De ledige må til lommerne

 

 

Arbejdsløse DJ-medlemmer skal til at betale kontingent, hvis de delegerede stemmer ja til et forslag. Det betyder, at medlemmerne skal betale kontingent i forhold til, hvor meget de tjener.

Det ser ud til, at der ikke længere er plads til gratister i Journalistforbundet. Et flertal i hovedbestyrelsen (HB) vil, at den tid er ovre, hvor ledige medlemmer slipper for at betale kontingent.

Regningen, der muligvis er på vej til de ledige, er en af konsekvenserne af et nyt kontingent-system, de delegerede skal tage stilling til i april.

Udover at gøre op med princippet om, at ledige ikke betaler kontingent, så er det nye system indtægtsreguleret. Det vil sige jo højere løn, jo mere skal et medlem betale i kontingent.

Et stort flertal i HB bakker op om forslaget. De mener, at det indtægtsregulerede kontin-gent er mere retfærdigt, mere gennemskueligt og nemmere at administrere end det nuværende system.

HB-medlem Thomas Szlavik er modstander af, at de ledige skal til at betale for deres medlemskab af Journalistforbundet.

"Det er asocialt, og jeg korser mig. Jeg vil gøre mit for, at det ikke bliver vedtaget på delegeretmødet," sagde Thomas Szlavik på det seneste HB-møde.

Flertallet i HB kan dog godt forsvare, at de ledige fremover skal betale 106 kroner om måneden i kontingent.

"I andre forbund betaler ledige kontingent. Når man er ledig, får man jo også nogle ydelser af Journalistforbundet," sagde forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård.

HB-medlem Finn Arne Hansen mener, at det er for meget lige pludselig at kræve, at de ledige hver måned skal sende en god hundredkroneseddel til Journalistforbundet. Han er blandt andet bekymret for dimittenderne, der kun får godt 11.000 kroner. Han vil derfor på delegeretmødet foreslå et alternativt kontingentsystem, hvor ledige kun betaler godt 50 kroner om måneden.

Både flertallets kontingent-model og Finn Arne Hansens model rummer et fast studenter-kontingent på 89 kroner. Ideen er, at de studerende ikke skal betale mere i kontingent, fordi de har vagter i den lokale pølsevogn.

 

DET FORESLÅEDE KONTINGENT-SYSTEM
Et flertal i HB bakker op om denne kontingent-model, som de delegerede skal stemme om i april. Modellen inddeler Journalistforbundets medlemmer i forskellige kategorier:

Medlemmer med årsindtægter op til 190.000 kr. skal betale 1/ 4 kontingent (106 kr. om måneden).

Medlemmer med årsindtægter mellem 190.000 kr. og 245.000 kr. skal betale 1/ 2 kontingent (213 kr. om måneden).

Medlemmer med årsindtægter mellem 245.000 kr. og 300.000 kr. skal betale 3/ 4 kontingent (318 kr. om måneden).

Medlemmer med årsindtægter på mere end 300.000 kr. skal betale fuld kontingent (425 kr. om måneden).

0 Kommentarer