Debat: DJ – nu med ambassadører

DJ har fået sit helt eget ambassadør-korps. De skal klædes på med en grundlæggende viden om kontrakter, barsel, arbejdsmiljø – og ikke mindst om DJ’s tilbud til medlemmerne, skriver DJ's næstformand, Tine Johansen

En kollega fra tv-branchen henvendte sig i sommer til DJ for at fortælle om vilkårene, som han og hans kolleger arbejder under mange steder. Korte ansættelser, lange arbejdsdage, få nedskrevne rettigheder og alles kamp mod alle. 

Han sagde, at sådan havde vilkårene været i alle de år, han havde været uddannet, men at virkeligheden havde ramt ham, da han fik sit første barn og pludselig ikke længere kunne få enderne til at mødes. Han efterlyste hjælp fra DJ, og han tilbød sin egen hjælp med at sætte fokus på arbejdsforholdene.

Han er desværre langtfra alene med følelsen af at være presset. Når engagementet i og ansvaret for ens arbejde er stort, kan det være svært at slukke for både kamera og sig selv. Når man springer fra projektansættelse til projektansættelse, har man oplevelsen af konstant at være til eksamen, for ens visitkort er den seneste produktion. Behovet for barsel og efteruddannelse er i overhængende fare for at falde ned mellem to ansættelser.

I en branche, hvor cirkulationen på produktionsselskaberne er så stor, passer vores ellers velfungerende tillidsmandssystem ikke ind. Vi kan ikke gå den traditionelle vej for at skabe bedre vilkår og større faglig bevidsthed blandt vores kolleger i film- og tv-branchen.

Formanden for specialgruppen Film & TVGruppen, Johannes Pico, har sammen med andre gode folk søsat en mere tv-egnet model til at passe på kollegerne: DJ har fået sit helt eget ambassadør-korps.

Foreløbig 15 kolleger, som er ansat på forskellige produktionsselskaber, er netop startet på en miniuddannelse som ambassadører. Tanken er, at de skal klædes på med en grundlæggende viden om kontrakter, barsel, arbejdsmiljø – og ikke mindst om DJ’s tilbud til medlemmerne. 

De er ikke ansættelsesretligt beskyttet som de ’rigtige’ tillidsfolk, og derfor skal de ikke egenhændigt forsøge at løse problemerne ude på arbejdspladsen eller indgå i forhandlinger lokalt. Det er fortsat DJ’s opgave at sørge for.

Men de bliver uddannet til at spotte de problemer, som deres kolleger oplever, og de får til opgave at ’puffe’ kollegerne til at kontakte DJ for at få den helt rigtige hjælp, hvad enten de er ved at knække under stress, venter barn eller bliver præsenteret for en ny kontrakt.

Endelig er ambassadørerne tænkt som brobyggere, som sammen med producenterne og DJ skal arbejde for i fællesskab at løfte arbejdsvilkårene og -miljøet i tv-branchen.

Tak til alle jer, der har sagt ja til at være DJ-ambassadører, og som allerede har kastet jer ud i opgaven med stor ildhu. Og til jer andre: Tag godt imod dem derude.

I august evaluerer vi det første halve år i ambassadør-korpset, og derefter kan modellen måske bredes ud til andre områder i DJ, hvor korttidsansættelser er normen, og hvor det gør ondt i arbejdsmiljøet. 

0 Kommentarer