De ringer vi spinner

Journalisterne interesserede sig mere for valgkamp og spin end for politisk indhold. Sådan lød dommen efter valget i 2005, men hvordan bliver det denne gang?

Journalisterne interesserede sig mere for valgkamp og spin end for politisk indhold. Sådan lød dommen efter valget i 2005, men hvordan bliver det denne gang? Journalisten har spurgt fire politiske redaktører om deres valgdækning.

VALGDÆKNING. Et politisk Tour de France med stjerner og vandbærere, desperate udbrudsforsøg og kyniske sportsdirektørers taktiske dispositioner.

Sådan kunne man beskrive den journalistiske tilgang til folketingsvalget 2005. Rapporten Mediernes Valgkamp konkluderede efter valget, at nyhedsformidlingen generelt fokuserede mere på de politiske processer – valgkampens forløb og det taktiske spil – end på det politiske indhold. Spin gled ind i hverdagssproget på rekordtid, og politiske redaktører fik travlt med at fritidsjobbe som ekspertkilder hos konkurrenterne.

Og så var det ifølge rapporten ikke engang det, læsere og seere ville have.

»Amerikanske undersøgelser viser, at mediebrugerne ikke er så begejstrede for den der 'horse race'-orienterede dækning,« fortæller Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet.

Han forklarer forskellen i fokus med den specielle kultur, der opstår på Christiansborg.

»Når man går i den politiske verden, som Christiansborg er, så bliver både mediefolk og politikere grebet af kampen – den personlige strid om, hvem der klarer sig bedst og hvorfor snarere end spørgsmålet om landets rette styre,« siger han.

Poul Anders Aarøe Pedersen, analyseredaktør på Politiken, var med til at lave Mediernes Valgkamp.

Han forventer ikke, at dækningen af den kommende valgkamp vil blive anderledes.

»Der har ikke været et opgør med den måde at betragte politik på, hvor det er politiske analytikere og kommentatorer, der skal udlægge teksten for danskerne. Snarere tværtimod,« siger han.

Han håber, at den kommende valgkamp bliver mere præget af substans, men det stiller også større krav til journalisterne.

»Det handler om kompetencer. Ved sidste valg blev det virkelig udstillet, hvor megen økonomisk indsigt man havde brug for, hvis man ville i kødet på substansen af de velfærdsløfter, der var i spil,« siger Poul Anders Aarøe.

Vil de politiske redaktioner give afkald på deres spin-dækning? Vi har spurgt nogle af dem.

Anders Krab-Johansen, politisk redaktør, TV 2

Sidste valgkamp handlede mere om spin end substans – hvordan vil I vægte de to områder denne gang?

Den valgkamp, vi står foran, er anderledes end sidst. De politiske temaer er trukket skarpere op. Du får et skattetema ind, en velfærdsdiskussion og en udlændingediskussion, som også bliver mere interessant. Så der er mere substans i denne valgkamp. I 2005 gik valgkampen ligesom død. Der var ikke noget på den ene side, som den anden side ikke ville.

Hvordan bliver jeres valgkamp-dækning anderledes end før?

For det første bliver den meget mere massiv, alene i kraft af TV2 News. Vi har allerede startet en udvidet dækning med et spin-debatprogram, en kandidat-database, en blog og en oprustning af det politiske stof på News.

Ved sidste valgkamp var der en tendens til amerikansk præsident-valgkamp – får vi endnu en præsident-valgkamp, hvis det står til jer?

Mindre end sidst. Der er ingen tvivl om, at de to mulige statsministre vil få meget fokus. Men den politiske situation med muligheder for forskellige konstellationer gør, at det vil blive meget mere jævnt fordelt mellem de politiske partier.

Kommer der generelt flere eller færre spindoktorer og politiske redaktører i spalter og æter ved dette valg?

Hos os kommer der mange flere, fordi News er kommet, og det giver et meget stort rum til en politisk debat, som jeg selv synes er rigtig interessant. Det blotlægger et niveau i politik, som er meget afgørende på Christiansborg, og jo flere vælgere, der bliver opmærksomme på det, jo bedre.

Martin Hein, politisk redaktør, Nordjyske Medier

Sidste valgkamp handlede mere om spin end substans – hvordan vil I vægte de to områder denne gang?

Sidst prøvede vi at vægte substansen højt ved at køre et dagligt indholdsmæssigt valg-tema, som vi på forhånd havde udpeget, og belyse det med en masse analyse-værk. Så vores vægtning vil ligesom i 2005 ligge en del på substansen, men med plads til spinnet.

Hvordan bliver jeres valgkamp-dækning anderledes end før?

