De skal kulegrave Journalisten

En arbejdsgruppe med seks medlemmer skal det kommende år blandt andet undersøge, om Journalisten skal have ny bestyrelse og løsrives økonomisk fra DJ. ”At vi sætter det i gang, betyder ikke, at det skal laves om,” siger DJ's formand

Skal Journalisten have en selvstændig bestyrelse løsrevet fra Dansk Journalistforbund? Det spørgsmål er blevet rejst, efter at bladet har været igennem et par sparerunder.

»Det kan ikke nytte noget, at man tager et par sider på Journalisten, når forbundet mangler penge. Det er ikke i orden,« har det blandt andet lydt fra Jørn Albertus, formand for Organisationsgruppen.

På den baggrund blev det inden sommer besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at gennemgå Journalistens overordnede struktur og forhold til Dansk Journalistforbund.

Hovedbestyrelsen har beskåret fagbladet Journalistens budget med 1,7 millioner kroner fra 2010 til 2015. Bladet er gået fra 20 til 12 trykte blade. Du kan læse om den første sparerunde her. Og den anden her.

Her er arbejdsgruppen

Nu er der blevet sat navne på medlemmerne af arbejdsgruppen. Sammensætningen blev vedtaget på DJ's hovedbestyrelsesmøde i fredags den 14. august.

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af seks personer:

  • DJ's formand, Lars Werge.
  • Mathias Bay Lynggaard, formand for de Danske Mediestuderende, medlem af hovedbestyrelsen.
  • Lene Sparsøe, næstformand i DJ Kommunikation, medlem af hovedbestyrelsen.
  • Jørn Albertus, formand i Organisationsgruppen.
  • Lars Refn, formand for Danske Bladtegnere.
  • Kir Klysner, formand i Kreds Fyn

Mulighed for mediestøtte

En af de store fortalere for en ny bladbestyrelse – der ikke som i dag udgøres af hovedbestyrelsen – er Rasmus Mark Pedersen, formand for interesseforeningen Journalisterne.

»Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer ud af det. I arbejdsgruppen kunne det også være værd at undersøge, om man kunne få mediestøtte til Journalisten, hvis man skiller det ud som et særskilt selskab,« sagde Rasmus Mark Pedersen på hovedbestyrelsens møde.

Ud over forslaget om en selvstændig bestyrelse til Journalisten skal arbejdsgruppen kigge på, om ”DJ skal frigøre sig endnu mere, fx i form af et tilskud til ”Selskabet Journalisten”, som herefter skal klare sig på markedsmæssige vilkår”.

Her kan du læse, hvad DJ overordnet bruger penge på i dag.

Kritik af forslaget

I modsætning til Rasmus Mark Pedersen mener hovedbestyrelsesmedlem Villy Dall, at det er en dårlig idé med en ny og mere uafhængig bestyrelse til Journalisten.

»Jeg anderkender ikke præmissen om, at de her forslag er en forudsætning for redaktionel frihed. Det er et forslag om at organisere bladet på en anden måde. Hvis man her skal kigge på forslaget om en selvstændig økonomisk struktur for Journalisten, vil jeg advare kraftigt imod det. Så kan vi lige så godt sælge det,« siger Villy Dall og tilføjer:

»Jeg synes i stedet, vi skal finde en bedre model til at rådgive Journalistens redaktion om de forskellige fagligheder, vi har i forbundet, når de skal fungere som medlemsblad for 17.000 medlemmer,« siger han.

Ændringer ikke garanteret

Formand Lars Werge ser frem til at se, hvad arbejdsgruppen når frem til. Han advarede i debatten mod at lade Journalisten sælge redaktionelt arbejde til andre.

»Det bliver spændende at tage endelig beslutning. Allerede nu synes jeg, vi skal være varsomme omkring, at fagbladet skal udføre redaktionelt arbejde for andre. Så bliver det et produktionsselskab. Der er meget signalværdi i det,« sagde han og tilføjede:

»Der er ikke noget, der tilsiger, at arbejdsgruppen ikke kan sige, at vi fortsætter som hidtil. At vi sætter det i gang, betyder ikke, at det skal laves om. Men vi vejrer en stemning for at undersøge det, og det tager vi alvorligt,« siger Lars Werge.

DJ forventer, at arbejdsgruppen kan fremlægge sin indstilling til Journalistens nye struktur på et hovedbestyrelsesmøde den 3. marts 2016.

0 Kommentarer