De studerende peger på Lars Werge som formand

Danske Mediestuderende peger på Lars Werge som ny DJ-formand. »Vi foretrækker en formand, der går dialogens vej,« siger de studerendes formand. Uffe Gardel fastholder sin politik: »Man kan ikke snakke sig til bedre vilkår ved forhandlingsbordet«

Danske Mediestuderende har fundet den kandidat, de anbefaler som formand for DJ, når Mogens Blicher Bjerregård på delegeretmøde 28. og 29. april træder tilbage efter 16 år i spidsen for journalistforbundet.

Nuværende næstformand Lars Werge er bedste mand til posten, skriver formand Mathias Bay Lynggaard i en pressemeddelelse i dag. Han uddyber i interview med Journalisten:

»Lars har stået for en linje, vi er meget enige i. Det er en linje, hvor alle medlemmer er lige meget værd, og hvor han arbejder på at gøre DJ større og mere mangfoldigt,« siger Mathias Bay Lynggaard.

Danske Mediestuderende er en faglig samarbejdsorganisation for fem lokale studenterforeninger. Organisationen har som den største enkeltgruppe 75 delegerede, som kan stemme til kampvalget. Og de studerende har tradition for, at pladserne bliver fyldt godt ud.

Med andre ord kan anbefalingen blive en væsentlig støtte for Lars Werge til kampvalget.

DMS: Vi foretrækker dialogens vej i forhandlinger

Lars Werge adskiller sig ifølge de studerende fra sin modkandidat, Berlingskes tillidsmand Uffe Gardel, blandt andet ved at tale for en fusion med forbundet Kommunikation og Sprog:

"Han er den rette til at stå i spidsen for at udbrede kendskabet til en fusion og konsekvenserne af den,"  skriver Danske Mediestuderende i deres pressemeddelelse.

Organisationen lægger desuden vægt på, at Lars Werge vil øge opmærksomheden på ulønnet praktik, der længe har været en anstødssten for de studerende, især på kommunikationsområdet:

»Vi er også enige med Lars om, at der skal gøres noget for de mange praktikanter, som arbejder gratis, selv om vi ikke altid har været enige om tempoet,« siger Mathias Bay Lynggaard til Journalisten.

Lars Werges modkandidat, Uffe Gardel, har tidligere argumenteret for, at han som sidste udvej er parat til at tage faglige kampskridt for at skaffe mediepraktikanter løn under praktik.

Hvorfor er Uffe Gardel ikke jeres mand – han siger, at han har planer om at sætte magt bag ord?

»Vi foretrækker, at vi har en formand, der går dialogens vej, og det er uanset, om det er i overenskomstforhandlinger eller andre forhandlinger. Det handler om den politiske kultur, man gerne vil være med til at skabe. Vi vil gerne have en kultur, hvor man overbeviser hinanden med gode argumenter og ved at tale sammen, og det står Lars Werge for.«

Hvilke resultater har DJ hidtil opnået på området, som overbeviser dig?

»Jeg mener ikke, de få resultater, der er kommet, er tilfredsstillende, men det arbejde skal udbygges de næste år, og jeg er frisk på at give Lars Werge en chance.«

Uffe Gardel: Intet kommer af snak

Uffe Gardel er indstillet på, at Danske Mediestuderendes anbefaling af Lars Werge er en sten i skoen på hans eget kandidatur:

»Det er klart, at det bliver mere op ad bakke for mig at vinde, men så må jeg gå opad,« siger han.

Men de studerendes anbefaling vil hverken få indflydelse på hans kandidatur eller politik – det gælder også i forhold til at bruge de midler, som målene kræver, mener han:

»Det er grundlæggende overordentligt vigtigt, at vi gør noget for at bekæmpe ulønnet arbejde, ikke mindst praktik. Det gør vi med aftaler og overenskomster. Men der er ganske få af de goder, vi har i dag, som er kommet af god dialog. Man kan ikke snakke sig til bedre vilkår ved forhandlingsbordet. Løn til journalistpraktikanter, gode barselsregler, længere opsigelsesvarsler eller en ekstra ferieuge – alt det har vi kun, fordi DJ som faglig organisation har stillet krav og vist, at man var parat til at slås.«  

Per Roholt som næstformand

Danske Mediestuderende skriver endvidere i deres pressemeddelelse, at organisationen peger på Per Roholt som ny DJ-næstformand.

"Det er på tide, at kommunikatører bliver repræsenteret stærkere i toppen af DJ i disse år, hvor forbundets hovedudfordringer er at aftaledække kommunikationsområdet og ulønnede praktikanter," står der.

Til hovedbestyrelsen peger Danske Mediestuderende på Henrik Vilmar, Maria Becher Trier, Lene Sparsø, Mette Schmidt Rasmussen og Mathias Bay Lynggaard.

Organisationen repræsenterer mere end 2.600 medlemmer i DJ. 

