Debat: FAJ er i live

Der var fejl i Journalistens artikel om arbejdsmarkedsjournalister, påpeger præsidenten for FAJ (Foreningen af Arbejdsjournalister), Karsten Christensen. Journalisten svarer

Artiklen med titlen ”8,1 % er ikke 8,1 %” i Journalisten nummer 5 lader ane, at Foreningen af Arbejdsjournalister (FAJ) er ophørt. Artiklen omhandlede arbejdsmarkedsjournalistikkens vilkår i 2018. Til det formål havde Journalisten inviteret tre veteraner fra dengang, der var arbejdsmarkedsjournalister til.

Under snakken i Forligsinstitutionens kantine kom det blandt andet frem, at vor forenings eneste aktivitet er den årlige ”nyhedskur”. Det er lodret forkert.

Nytårskuren, som denne klassiske begivenhed egentlig hedder, er blot én af foreningens aktiviteter. I det forgangne år har vi i forbindelse med sidste års generalforsamling været på besøg på Metrobyggepladsen. Medlemmerne har kunnet høre om databasen jobindsats.dk. Tre organisationsfolk har fortalt om problemerne med social dumping.

Vi var igen i december gæster hos beskæftigelsesministeren, der fortalte om udviklingen i arbejdsmarkedspolitikken, som skiftende ministre på området har gjort år efter år.

På den seneste nytårskur gav LO-næstformand Morten Skov Christiansen sit bud på, hvordan vi kan sikre, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet. Dette års generalforsamling blev indledt af Nina Palesa Bonde, der i foråret stod i spidsen for demonstrationerne foran Forligsinstitutionen i forbindelse med OK18.

Jeg ved ikke, hvor Journalisten har sine oplysninger om aktiviteterne fra. Det kan ikke være de tre deltagere i snakken i kantinen. To af deltagerne er tidligere præsidenter, som for længst har forladt foreningen. Den tredje, som stadig er medlem, har haft fuldt kendskab til arrangementerne.

Journalisten kunne have kastet et blik på vores åbne Facebook-gruppe, hvor op imod 70 journalister kan følge med i aktiviteterne – eller ligefrem have spurgt mig om aktiviteterne.

På samme måde kunne hun også have undgået at lave endnu en faktuel fejl, da hun beskrev for læserne, at kantinen ”før i tiden agerede som klublokale og mødested for arbejdsmarkedsjournalisterne”.

Det gør kantinen altså stadig overvåget af de tidligere præsidenter, hvis portrætter pryder væggen i kantinen, hvilket Journalistens fotograf da også havde fanget.

Karsten Christensen, præsident for FAJ


Kære Karsten Christensen

Hvis nytårskuren ikke er eneste aktivitet, er det en klar fejl fra Journalistens side, at det står skrevet sådan. Og hvis kantinen også stadig agerer klublokale og mødested, er dette selvfølgelig også en beklagelig fejl.

Kritikken, der går på, at artiklen lader ane, at FAJ er ophørt, kan jeg dog ikke forstå. I artiklen står: ”Det betød, at medlemstallet i foreningen nogle år var oppe omkring 175. I 2017 var der 35 medlemmer tilbage …” Ingen steder står der, at foreningen ikke findes. 

Maja Langberg, journalistpraktikant, Journalisten

0 Kommentarer