Debat: Ikke kun for kendere

Det er netop graden af inddragelse og åbenhed, der kendetegner et godt og stærkt forbund, skriver DJ-formand Lars Werge som optakt til generalforsamlingerne i februar og marts

Ofte bryster vi os af, at DJ er et forbund, hvor det er nemt at få indflydelse. Hvor muligheden for at blive lyttet til, og dermed også chancen for at påvirke ting og holdninger, er ganske stor.

Organisatorisk kan man sammenligne forbundet med et kludetæppe. Alle medlemmer er med i en geografisk kreds, lige fra den lille Grønlands-kreds og den midt-vestjyske Kreds 5 til den store Kreds 1, der dækker hovedstaden og Bornholm og dermed mere end halvdelen af medlemsskaren.

Kredsene holder i løbet af februar og marts måned generalforsamlinger, hvor der traditionelt bydes på en god debat med den valgte bestyrelse samt en repræsentant for forbundsledelsen. Både Tine og jeg har skrevet generalforsamlingerne ind i vore kalendere og fordeler dem mellem os.

På disse generalforsamlinger er der masser af mulighed for at lade sin stemme blive hørt. Kredsene afvikler i løbet af året en række medlemsarrangementer, hvor der alt andet lige er gratis adgang til spændende debatter og gode oplevelser – og generalforsamlingen er stedet, hvor man kan påvirke linjen og måske blive valgt til at varetage det kommende års begivenheder.

Det er også i kredsene, der diskuteres forbundspolitik. Formændene, eller en anden repræsentant udpeget af kredsbestyrelsen, har adgang som observatør til DJ’s hovedbestyrelsesmøder, og dermed er der sikret en god adgang fra det lokale til det nationale niveau.

På den facon opnås en veksel-påvirkning: Hovedbestyrelsen og forbundsledelsen kan modtage vigtige inputs om, hvad der rører sig lokalt; og observatørerne tager til gengæld informationer med tilbage til kredsene om, hvor de politiske bundgarnspæle i DJ er plantet lige nu.

Ud over kredsene, så er vore medlemmer også forpligtet til at være medlem af enten en medarbejderforening, hvis de er på en overenskomstdækket arbejdsplads, eller en af DJ’s specialgrupper, hvis det ikke er tilfældet.

Specialgrupperne (herunder regnes også de studerendes lokale foreninger) har også generalforsamlinger i de kommende uger. Datoerne fremgår af opslag enten i dette magasin eller på journalistforbundet.dk, og jeg vil også her opfordre til, at man deltager i mødet.

Både i kredse og grupper – og i medarbejderforeninger – skal der inden midten af marts vælges delegerede til DJ’s Fagligt Forum, som afvikles i de lige år, mens vi i de ulige år har delegeretmøde. 

På dette års Fagligt Forum er det netop DJ’s demokrati og opbygning, der er til debat. Målet med diskussionerne er at sikre, at vores demokrati holder sig sundt og vitalt også i fremtiden – for på den måde kan vore medlemmer sikre sig indflydelse på DJ’s udvikling.

Det er netop graden af inddragelse og åbenhed, der kendetegner et godt og stærkt forbund. Min påstand er, at når DJ måles på disse parametre, så slår vi langt de fleste konkurrerende forbund; og mit håb er, at vi kan blive endnu stærkere på disse felter.

Det er i fællesskab, vi udvikler os, og det er sammen, vi er stærke. Det gjaldt i 2015, og det gælder i særdeleshed i de kommende år. 

 

 

 

 

0 Kommentarer