De nominerede til Cavlingprisen 2007 er…

Fire forslag er nomineret til årets Cavling-pris. Se de nominerede her.

Fire forslag er nomineret til årets Cavling-pris. Se de nominerede her.

Mere end 30 personer var i spil til at blive nomineret til Cavling-prisen 2007. I dag foretog Cavling-komiteen så den endelige udvælgelse og nåede frem til fire nominerede forslag.

Temamæssigt spænder de over vidt forskellige emner: Mangelfuld kræftbehandling, doping i cykelsporten, afdækning af Blekingegadebanden og ulovlige dyretransporter.

Den endelige prisvinder udpeges onsdag den 9. januar 2008, og prisen overrækkes fredag den 11. januar i Dansk Journalistforbund.

Her er foreløbig de fire forslag:

Hans Drachmann og Anders Legarth Schmidt, Politiken: Kræftbehandling

Nomineres for at forfølge årsagerne til personlige tragedier for kræftramte mennesker, som berøres af mangelfuld behandling trods store økonomiske bevillinger og politiske løfter. Ved at stille to centrale spørgsmål 'Hvor opstår ventetiden?' og 'Hvorfor er det ikke løst?' har de to journalister med deres artikler påvist både mangler og muligheder i kræftbehandlingen i Danmark.

Olav Skaaning Andersen og Niels Christian Jung, DR: Doping

Nomineres for gennem en årrække at have afdækket cykelsportens intensive dopingmisbrug, som i år kulminerede med først Bjarne Riis' doping-indrømmelse og senere med afsløringen af Michael Rasmussens urigtige oplysninger om sin færden op til dette års Tour de France. Skaaning og Jung har trods folkelig og kollegial modstand vist, at sportsjournalistik kan være både fair og kritisk.

Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden

Nomineres for sine dokumentariske bøger om Blekingegadebanden, hvor han med klassisk, undersøgende journalistik, nøgtern skrivestil og gennemsigtigt kildemateriale giver en vigtig indsigt i en del af den danske venstrefløj i 1970erne og 1980erne. Bøgerne er et stykke perspektiveret og velfortalt nutidsarkæologi, som belyser, hvor langt en gruppe mennesker vil gå for at nå et politisk mål.

Kristian Sloth, DR: Dyretransporter

Nomineres for enkel og slagkraftig nyhedsjournalistik , som dokumenterer ulovlige og uetiske forhold i forbindelse med dyretransporter ud af Danmark. Han har sat fokus på systematisk og bevidst snyd med transporterne, og hans tv-indslag har ført til, at såvel landbrugets top som det politiske system har måttet tage en række initiativer for at standse ulovlighederne.

Cavling-prisen er den mest prestigefyldte danske journalistpris. Den blev indstiftet i 1944.

Cavling-komiteen består af: Formand Carsten Ingemann, Jyllands-Posten, Abelone Glahn, freelance, Kurt Strand, DR, Ulla Krag Jespersen, Journalisthøjskolen, og Marianne Nielsen, Ekstra Bladet.

Se listen med de mere 30 foreslåede navne til årets Cavlingpris her:

Læs desuden om sidste års Cavling-vinder her .

4 Kommentarer

Søren Rasmussen
15. DECEMBER 2007
Øvig og Villemoes

Naturigvis har jeg læst de to bøger om Blekingegade-banden, som er meget underholdende at læse, men grundlæggende bygger de altså på Lars Willemoes' artikler. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at Villemoes' artikelserie var bedre, idet han satte banden ind i en ramme, nemlig venstrefløjen, hvor Øvig Knudsen af fortælletekniske årsager udelader dette, som om bandens medlemmer befandt sig på en øde ø, hvilket giver et helt misvisende billede af gruppens vilkår. Det forekommer mig, at Øvig mest af alt har skrevet politirapporterne af, mens Villemoes derimod byggede direkte på kilderne.

Øvig Knudsen fortjener de mange penge, som hans bestseller-bøger har kastet af sig, men når man tænker på, hvordan Lars Villemoes blev chikaneret både internt på Information og eksternt på venstrefløjen, så fortjener han også af få tildelt Cavling-prisen sammen med Øvig, fordi sidstnævnte har "lånt" så meget af hans store research.   

Christian Barfoed
14. DECEMBER 2007
cavling til øvig og villemoes

Det er simpelt hen ikke rigtigt, at Øvigs bøger i al væsentligt bygger på Villemoes-artikler. Har du læst bøgerne, Søren Rasmussen?

Jeg dækkede i sin tid Blekingegade-sagen (på B.T. sammen med flere andre), og det er da rigtigt at Villemoes artikler var noget af det, man spærrede øjnene op over. Han havde adgang til nogle helt fantastiske kilder i miljøet.

Men omfanget af Peter Øvigs research er utroligt omfattende, og jeg synes sgu' det er irrelevant om han bliver "rig og berømt" af det her, hvis han gør, er det helt fortjent. Uden at vide det, tror jeg også Lars Villemoes synes det. Øvig må helt bestemt være oplagt til den pris, hvis ellers de medlemmer af Cavling-komiteen, der arbejder i samme hus som nogle af de andre nominerde,  kan se bort fra det og tage de neutrale briller på.

Jeg skylder at sige, at Jung og Olav Skaaning havde været oplagte til en pris dengang programmerne blev sendt, men at give dem den nu lugter lidt af dårlig samvittighed over at de ikke fik den dengang.

 

vh Christian Barfoed, B.T. 

 

 

Michael Bjørnbak Martensen
14. DECEMBER 2007
Flot - Hans Drachmann og Anders Legarth Schmidt
Det er mig en overordentlig stor glæde, at de to journalister fra Politiken er nomineret. Jeg har oplevet deres arbejde meget tæt, fordi jeg selv har skrevet om emnet på www.halskraeft.dk. Jeg har en fornemmelse af, at 'journalistik der rykker' opnåes, når gode og velunderbyggede historier går hånd-i -hånd med timing, og en udviklet politisk næse.
Søren Rasmussen
14. DECEMBER 2007
Cavling til Øvig og Villemoes

Peter Øvig Knudsen burde være indstillet sammen med den tidligere Informations-journalist Lars Villemoes. Øvrigs to bøger om Blekingegade-banden bygger i alt væsentligt på Villemoes' artikler. Og dermed ville der være ydet Villemoes den retfærdighed, som han ikke fik, da han offentliggjorde sin fremragende journalistik i Information.

Mens Øvig er blevet anerkendt og rig på at udgive sine bøger, så mistede Villemoes sit job pga. en fej kryster af en chefredaktør (Lasse  Ellegaard) og blev tilsvinet og frosset ud af det venstreorienterede miljø .

Så giv Cavling-prisen til både Øvig og Villemoes.