Det vil nok være et mål at få flere indgange til stoffet – flere elementer, så man ikke ender med store tekst-klumper. Det kan være fakta-bokse, små interviews, små faste elementer som for eksempel dagens sjove citat, dagens emne, den skarpe analyse. Der er mange muligheder.

Ved sidste valgkamp var der en tendens til amerikansk præsident-valgkamp – får vi endnu en præsident-valgkamp, hvis det står til jer?

I og med der kun er to kandidater til statsministerposten, så bliver det en kamp mellem de to. Vi vil selvfølgelig også dække det som et folketingsvalg med forskellige partier og synspunkter, men det er de facto en præsident-valgkamp, og sådan vil vi også dække den.

Kommer der generelt flere eller færre spindoktorer og politiske redaktører i spalter og æter ved dette valg?

Der kommer flere, for det er let tilgængeligt stof, og medierne har ikke fået flere resurser siden sidst. Jeg tror ikke, nogen vil påstå, at kommentatorer og spindoktorer sidder inde med sandheden, det er jo ikke derfor, man ringer til Qvortrup. Det er en god, letfordøjelig ret, der ikke koster så meget.

Jesper Thobo-Carlsen, politisk redaktør, Ritzau

Sidste valgkamp handlede mere om spin end substans – hvordan vil I vægte de to områder denne gang?

På forhånd forbereder vi journalistik om indhold. Men hvis det går ligesom sidst – at det er svært at se, hvad der egentlig er på spil i valgkampen – så vil vi også dække det. Områder med konsensus er mindre interessante. De kan godt være vigtige for samfundet, men er der ikke noget på spil for vælgerne, så er det svært at bruge meget tid på.

Hvordan bliver jeres valgkamp-dækning anderledes end før?

Vi vil prøve at give hvert eneste tema, der kommer op, en bund af substans og forankre de ting, der kommer, i virkeligheden. Når vi diskuterer folkeskoler, så vil det være vores opgave at sige: Hvad er virkeligheden, hvor mange elever er der per lærer, hvordan har det udviklet sig under regeringen?

Ved sidste valgkamp var der en tendens til amerikansk præsident-valgkamp – får vi endnu en præsident-valgkamp, hvis det står til jer?

Det tror jeg ikke, vi gør, alene fordi Ny Alliance har rystet billedet. Der vil være flere hovedaktører, og det tvinger også Ritzau til at angribe valget anderledes. Meget af fokus vil stadig være på de to statsministerkandidater, men spillet om sejren vil også blive afgjort hos en række andre aktører, som vi vil følge meget tæt.

Kommer der generelt flere eller færre spindoktorer og politiske redaktører i spalter og æter ved dette valg?

Det er en klar tendens, at folk, der kender spillet, kommenterer. Det giver naturligvis et stærkt fokus på det politiske spil – hvem står styrket, og hvad vil de nu gøre. Men jeg tror ikke, vi vil se en yderligere forstærkning af det, alene af den grund, at der ikke er mange flere kvalificerede spindoktorer at tage af.

Sandy French, politisk redaktør, Ekstra Bladet

Sidste valgkamp handlede mere om spin end substans – hvordan vil I vægte de to områder denne gang?

Vi opererer jo ikke på det plan. Vores valgkamp-dækning vil primært tage udgangspunkt i de interessante personer. Det, der sker bag facaderne – hvordan partier forsøger at skade hinanden og manipulere med medierne – vil vi selvfølgelig også have fokus på. Når spindoktorer har fået så stor betydning, er det også en væsentlig opgave for medierne at have fokus på det.

Hvordan bliver jeres valgkamp-dækning anderledes end før?

Slaget er langt mere åbent denne gang, og der er flere centrale aktører. Der er ikke kun de to præsidenter, der er både Naser Khader og Margrethe Vestager, hvis valg bliver helt afgørende. Så der vil blive en bredere dækning, men fokus på centrale personer vil være det samme.

Ved sidste valgkamp var der en tendens til amerikansk præsident-valgkamp – får vi endnu en præsident-valgkamp, hvis det står til jer?

Nej, for den eksisterer ikke på samme måde som ved sidste valg. Men det her er langt mere interessant og udfordrende. Der vil være flere forhandlinger og ting, der foregår bag tæppet. Så vil valgreformen også ændre en hel del. Med de ti storkredse bliver personerne i kredsene også mere interessante, end de har været hidtil.

Kommer der generelt flere eller færre spindoktorer og politiske redaktører i spalter og æter ved dette valg?

Der vil stensikkert være massivt flere politiske kloge-Åger, redaktører og iagttagere, end der nogen sinde har været. Hele den front er jo blevet trukket op igennem de sidste par år. Jeg tror, det er avisernes forsøg på ikke at blive overflødige i den hurtige nyhedsstrøm.

0 Kommentarer