De gamle drenge – og de unge vilde

I disse måneder afgøres det, hvordan støttemillionerne skal fordeles i fremtiden. Det er en kamp mellem de magtfulde gamle medier og de unge vilde, der skal sikre fremtiden. Midt i maj mødtes fløjene til en høring.

I disse måneder afgøres det, hvordan støttemillionerne skal fordeles i fremtiden. Det er en kamp mellem de magtfulde gamle medier og de unge vilde, der skal sikre fremtiden. Midt i maj mødtes fløjene til en høring.

Gregers Wedell-Wedellsborg
– Direktør for TV2 Net

Hvilke tanker forlod du høringen med?
»Jeg tænkte: "Jeg håber diskussionen fremover kommer videre end det, vi ofte hører: "Vi får støtte i dag, den vil vi ikke miste." Eller: "Vi får ikke støtte, det vil vi gerne have." Vi trænger til en mediestøtte, der kan skabe et demokratiunderstøttende mediebillede.«

»Og så vil det være godt for branchens DNA, hvis medierne begyndte at drømme om at stå på egne ben, i stedet for bare at drømme om at kunne få støtte. Det er, som om at det at kunne få støtte i sig selv er blevet en blåstempling af, at man er demokratiunderstøttende. Men det burde jo være omvendt, at medier tilstræbte at være frie og uafhængige. Det er ikke et TV2-synspunkt, men mit eget.«

»Vi trænger til mange flere publicist-iværksættere. Time Magazine blev startet, fordi nogle mæcener kunne se ideen og skød penge i den. Kunne det samme ikke ske i Danmark – at folk med idealistisk afsæt skaber medier, der kan klare sig selv? De unge og vilde iværksættere i garagerne, de er jo derude. Men der er ikke nok af dem. Der burde være flere med den drøm: "Vi skal lave noget, der har kimen til at blive en søjle i medievirkelighedens fremtid."«

»Jeg frygter, at mediestøtten bliver alibistøtte. Men det skal være bæredygtigt og markant. Ikke fyrværkeriprojekter, der lyser himlen op en aften.«

Ernst Poulsen
– Har arbejdet med netjournalistik i 10 år både strategisk og praktisk

Hvilke tanker forlod høringen med?
»Det er jo sjældent, der kommer noget nyt frem på høringer, de er jo mest et formelt ritual. De store aktører siger ikke så meget, de er jo repræsenteret ved bordet, fordi de sidder med i udvalget. Jeg synes, alle opførte sig meget diplomatisk – men det hele er måske lidt gammeldags: Her er et udvalg, der skal tage en beslutning om en støttemodel, og så skal vi have en høringsproces. Men hvis du er ved at starte et website, skal du lukke avisen for at tage til høring. Derfor er det de etablerede, der kan komme og sige noget. Det er den gamle verden, der skal fortælle, hvordan den nye verden skal se ud. Det er måske ikke så smart.«

»De unge vilde følger ikke de her diskussioner. De ser ikke ministeriets hjemmeside. Hvis du søger penge, skal du bagefter bruge 15.000 kroner på en revisor for at dokumentere, at du har brugt de 25.000 kroner rigtigt. Skemaer med ansøgninger egner sig ikke til firmaer, der skal skabe fornyelse.« •

Georg Metz
– Tidligere DR, i dag Den 2. radio, der sender på internettet

Hvilke tanker forlod du høringen med?
»Tanker er måske så meget sagt, men jeg synes, der blev lagt op til en omfordeling af pengene. Det er interessant for os på Den 2. radio, der står helt uden penge. Men hvis der kommer valg, så kan det hele jo være nyttesløst – Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten kan jo kaste det hele op i luften igen, så vi skal begynde forfra.«

»Danmark trænger til en seriøs public service-radio. Flere genrer er jo gledet helt ud af DR, montagen for eksempel. DR har smidt den dybe tallerken væk, den vil vi godt videreføre og udvikle.«

»Det er sørgeligt, at der ikke er flere unge på banen. Gennemsnitsalderen på høringen var ret høj. Udvalget har ikke gjort nok reklame for sig selv, synes jeg.«

