Debat: Foghs private arkiv

Aktindsigt. Kan statsministeren holde en tale for et par hundrede mennesker, hvoraf halvdelen er journalister, og bagefter erklære talen for hemmelig?

Aktindsigt. Kan statsministeren holde en tale for et par hundrede mennesker, hvoraf halvdelen er journalister, og bagefter erklære talen for hemmelig?

Svaret er ja.

Embedsmændene i Statsministeriet har nemlig opfundet en særlig metode til at undgå at give aktindsigt – de undlader at arkivere dokumenterne. Når et dokument ikke findes, så kan det jo ikke udleveres, vel?

Det mest overraskende er imidlertid, at ombudsmanden har opgivet at gøre noget ved det. Han har nemlig ikke tid, som han forklarede mig i et brev i sommer.

Sagen begyndte, da jeg bad om at få udleveret en tale, som Anders Fogh Rasmussen holdt i april 2005 til den årlige fest med Folketingets Presseloge og Folketingets Præsidium.

Efter en rykker fik jeg oplyst, at ‘ministeriet ikke er i besiddelse af den pågældende tale eller udkast hertil. Talen er udarbejdet af statsministeren personligt. Statsministeren har på ministeriets forespørgsel oplyst, at han ikke længere er i besiddelse af sit manuskript …’

Det afslag grinede jeg lidt af. Anders Fogh Rasmussen var jo ikke inviteret til festen i Presselogen i sin egenskab af medlem af Nærum Grundejerforening. Han holdt talen som statsminister. Så da jeg havde grinet færdig, klagede jeg til ombudsmanden.

Men her kom første overraskelse. Ombudsmanden afviste at gå ind i sagen og henviste til en lignende sag fra 2007. Begrundelsen var, at ‘en sådan undersøgelse ikke ville hjælpe journalisten til at få aktindsigt, da talepapiret ikke længere fandtes og dermed ikke kunne rekonstrueres til sagen.’

I et nyt brev til ombudsmanden undrede jeg mig over, at han slet ikke forholdt sig til det principielle spørgsmål, nemlig om Statsministeriet frit kan vælge at lade dokumenter bortkomme eller forsvinde hjem i Foghs private arkiv.

Ombudsmandens svar var overraskende.

»Du har ret i, at jeg ikke har taget stilling til spørgsmålet i forbindelse med din henvendelse (…) Jeg må – også af ressourcemæssige årsager – fastholde, at jeg ikke iværksætter sådan en undersøgelse,« skrev ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen i sit svar.

Ombudsmanden ville altså ikke forholde sig til det principielle spørgsmål. Han havde ikke tid.

Måske er det på tide, at Folketingets Presseloge spørger sig selv, om de politiske journalister stadig skal deltage i en årlig festmiddag, hvor statsministeren holder en tale, der ikke må refereres, og som bagefter kun arkiveres i Foghs private arkiv. /

1 Kommentar

Christoffer Guldbrandsen
19. OKTOBER 2007
Flere forsvundne taler
I dagene efter dette års festmiddag i Folketingets Presseloge, blev jeg kontaktet af flere af deltagerne. De fortalte mig at statsministeren i sin tale havde rejst en personlig og urigtig kritik af vores arbejde i forbindelse med dokumentaren Den Hemmelige Krig. 

Det syntes jeg selvfølgelig lød helt urimeligt. En ting er at blive udsat for urigtig kritik. Noget andet er hvis den bliver rejst af en statsminister til en sammenkomst hvor størstedelen af det politiske pressekorps er til stede. 

Præcist hvad Anders Fogh Rasmussen sagde, ved jeg ikke. Presselogen har, som bekendt, den aftale med statsministeren, at der ikke må referes fra hans tale.

Jeg mente imidlertid ikke at det var rimeligt at statsministerens kritik skulle stå uimodsagt. Derfor henvendte jeg mig til statsministeriet for at få en kopi af talen. Statsministeriet svarede efter nogen sagsbehandlingstid at det kunne jeg ikke få.  Talen  kunne ikke lokaliseres - den var blevet væk.

Jeg håber stegen var god.