33 Kommentarer

Torben Kragh
25. APRIL 2015
Som Villy Dall siger: Vi har
Som Villy Dall siger: Vi har kun en slags medlemmer. Vi skal ikke have A-, B- eller C-medlemmer med hel eller delvis stemmeret. Man kunne jo overveje som visse arbejdsgiverorganisationer at stemme efter omsætning (i vores tilfælde efter indtægt), så pensionister og studerende ikke fylder så meget, så de økonomiske tunge bestemmer som det sker ude i det omgivende samfund. Lyder det som DJ-demokrati? Nej. Vi skal være glade for, at vi i det mindste ikke i vores demokratiske forsamlinger gradbøjer medlemskabet.
Jan Hillers
25. APRIL 2015
Hr Andersen. Hvordan i
Hr Andersen. Hvordan i alverden er du i stand til at finde belæg for at skrive noget sådant på baggrund af mit indlæg. Nu var dialogen ellers lige blevet god.
Tak for informationen om hvort stort problemet er med praktikanter, der må bruge feriedage for at deltage. Det var vel noget I tog op, mens du var formand. Hvorfor blev I ikke sikret ret til at deltage uden brug af feriedage.
Meget enig i dine to sidste afsnit, men ville have foretrukket du skrev "for at have hørt alle argumenter først" fremfor "for ar maksimere min indflydelse".
PS. Jeg glæder mig bestemt også til at møde kendte og nye der og til de gode oplevelser efter sessionerne - der kan være ret så udmattende.
Finn Arne Hansen
25. APRIL 2015
Asbjørn, forslaget var nøje
Asbjørn, forslaget var nøje gennemregnet, og som vor forbundsformand sagde fra talerstolen, så ville der fortsat være balance mellem grupperne. Jeg vil kraftigt opfordre den ny hovedbestyrelse til at genoprette organisationsudvalget, gerne med et bedre navn. Her havde de forskellige gruppers repræsentanter mulighed for grundigt at diskutere og blive enige om lovændringer. Det var guld værd. Sådan gjorde vi med det differentierede kontingent, der fik flertal, men ikke 2/3s flertal.
Det bringer mig til dit udsagn om, at DJ er superdemokratisk. Det synes jeg faktisk ikke. Et ret lille mindretal på 1/3 plus én kan stoppe ethvert forslag til lovændring. Det bremser den meget påkrævede fornyelse, DJ har brug for. Man burde kunne sende forslag, der får almindeligt flertal til elektronisk urafstemning (og papir til dem, der kræver det). Det har jeg også foreslået, men her husker jeg heller ikke de studerendes opbakning. Hvor bliver ungdomsoprøret og de friske ideer af? Mogens Blicher Bjerregaard har i de seneste år været en af de eneste, der har turdet tænke fornyelse med fusion, enhedskontingent, lavere kontingent og frivillig tilslutning til grupperne som overskrifter. Det har jeg støttet. Men det er lidt mærkværdigt, at det skal komme fra dinosaurerne.
Lad os få et godt delegeretmøde, hvor vi diskuterer fremtid og fornyelse. Ikke bare tryghed (undskyld Mathias BL, men det var for fristende efter at have set din valgvideo ;-) ).
Asbjørn Andersen
25. APRIL 2015
Kære Alle

Kære Alle

Jeg synes, at det er synd, at den faktisk store politiske udmelding bliver fuldstændig overskygget af gamle medlemmer, som er sure på de studerende og studerende, der kæmper for ikke at komme med de samme argumenter. Jeg er træt af, at vi hver gang der skal være delegeret møde diskutere om de studerende har fortjent deres stemmeret, som de "gamle" jo engang selv har givet dem.

Finn Arne: jeg kan huske dit forslag - jeg tror jeg lige var blevet formand for KaJ-dengang. Jeg gik på talerstolen og sagde: jeg har stolt af at være medlem af det måske allermest demokratiske fagforbund i DK. Hvis du tager FOA, 3F eller DJØF så er der meget længere fra det menige medlem og så til toppen af forbundet, hvor magten og pengene er. Derfor vil jeg være ked af det, hvis den vej bliver længere og DJ efter min oplevelse derfor vil være mindre demokratisk. Jeg er ikke imod at man begrænser antallet af delegerede, men jeg vil være 100 % sikker på, at det ikke går ud over demokratiet i forbundet.

Jeg vil gerne også sige én ting til Hr. Hillers: Hvordan i alverden kan du bruge pjækkeargumentet for at de studerende ikke bør møde op til noget, som de betaler til, som de er en del af og som de har ret til at deltage i??? Det voksne mennesker vi taler om....

I min tid som studerende og som formand for Kredsen af Journaliststuderende har jeg tit oplevet, at praktikanter har brugt en feriedag på Delegeret Møde eller fagligt forum - faktisk vil jeg skyde på, at det var de fleste - inklusiv mig selv.

Jeg tror mange studerende tager til fagligt forum og delegeret møde for at få en oplevelse, for at møde en masse andre studerende og journalister. Men hvor mange uddannede journalister gør ikke det?

Efter nu selv at have kastet mig ind i debatten om for og imod studerende, så vil jeg nu også vende mig mod den politiske melding. Helt generelt, så synes jeg, at det er underligt, at så mange melder ud, hvem de støtter inden DM. Jeg havde nok ventet til selve mødet for maksimere min indflydelse.

Mvh
Asbjørn Andersen - menigt medlem af DJ.
Sune Fischer
24. APRIL 2015
Mathias - Det, du nævner der
Mathias - Det, du nævner der med søjler, det lyder i mine ører snarere som bullshitbingo for de særligt indbudte i en snæver kreds (læs Gammel Strand).

Flere