De udvalgte

"Ligestillingsperspektivet skal fuldt integreres i forbundets arbejde, så alle i forbundet medtager ligestillingen som en naturlig del af det faglige arbejde." DJ's hjemmeside.

"Ligestillingsperspektivet skal fuldt integreres i forbundets arbejde, så alle i forbundet medtager ligestillingen som en naturlig del af det faglige arbejde." DJ's hjemmeside.

Gad vide, hvad de delegerede, der højtideligt udvalgt af deres bagland drager til møde 13. april, tænker om det triste ritual, der udspiller sig i hovedbestyrelsen, hver gang delegeretmødet nærmer sig. De kvinder, der med store stemmetal blev valgt ind i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse på seneste delegeretmøde, rækker nu fingeren op og siger, at det politiske arbejde forekommer dem udsigtsløst, hvorfor de ikke genopstiller.

Et vist frafald er naturligt, et vist stofskifte er kun sundt – men når en bestemt gruppe gang på gang protesterer samlet, så er det en advarsel om, at noget er helt forkert. Og hvis de delegerede, og dermed medlemsdemokratiet, i den veldrevne forretning DJ overhovedet skal tages alvorligt, så skal der findes en forklaring og en løsning.

Denne gang genopstiller fire ud af fem kvinder ikke. Og den store port i Gammel Strand 46 ryster lidt efter dem. De synes blandt andet, at mødekulturen er en hæmsko for de diskussioner, de selv finder er fremadrettede. Scenariet er ikke nyt. På delegeretmødet i 2007 blev fire unge kvinder valgt ind i hovedbestyrel-sen. Det udløste efterfølgende en voldsom selvransagelse i HB, fordi kvinderne fandt mødeformen meget maskulin.

DJ må gøre op med sig selv, om det er de delegerede, der vælger de forkerte. Den vurdering har næppe gang på jord. Eller om mødeformen skal reformeres, så vi ikke en gang til skal konstatere, at det repræsentative demokrati i DJ halter. Når kvinderne gang på gang bliver valgt med store stemmetal, er det en tilkendegivelse af, at forbundets medlemmer ønsker kvindernes kvaliteter ind i det politiske arbejde. Det kan der være gode grunde til – blandt andet, at de udgør 40 procent af medlemsskaren.

Kvinder er stadig de mest oplagte til at minde DJ om, hvor omkostningsfulde bløde beslutninger kan være for karrieren og lønnen. Men også om, hvor vigtigt det er, at arbejdslivet kan indrettes efter karrieren som forældre. Alene derfor – men også fordi kvinders valg af arbejdsplads og -funktion adskiller sig fra mænds – skal de have naturligt sæde i DJ's hovedbestyrelse.

DJ kan ikke på den ene side argumentere for nødvendigheden af at integrere ligestilling på arbejdsmarkedet, mens de på den anden side lader kvinderne gå til bunds i HB-arbejdet. De er valgbare og er blevet valgt. Derpå er det DJ's ansvar at sikre, at de enten skoles til den mødeform, DJ insisterer på. Eller – måske mere fremadrettet – at justere mødeformen, så den også tilgodeser dem og deres mange stemmer.

Vi skal huske: De er valgt ind af dem, der betaler hele gildet. Medlemmerne.

0 Kommentarer