De fleste er tilfredse med DJ-kampagne

En række medlemmer af DJ har lagt ansigt og ord til en reklamekampagne for forbundet, der har kørt i annoncer i Journalisten i månedsvis. To af tre har set annoncerne, og lige så mange er glade for kampagnen. Det runder lige knapt målet fra ledelsen.

En række medlemmer af DJ har lagt ansigt og ord til en reklamekampagne for forbundet, der har kørt i annoncer i Journalisten i månedsvis. To af tre har set annoncerne, og lige så mange er glade for kampagnen. Det runder lige knapt målet fra ledelsen.Har du lagt mærke til, at Dansk Journalistforbund har kørt en annoncekampagne fra november sidste år til april i år? Kampagnen har sat fokus på udvalgte medlemmers historier om, hvordan de har nydt godt af at være medlemmer, og den har primært kørt som annoncer i Journalisten.

Nu har DJ fået evalueret kampagnen. 850 tilfældigt udvalgte DJ-medlemmer er blevet spurgt, og heraf har 152 svaret. De fleste af svarene er positive, viser resultaterne, som Journalisten.dk har fået fuld adgang til.

To tredjedele af de medlemmer, der har svaret, har lagt mærke til annoncerne i Journalisten. 64 procent, altså nærmest to tredjedele, har svaret, at de synes, kampagnen var god eller meget god.

Det rammer lige knap og nap målsætningen for kampagnen. Da hovedbestyrelsen i DJ godkendte projektet, var de stillet i udsigt, at mindst 66 procent af medlemmerne skulle være positivt stemte.

DJ's kommunikationschef Esben Ørberg mener, at kampagnen har været en succes.
»Målet var at øge medlemsbevidstheden om værdien af medlemsskabet. Ja, faktisk merværdien. Vi ønsker, at alle medlemmer opfatter, at de kan få mere ud af DJ, end de giver. DJs mission er at sikre de bedste løn- og arbejdsvilkår. Nu viser vi, at vi er nået langt med at leve op til denne mission,« skriver han i en mail.

Esben Ørberg hæfter sig især ved, at hele 83 procent af de medlemmer, der har svaret på evalueringen, synes godt om selve ideen om at bruge medlemmernes egne historier i en kampagne.

Han tilføjer, at kommunikationsafdelingen havde en enkelt betænkelighed ved annoncerne.
»Vores eneste betænkelighed ved kampagnen var, om medlemmerne opfattende den for at være for smart – for merkantil. Ville journalistmedlemmer udsættes for en reklamekampagne om deres egen fagforening i deres eget fagblad?«

Han mener, evalueringen viser, at den betænkelighed ikke fandt fodfæste hos mange medlemmer. Men han erkender samtidig, at der er flere, der i tilbagemeldingerne har undret sig over selve formålet med kampagnen.

"Så kun kampagnen i Journalisten, som er fagbladet for … medlemmer. Så ved egentlig ikke, hvad jeg selv skulle med den, da jeg troligt i alle årene har betalt mit kontingent," lyder en af de anonyme kommentarer i undersøgelsen.

"Kampagne for DJ i DJ's eget fagblad virker højst mærkværdigt og umiddelbart som spild af ressourcer," lyder en anden.

Ikke desto mindre er de fleste tekstbeskeder i evalueringen altså positive.

"Kampagnen har været glimrende. Har bestemt bemærket den og synes godt om positiv branding af forbundet," lyder en af de positive kommentarer.

1 Kommentar

Jens Stenfeldt
10. OKTOBER 2012
DJ-kampagne - Glad, men helt uholdbar og utroværdig

Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde - en undersøgelse, der viser, at totredjedele er glade for en DJ-kampagnen, der skal ØGE medlemsbevidstheden om værdien af medlemsskabet. En undersøgelse, som ikke har et medlemsmandat, et erklæret medlemsønske, målt, udtalt og inddraget medlemsmæssigt. DJ-ledelsen har sat arbejdet i gang, baseret på antagelser, formodninger, halve vinde i luften?

Rent undersøgelses-fagligt er indsatsen direkte utroværdig, da der hverken er klarhed over initiativkredsen, om undersøgelsens formål, mål, endsige om den videnskabelige tilgang i undersøgelsen - det faglige niveau omkring kildekritik, metodeanvendelse, repræsentativ tilgang, validitet etc.

Tilbage står blot at afdække prisen for et sådant initiativ, i kroner og ører. Og samtidig spørge: Hvad skal undersøgelsens resultater bruges konkret til nu? 

Det er en ommer. Ingen kampagner uden målt medlemsopbakning til projektet må være udgangspunktet for enhver faglig funderet undersøgelse af VÆRDIEN af medlemmernes medlemsskab.