Debat: Ledere skal gøre deres holdning og handlinger om sexisme tydelige

”Ledere har det privilegium at måtte sætte retning, men dermed følger også et ansvar, som vi skal være os bevidste – særligt når det gælder sexistisk adfærd,” skriver Pia Gede Nielsen, formand for Ledere i DJ

I bestyrelsen for Ledere i DJ får vi – som så mange andre i denne tid – henvendelser om seksuel chikane. Det er henvendelserne fra faglige ledere, mellemledere og teamledere. Det er ikke, fordi lederne bliver sexchikaneret, selv om dette naturligvis også kan forekomme, men det skyldes, at mange ledere gerne vil gøre noget for at tage hånd om emnet på deres respektive arbejdspladser.

Det handler om, hvordan man som leder på en mediearbejdsplads eller i en kommunikationsfunktion kan bidrage til at skabe en acceptabel og respektfuld kultur, som tilgodeser alle parter. Det handler også om at finde den rette balance. Skal man f.eks. sætte hårdt ind mod sexisme i alle dens afskygninger, forsøge at skabe en åbenhedskultur, der inkluderer alle og skaber frirum til at tale om tingene, eller er det et spørgsmål om, at den interne kommunikationsfunktion formidler, hvad der er acceptabel adfærd?

Det er klædeligt, når ledere således er indstillet på selvransagelse og ønsker at handle. Sofie Linde har åbnet øjnene for en del lederes blinde pletter – så tak for øjenåbneren til Sofie!

Lederens særlige ansvar

Som ledere skal vi kende vores ansvar og gøre holdning og handling synlig. Ledere har det privilegium at måtte sætte retning, men dermed følger også et ansvar, som vi skal være os bevidste – særligt når det gælder sexistisk adfærd. Som led i at skabe en kultur uden sexisme må ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser blive klogere på, hvad vi taler om, når vi taler om krænkende adfærd. Hvad er sexchikane, hvad er ligebehandling? Hvad er okay, og hvad er for meget? Vi er nødt til at have en fælles forståelse for at kunne tale om det og handle på det.

Lige for tiden er flere mediechefer ved at se i øjnene, at der har været en kultur på deres arbejdsplads, som har været krænkende for flere medarbejdere, selv om de var af den opfattelse, at der ikke eksisterede en sexistisk kultur hos dem. For nogle af dem har de selv været en del af problemet. Som Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, har udtalt: ”Jeg er en kæmpe del af problemet, for jeg har været der, mens det skete. Jeg har åbenbart været døv og blind og ikke opfattet, hvad der skete.”

Der er behov for at få indsigt i, hvad der er en krænkende kultur.

I lyset af de omfattende diskussioner om sexisme og seksuel chikane ser Ledere i DJ et behov for at omdefinere og italesætte arbejdspladsens retningslinjer. De guidelines, der måtte være på arbejdspladsen kan meget vel være velformulerede, men der er nok behov for at børste dem af og tage diskussionen en gang til – ikke for dokumentets skyld, men for kulturens. De sociale normer flytter sig hele tiden, og der kommer nye medarbejdere til, som skal spores ind på, hvor virksomheden står. Andre medarbejdere har måske været så længe på arbejdspladsen, at de har behov for at se sig selv med nye øjne.

Det er nu, lederen skal vise flaget

Mange ledere i DJ agerer som faglige ledere, redaktører, mellemledere og teamledere. Vi har i mange tilfælde behov for bedre kompetencer til at håndtere ledelsesopgaver og fungere som rollemodel. Ledere i DJ vil derfor appellere til, at lederne uddanner eller efteruddanner sig i, hvordan man tackler krænkende adfærd.

Som ledere har vi en opgave med at signalere og beskrive, hvad det handler om, så alle forstår hvilken adfærd, der accepteres, og hvilken der ikke gør. Det gælder på ledermøder, teammøder, til feedback-samtaler, MUS osv. Der er information at hente om håndtering af krænkende adfærd, som omfatter mobning, seksuel chikane, som er i direkte strid med arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet præsenterer en række værktøjer, som ledere kan bruge til bekæmpelse af sexchikane på kampagnesiden hergårgrænsen.dk. Her kan man blandt andet finde dialogkort, der med udgangspunkt i virkelige hændelser kan danne bund for samtale om, hvor grænsen skal gå på den enkelte arbejdsplads.

Dansk Journalistforbund har lavet en guide til, hvordan du – i en hvilket som helst form for ansættelsesforhold – kan få hjælp eller hjælpe i forbindelse med seksuel chikane.

Du er altid velkommen til at kontakte journalistforbundet.dk/kontakt for få råd og vejledning, for som vi siger i Ledere i DJ: God ledelse er godt for alle.

Pia Gede Nielsen er formand for Ledere i DJ

 

0 Kommentarer

Læs også

Mediebranchen havde næsten glemt, at sexchikane er ulovligt – men nu kommer sagerne

Mediebranchen havde næsten glemt, at sexchikane er ulovligt – men nu kommer sagerne

28. SEPTEMBER 2020
<span class=Debat:Tør danske medier tale åbent om egne fejl?">

Debat: Vi har sovet i timen

28. SEPTEMBER 2020
”Poul Madsen er skiftet fra benægt, benægt, benægt til ’nu skal jeg redde mit eget job’

”Poul Madsen er skiftet fra benægt, benægt, benægt til ’nu skal jeg redde mit eget job’”

25. SEPTEMBER 2020
Jyllands-Posten

Trods ”skurvognssnak” og et klap i måsen: JP har ikke planer om sexisme-undersøgelse

28. SEPTEMBER 2020