De faldne i mediekrigen

Kampen om færre reklamekroner koster. De seneste måneder har budt på nedskæringer på en række aviser, tv-stationer og magasiner. De fleste steder forklares besparelserne med svigtende annoncesalg på grund af dårlige konjunkturer. Nedskæringerne sker samtidig med, at Berlingske og Politiken lancerer nye månedsblade for at tiltrække flere annoncører, og de rent annoncefinansierede gratisaviser metro-Xpress og Urban kommer på gaden. Vi giver her en tilnærmelsesvis komplet oversigt over tabs-tallene.

Oktober
Dagbladet Djursland lukker 31. oktober efter 88 års drift. Ejeren, Århus Stiftstidende K/S, nedlægger Dagbladet Djursland, fordi den med et oplag på 5.500 eksemplarer er for lille til at løbe rundt økonomisk. Der er 11 medlemmer af DJ på Dagbladet – syv skrivende, to fotografer og to redaktionssekretærer. Stiftstidendes chefredaktør Erik Frodelund vil ikke afvise, at der vil blive fyret.

Oktober
TV 2 skal spare 50 millioner kroner på næste års budget. Beløbet er fordelt med 38 millioner kroner fra TV 2/Danmark og 12 millioner kroner fra TV 2-regionerne. Forklaringen på nedskæringerne er, at stationen forudser et lavere reklamesalg i kølvandet på bombningen af World Trade Center. TV 2 har valgt at sænke forventningerne til næste år allerede nu – frem for pludselig at stå i en alvorlige økonomisk krise. Lige nu er der ingen planer om fyringer. Besparelser i TV 2-regionerne har i forvejen kostet i alt fem arbejdspladser på TV 2 Fyn og TV 2/Bornholm.

Oktober
Efter kun halvanden måneds _eksistens bliver medarbejderne på weekend-nu stillet over for valget mellem fyringer eller lønnedgang. Det er mod forventet ikke lykkedes weekend-nu at finde en investor, der er villig til at skyde 15 millioner kroner i avisen. Der er for øjeblikket 23 redaktionelle medarbejdere ansat på weekend-nu.

Oktober
Også på Dagbladet Børsen, der de senere år har oplevet stor oplagsfremgang, er ledelsen klar med sparekniven. Siden foråret har Børsen oplevet nedgang i antallet af annoncer. Det betyder, at avisen blandt andet vil spare på udgifterne til freelancere.

Oktober
Bonnier-udgivelsen om sundhed og motion for mænd, Men's Health, lukker. Seks journalister mister deres arbejde.

Oktober
Tv-produktionsselskabet Feltwave i København går konkurs med et underskud på 40 millioner kroner. Der er 20 fastansatte samt et ukendt antal DJ-freelancere tilknyttet Feltwave.

September
Politiken kommer i år til at tjene 40 millioner mindre end ventet på tekstsideannoncer. De svigtende annonceindtægter betyder blandt andet, at Politiken vil producere 10 procent færre sider. Politiken har brugt husets seneste læserundersøgelse til at bestemme, hvor der skal skæres i stoffet. Besparelserne vil fra nytår blandt andet betyde en reduktion i antallet af specialsektioner i Politiken på hverdage.

August
Berlingske fyrer 118 medarbejdere, heraf 15 journalister. Desuden aftræder to frivilligt. Begrundelsen for fyringsrunden er et negativt annoncemarked. En måned efter ansætter Berlingske omkring ti redaktionelle medarbejdere til at udgive gratisavisen Urban. Urbans eneste indtægts-kilde er annoncer.

August
TvDanmark, Kanal 2 fyrer tre medarbejdere. Den ene er journalist. I marts blev to journalister fyret.

Ifølge Journalisternes A-kasse vokser både ledigheden og beskæftigelsen for øjeblikket. Det hænger sammen med, at Journalistforbundets medlemstal er voksende. Mens ledigheden stiger inden for de traditionelle journalisterhverv, får flere job inden for især kommunikationsbranchen.

De seneste statistikker fra slutningen af juli viser, at ledigheden på 12 måneder er steget fra 5,4 procent til 6,2 procent fuldtidsledige. I alt var 893 berørt af ledighed i juli 2001, mens tallet samme måned sidste år var 758.

0 Kommentarer