Debat: Giv lederne en stemme!

Lederne bør have samme demokratiske rettigheder i DJ som alle andre medlemmer, mener Via Christensen, formand for Ledere i DJ

I bogen ’Arbejdet forstået baglæns – erfaringer fra 40 års arbejdsliv’ fra efteråret 2019 fortæller 128 pensionerede borgere om deres erfaringer fra mange år på arbejdsmarkedet og kommer med bud på det gode arbejdsliv.

Ét budskab toner klart frem: Når de 128 interviewpersoner – som bl.a. tæller journalister – lider under dårligt arbejdsmiljø, oplever mistrivsel og forlader deres job, er årsagen som regel ledelse. Dårlig ledelse.

Ledelse er ikke noget, man bare kan. Det er en faglighed, som skal læres, og som konstant bør skærpes og forfines. Til det har lederne brug for hjælp og støtte, for eksempel i form af faglig rådgivning, uddannelse og mulighed for at drøfte ledergerningen i faglige fora.

Modsat flere andre fagforeninger – for eksempel DJØF, IDA og Dansk Sygeplejeråd – har DJ ikke tradition for at organisere ledere. Derfor var det klogt og fremsynet, da forbundets delegeretmøde i 2017 åbnede mulighed for, at journalister og kommunikationsfolk, der bliver ledere, kan blive ved med at være organiseret i DJ.

Specialforeningen Ledere i DJ har eksisteret i to år. Men foreningens medlemmer har ikke samme rettigheder som andre i forbundet. Vi må ikke stille op som delegerede, og bestyrelsen har end ikke observatørpost på HB-møderne. Dermed står vi uden for medlemsdemokratiet og er nærmest på tålt ophold.

Mediebranchen er inde i en periode med store forandringer. Grænserne mellem vores forskellige fagligheder bliver opløst, mediernes rolle som formidlingsled udfases, og stadig flere af os har en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig er hele arbejdsmarkedet udfordret af stress, chikane og manglende ligestilling.

Dårlige ledere medvirker til disse problemer. Men gode ledere kan finde løsninger, skabe velfungerende arbejdspladser og guide medarbejderne gennem forandringerne.

Derfor er det altafgørende, at DJ støtter op om lederne – så arbejdsstyrken i Danmark om 20, 30 eller 40 år kan fortælle nogle bedre historier om ledelsen i branchen, end dem vi læser om i dag.

Lederne bør have samme demokratiske rettigheder i DJ som alle andre medlemmer – så vi side om side kan finde vores vej ind i den nye medievirkelighed.

Via Christensen, formand for Ledere i DJ

(svar:)

Kære Via Christensen

”God ledelse er godt for alle”. Sådan lyder Lederne i DJ’s motto.

Og jeg deler din analyse af, at god ledelse langt hen ad vejen er nøglen til bedre arbejdsmiljø og trivsel i vores branche. Ledere har afgørende indflydelse på andre menneskers liv og udvikling, både fagligt og personligt.

Da DJ i 2017 besluttede, at ledere skulle være en del af forbundet, var det, fordi ledere er en vigtig sparrings- og samarbejdspartner i forhold til mange af de forandringer, der sker med vores fag og vores branche i disse år. Det er med andre ord i DJ’s interesse at være med til at forme fremtidens arbejdsmarked også gennem fokus på ledelse. Derfor må DJ understøtte lederne i at udvikle sig i rollen og skabe et frugtbart samarbejde med medarbejderne.

I 2016 var der ikke tilslutning til at give lederne de samme rettigheder som andre grupper i DJ. Men jeg mener, ligesom dig, at der ikke skal være A- og B-medlemmer i DJ. Det er både udemokratisk og tosset ikke at give alle, som gerne vil bidrage til organisationen, mulighed for at gøre det. Derfor bør ledere have samme rettigheder som alle øvrige medlemmer.

Det vil være helt naturligt at bringe dette emne op på delegeretmødet i 2021, så vi kan drøfte, hvordan lederne kan få en mere central plads i DJ’s arbejde.

Tine Johansen, formand, DJ

0 Kommentarer