ved folkeafstemningen forleden, hvor vi sagde klart nej til mere magt til toppen på Christiansborg og EU, og borgerne i både Struer og Holstebro kommuner sagde nej til en sammenlægning. 

Kommunale pressemedarbejdere, som ifølge Nils-Ole Heggland har været usikre på at udlevere de politiske budgetforlig, kan forsvares: Et forlig eller en aftale om et budget mellem få eller flere partier er ikke et kommunalt fakta-ark, så længe budgettet ikke er endeligt vedtaget i byrådet. Det er politik. Det ses nemlig jævnligt, at sådanne aftaler ændres inden den endelige 2. behandling af budgettet. Akkurat som det sker ved hvert kommunalvalg, at en konstitueringsaftale fra valgnatten ikke holder til det konstituerende byrådsmøde, hvor den endelige fordeling af posterne sker. •

–––

SVAR fra Nils-Ole Heggland, journalist

Fint, at Anne Grethe Madsen deler mit synspunkt om, at mange kommunale hjemmesider har for ringe opdateringer om nyheder.

Knapt så fint dog at blive beskyldt for at angribe intet mindre end det kommunale demokrati, fordi jeg bemærkede, at kommunernes hjemmesider forekommer vidt forskellige, og at det lugter af unødige mermillioner.

Kommunerne kan da sagtens være vidt forskellige, selv om de passede lidt bedre på skattekronerne ved at koordinere deres it-kræfter mere, end det forekommer at ske.

På borgernes liste over højt prioriterede emner vil jeg tro, at unik (og derfor dyrere) hjemmeside står en del lavere end for eksempel gode skoler, værdig ældrepleje og sikre veje.

Anne Grethe Madsen er ikke sikker på, at vi skriverkarle kan klandre pressefolk på rådhuset for at være forsigtige med at udlevere budgetforlig, før alle tallene er endeligt vedtaget i byrådet. Det ser vi åbenbart forskelligt på, og blev tanken udstrakt til staten og Folketinget, måtte de mange pressefolk i ministerierne altså ikke udlevere noget som helst om forlig om finanslov, flygtningestramninger, skatteaftaler og så videre, før aftalerne var blevet tredjebehandlet og endeligt vedtaget. Næppe en arbejdsform, som ville lette pressens arbejde og rolle som vagthund – og næppe heller en facon, der ligefrem ville gøre det lettere for borgere at vide, hvad der er på vej til at blive vedtaget, endsige lette muligheden for at påvirke tingene inden den endelige vedtagelse. 

0 Kommentarer