Debat: Hvilket formål har det at avertere for høstbindegarn i Journalisten?

”Det var fornøjeligt at gense Sikker Hansens smukke bondepige som annonce for Randers Høstbindegarn,” skriver Nikolaj Ifversen

Af Nikolaj Ifversen, Kreds 1

Det var fornøjeligt at gense Sikker Hansens smukke bondepige som annonce for Randers Høstbindegarn (Journalisten nr. 1). En gennem mange år gentaget reklame i Journalisten.

En enkelt bemærkning skal knyttes til annoncen for høstbindegarnet.

I sin bog ’Avisen. Oplysning eller Forretning’ fra 1947 spørger kommunist og landsretssagfører H.R. Brøcker fra Skive (i øvrigt en sjældent set dobbeltrolle der på egnen) under et billede af den selvsamme annonce: ”Hvilket Formaal har det at Avertere om f.Ex. Høstbindegarn for københavnske Journalister?”

Man kan så også mindes Brøckers soulmate Hans Scherfig, der i tidsskriftet Tiden i januar 1956 funderede over Politikens helsidesannoncer for Hawker Hunter jetjagere. Og Scherfig spørger, om der virkelig skulle være noget behov for jetjagere blandt Politikens læsere. 

0 Kommentarer