Debat: Et forbund i live

"Vi skal diskutere, hvordan vi holder et levende forbund i live og i fuldt vigør i mange, mange år fremover,” skriver DJ-formand Lars Werge

I Valgmenighedens Hus i Holstebro var vi færre end 10. I foredragssalen på Berlingske var vi til gengæld flere end 120. Men begge steder – og ved mange andre møder landet over i de seneste uger – var engagementet og talelysten stor.

Jeg taler selvfølgelig om de lokale generalforsamlinger i DJ. Både vore geografiske kredse og vore specialgrupper har afviklet de årlige møder med valg og beslutninger i løbet af februar og marts, og næstformanden og jeg nyder det privilegium, at vi bliver inviteret til generalforsamlingerne.

Det er naturligvis et puslespil at få kalenderen til at gå op, men vi prioriterer højt at kunne være med. Både fordi det er sjovt at komme rundt og hilse på kollegerne i Holstebro, Odense, Kolding, Lyngby og Roskilde. Og fordi det er givende at lytte til de bemærkninger, der falder på generalforsamlingerne.

Sådan var det også i år. Og for mig var det aften efter aften en understregning af, hvor godt projektet DJ har det: Vi bliver fortsat flere medlemmer, og vi rummer hinandens faglige forskelligheder på fineste facon.

Det kom bedst til udtryk på nogle af kreds-generalforsamlingerne, hvor beretningerne ikke blot var udtryk for de udfordringer, journalisterne i forbundet måtte stå over for; her kom det også frem, hvordan arrangementer for kredsenes medlemmer i rigtig høj grad havde fokuseret på at ramme flere fagligheder – og det var glædeligt at høre, at medlemmerne rent faktisk også tog vel imod disse muligheder.

Den dybere faglighed, hvor man kan gå i detaljer om sit fag sammen med kolleger med samme baggrund, uddannelse eller beskæftigelse som én selv, trives i høj grad på specialgruppernes og specialforeningernes generalforsamlinger.

I Lyngby dannede generalforsamlingen for Visuelt Forum afslutningen på en hel faglig temaweekend, og det var til synet af foldede papirsider i tykke romaner og med anden flot udsmykning, som kollegerne havde frembragt i løbet af de to dage, at formand Karina Bjerregaard kunne aflægge sin beretning.

På helt tilsvarende vis havde DJ:Fotograferne brugt en hel lørdag på at suge indtryk til sig forud for deres generalforsamling i Aarhus i begyndelsen af marts. 

Dette er blot to eksempler på, hvordan det faglige og det fagpolitiske arbejde kan forenes i DJ, til glæde og gavn for kollegerne i forbundet. 

Forhåbentlig vil også april måneds Fagligt Forum vise, at der er mulighed for at forene disse elementer på ordentlig vis. Vi har set, at mere end 300 har tilmeldt sig mødet, der overordnet set har samme format som delegeretmødet, og som afvikles i de lige år, når der ikke er delegeretmøde.

Det er glædeligt, at interessen er så stor for at være med. Og jeg ser frem til, at vi skal tage hul på debatten om, hvordan fremtidens DJ skal se ud, og hvordan vi skal organisere os i de kommende år.

Hånden på hjertet: DJ er i dag stort set skruet politisk-organisatorisk sammen på samme måde som ved stiftelsen i 1961. Det betyder for eksempel, at delegeretmødet potentielt set vokser med flere delegerede for hvert nye medlem.

Det betyder for eksempel også, at kredsene geografisk er inddelt på en måde, der ikke matcher den medievirkelighed, der findes i dag. 

Og det betyder, at de fællesskaber, hvor fagligheden betyder allermest – som de to nævnte ovenfor – også er forpligtet til at skulle vælge delegerede og agere fagpolitisk. Hvad der måske ikke er den primære interesse i sammenhængen.

Det er disse og en række andre spændende ting, Fagligt Forum skal tage livtag med i midten af april. Vi skal diskutere, hvordan vi holder et levende forbund i live og i fuldt vigør i mange, mange år fremover. 

0 Kommentarer