De faglige: Uenighed om DJ-arbejdsforhold

»Det er uklædeligt og besynderligt, at hovedbestyrelsen vil drøfte de faglige sekretærers kontrakter kun med den ene part på et lukket møde.«

»Det er uklædeligt og besynderligt, at hovedbestyrelsen vil drøfte de faglige sekretærers kontrakter kun med den ene part på et lukket møde.«

I utvetydige vendinger markerede faglig sekretær Solveig Schmidt på vegne af alle DJs faglige sekretærer sin protest over, at DJs hovedbestyrelse ville behandle spørgsmålet om nye kontrakter til de faglige sekretærer på et lukket møde, hvor kun valgte HB-medlemmer kunne være til stede.

»Løn- og arbejdsforhold for de ansatte her i huset er alene et anliggende for bestyrelsen,« argumenterede DJs næstformand Christian Kierkegaard.

Men de faglige sekretærers kritik betød dog, at de, før HB drøftede punktet, fik lov til at fremlægge deres synspunkter.

De faglige sekretærer har ønsket nye kontrakter for at sikre, at de er ansat på nogenlunde lige vilkår – i dag er det blandt andet meget forskelligt, hvor langt et opsigelsesvarsel den faglige sekretær har. Det svinger fra to til seks måneder.

I kontrakt-forhandlingsprocessen med forbundsledelsen har de faglige sekretærer blandt andet ønsket, at de blev sikret en måneds ulønnet orlov hvert 3. år. Daglig forbundsledelse har ikke ønsket denne ret, men foretrak en formulering, om at man ville se positivt på anmodninger om orlov.

»Vi er meget uforstående over for, at et så beskedent ønske om ulønnet orlov ikke kan imødekommes,« sagde Solveig Schmidt.

HB-medlem Birgitte Wilhelmsen spurgte de faglige sekretærer:

»Hvorfor kræver I ingen løn. I kræver jo orlov med løn, når I kører forhandlinger for forbundet?«

»Vi har barberet vores krav ned i asfalthøjde, vi har valgt at være meget beskedne,« sagde Solveig Schmidt.

I en hel time diskuterede hovedbestyrelsen derefter kontrakterne – i lukket forum. Og det endte blandt andet med en erklæring om, at daglig forbundsledelse nu vil drøfte orlovsretten med de faglige sekretærer igen – og finde en mere forpligtende formulering.

0 Kommentarer