De syv bud

Ringer en kilde og brokker sig, er du forpligtet til at fortælle det til chefredaktøren. 40 journalister på Ingeniøren har fået en liste over, hvad der er rigtig og forkert.

– Medarbejderne har pligt til at orientere chefredaktøren om ethvert engagement, herunder politiske og andre tillidshverv, der kunne tænkes at skabe tvivl om habiliteten.

"Man kan sagtens være medlem af et parti," starter chefredaktør Per Westergård sit forsvar af Ingeniørens etiske regler, som udgør to siders løsninger på etiske dilemmaer.

"Men hvis man er miljømedarbejder på Ingeniøren, kan man ikke være medlem af SFs miljøpolitiske udvalg."

-Hvad med Greenpeace?

Lang pause.

"Jeg ville forvente, at medarbejderen kom og gjorde mig opmærksom på det. Måske ville jeg sige et pragmatisk o.k."

For nylig sendte en journalist på Ingeniøren en mail rundt til samtlige medarbejdere. Den opfordrede alle til at skrive under på en protest over, at Bush-regeringen ikke har underskrevet Kyoto-aftalen. Medarbejderen havde selv dækket Kyoto-forhandlingerne.

-Er det forkert?

"Det mener jeg. Det skulle han ikke have gjort."

– Redaktionelle medarbejdere deltager ikke i andre firmaers marketing – det være sig i annoncering, events, spil eller lignende.

"To dage efter, at jeg havde lavet de etiske regler, blev vi kontaktet af et reklamebureau. De laver de der Danske Bank-reklamer, der slutter med "Gør hvad du er god til. Det gør vi". De ville have en troværdig journalist med lidt gråt hår til at være med."

Ingeniørens marketingsafdeling var ellevilde. Det var gratis eksponering i bedste sendetid. Men Per Westergård svarede nej.

"Vi vil ikke være med til at markedsføre en stor dansk bank. Har vi måske samme værdier som dem?"

– Hverken medarbejderen eller nærtstående familiemedlemmer (ægtefælle og børn) må være medejer af en virksomhed, der ligger inden for medarbejderens stofområde.

"Vi vil ikke have, at en energimedarbejder beklikkes for at have andre interesser, hvis det viser sig, at han har aktier i en vindmøllefabrik."

– Invitationsrejser accepteres – men kun når der oplagt kan komme relevant, selvstændig og uafhængig journalistik ud af rejsen … Ved udlandsrejser vendes invitationen med redaktionschefen.

"Der bliver flere og flere journalister ansat i virksomheder, og det giver øget pres på redaktionen. Vi får invitationer til at møde personer, som er udnævnt til et eller andet i en virksomhed. Ham kan vi møde i Madrid eller Stockholm – med alt betalt selvfølgelig. Som regel skal vi ikke tage med til den slags."

– Ansatte på Ingeniørens redaktion modtager ikke gaver, som er afledt af deres funktion som redaktionelle medarbejdere. Undtaget herfor er kun:

Gaver i forbindelse med større jubilæer, udnævnelser, runde fødselsdage eller fratrædelse.

Hilsener af personlig karakter i form af f.eks. en buket blomster eller et par flasker vin.

Vin-gaver i forbindelse med afholdelse af foredrag.

Mindre reklameeffekter i form af kuglepenne, lightere, t-shirts eller tilsvarende. Ofte kan det dog også her være en god idé at takke nej.

"Vi forsøger at dække det hele. Er man i tvivl, må man spørge," siger Per Westergård.

– Lån af udstyr til test sker under klare aftaler med leverandør, distributør eller forhandler om, at udstyret vil undergå en kritisk test. Hardware, der indgår i test, skal som hovedregel altid leveres tilbage.

"Hvis vi får bøger eller spil, så beholder vi det. Det vigtigste er, at virksomheden ikke kan knytte en bestemt navngiven person til sig."

– Medarbejderne skal orientere redaktionsledelsen om mundtlige og skriftlige klager over deres artiklers indhold og/eller udformning, når de fremsættes direkte over for medarbejderen.

"Det er for at have sikkerhed for, at sagen ikke udvikler sig."

-Det kunne godt ligne overvågning?

"Altså, overvågning ligger mig meget fjernt. Mange steder prøver man at undgå at skrive rettelser. Eller man maskerer rettelser. Nye medarbejdere tror måske, at det er forkert, at det kommer frem, hvis der er lavet en fejl. Men det er vigtigt at skrive rettelser. Selv små detaljer. Det giver troværdighed," mener Per Westergård.

Ingeniørens etiske regler kan læses på: http://www.ing.dk/information/etik.html

Læs også: En stolt puritaner og Stor uenighed om etik

0 Kommentarer