Debat: Moral er godt – dobbeltmoral er dobbelt så godt

"JP/Politiken afviser at forklare, hvordan behandlingen af Flemming Roses rettigheder indadtil harmonerer med et flot og konsekvent forsvar for ytringsfriheden udadtil. Det er i absurd grad udtryk for en dobbelt standard," skriver Jørgen Ramskov, chefredaktør på Radio24syv

Moral er godt – dobbeltmoral er dobbelt så godt.

Sådan må de tænke på bestyrelsesgangen i JP/Politiken. I hvert fald er vi nu vidne til en uskøn forestilling, hvor landets største privatejede mediekoncern konsekvent nægter at forholde sig til meget væsentlige og relevante spørgsmål om, hvordan den øverste ledelse har ageret i forhold til medarbejdernes ytringsfrihed.

Det sker tit, at en magtfuld koncern gemmer sig bag ”ingen kommentarer”. Her er det bare uforståeligt og dybt skadeligt, fordi JP/Politiken er et uhyre magtfuldt mediehus med en lang og flot tradition for at stille magthavere til regnskab for deres handlinger. En del af en dansk pressetradition for at afsløre dobbeltmoral og dobbelte standarder i stort og småt, i politik og erhvervsliv. 

Indtil sagen rammer koncernen selv. Så afviser JP/Politiken at forklare, hvordan behandlingen af Flemming Roses rettigheder indadtil harmonerer med et flot og konsekvent forsvar for ytringsfriheden udadtil. Vi kender sagen – fra to bøger, en skrevet af Rose og en af pansergeneral Ejbøl – en af den frie presses helt store egetræer, må man forstå. En mand, der skrev en nærmest grundlovsstridig håndfæstning, som nægtede Flemming Rose basale rettigheder, som forhindrede Rose i at vidne i en retssag og samtidig svang ytringsfrihedens fane fra koncernens øverste etager.

Det er i absurd grad udtryk for en dobbelt standard. Og svaret ”ingen kommentarer” udstiller desværre en ledelse, som ikke har forstået, at med magt følger pligt – ikke mindst når man er JP/Politiken. En arrogant ledelse, der ikke bare skaber problemer for JP/Politiken, men for alle medier, som dagligt kæmper med at forbedre vores desværre generelt dårlige troværdighed.

Et formelt argument er, at Ejbøl og den øvrige ledelse ikke kommenterer en personalesag. Et smukt argument – der falder totalt til jorden, fordi ”Pansergeneralen” i sin bog har lange og meget personlige kommentarer om Flemming Roses person. Og fordi Ejbøl gentog sine personalekommentarer så sent som på Publicistklubbens møde i onsdags i København – foran et stort publikum.

Så føjer det sig til bunken af dobbelte standarder, som jeg er sikker på andre magthavere noterer sig. Når JP/Politiken kan, kan vi også. Jeg kritiserer ikke koncernens journalister – de forsøger trods alt at fastholde normale redaktionelle standarder, som da JP’s Matias Seidelin i sidste uge forsøgte at få Ejbøl til at svare på spørgsmål, og da Politiken mødte op i Publicistklubben for at få svar fra Ejbøl og begge gange mødte en mur af ”ingen kommentarer”.

Men jeg kritiserer topledelsen i en af landets mest magtfulde mediekoncerner. Et erklæret publicistisk kraftcenter, hvor ledelsen åbenbart ikke kan se, at deres dobbelte standarder er dybt, dybt problematiske for hele branchen. Det kan vel være, at Flemming Rose var en belastning for JP/Politiken – men så fyr manden, og forklar og forsvar det åbent. 

Og naturligvis har Ejbøl og Munch ret til at bruge det ringeste svar ”ingen kommentarer”. Men så må de leve med, at JP/Politiken udsættes for ”hån, spot og latterliggørelse” for nu at citere fra en af koncernens egne udgivelser. Troværdigt – det er det ikke.

Jørgen Ramskov er chefredaktør og direktør på Radio24syv

Lars Munch og Jørgen Ejbøl har ikke ønsket at kommentere indlægget.

0 Kommentarer