Nils Sjøberg
– Redaktør, Fagpressen, udgiver private magasiner om arbejdsforhold

Hvilke tanker forlod du høringen med?
»Jeg tror, vi blev hørt. De må forstå, at vi er et vigtigt element i den demokratiske fødekæde. Vi skriver om det arbejdsliv, som er forudsætningen for, at vores land kan fungere. Jeg tror, vi er en central meningsdanner i forhold til politikere. De må kunne forstå, hvor vigtige vi er. Ellers var der ikke nogen mening i at lave det om.«

»For os ville det være bedre, hvis støtten blev fjernet, end at det er som nu. Vi konkurrerer med Børsen, der får 20 millioner kroner om året. Vi skal betale det samme i løn, i tryk, men vi har ikke støtten. Vi har brug for lige vilkår. Og hvis støtten bliver givet for, hvor meget bearbejdet stof du laver, så ville det være retfærdigt. Jeg synes, vi skal have en støttemodel, hvor du støttes i forhold til, hvor mange journalistiske årsværk der er ansat.«

»Vi gav et stort underskud sidste år, medarbejderne gik otte procent ned i løn. Folk er enormt dedikerede over for det, de laver. Vi ser på, hvordan vilkårene er på arbejdsmarkedet. Østeuropæiske arbejdere. Organisationer og synspunkter fra begge sider. Faglig viden om nye produkter. Vi oplyser og giver viden.«

»Vi har fagfolk, der kan formidle motorstof og licitation. Det er der mange fagblade, der ikke har. Fagbladene prøver at varetage deres medlemmers interesser. Et arbejdsgiverblad ser det ud fra arbejdsgiverens synspunkt. Vi prøver at se det ud fra den dialog, der foregår. Vi når både arbejdsgiver og lønmodtager.«

Christian Schade
– Journalist, driver i dag konsulentvirksomheden New Media Crew

Hvilke tanker forlod du høringen med?
»Det var et velment forsøg på at skabe en legitim offentlig proces. Men jeg havde forventet en mere kvalificeret diskussion om digitale medier kontra papir eller klassiske medier kontra computerspil eller sociale medier. Computerspil kan ikke bare afvises, de er vævet ind i fortællinger og er budskabsbærende. De formidler oplevelser på en måde, som er beslægtet med litteratur.«

»Jeg havde forventet, at dagsordenen havde handlet mere om, hvad medier er, og hvad medier skal være, snarere om der skal flyttes penge fra et bladhus til et andet. Det virker, som om de store mediehuse er interesseret i en livsforlængende indsats, snarere end en forandrende indsats. De tror alle sammen, at de skal reddes af iPad, og venter på en forløsning, der ikke kommer.«

»Jeg er bange for, at det ender med, at der ikke gives støtte til udvikling af nye digitale produkter. Hvis mediebranchen kun er dem, der er medlem af Danske Dagblades Forening plus noget radio og fjernsyn, så står de etablerede magtstrukturer i vejen for udvikling af nye medier. Det bør være muligt at finde nogle mennesker, der ikke allerede er indenfor i varmen, men som kan udvikle nye medier.«

»Det er deprimerende, at Danmark ikke har en national identitet på de sociale medier. Twitter, Google og Facebook dominerer totalt. Vi er væltet over ende af en amerikansk syndflod. Vi resignerer på forhånd og siger, at vi ikke kan bygge noget, der er stort nok.«

»Sociale medier som Twitter og Facebook er infrastruktur for demokratiet. De flytter magt fra de redaktionelle gatekeepere. Det giver individet, de oversete og de undertrykte nye kommunikationsmidler, samtidig med at de etablerede medier bliver mere og mere underlagt kontrol og redaktion.«

»Berlingske har købt elektroniske talenter, de forsøger vel at skabe innovation. Men Google er IKKE udviklet af 200 fastansatte, men af to mand med en ide i en garage. Hvis der skal skabes innovation i de store mediehuse, skal de øve vold på deres egne filosofier og metoder og skabe et frirum.«

mediestøtteudvalget
∞ Mediestøtteudvalget er i gang med at lave modeller for, hvordan mediestøtten skal skrues sammen fremover. Tankerne fremlægges 1. oktober 2011 for kulturministeren.

∞ Udvalget søger at skabe en model, der kan bidrage til oplysning og demokratisk debat og samtidig tage højde for ny
teknologi og ændrede medievaner.

∞ Der er indkommet 39 skriftlige høringssvar.

 

0 Kommentarer