De dumme redaktører

Meget større end du tror. Avislæserne og det internationaleAf Jens Henrik Haahr og Hans-Henrik Holm.Forlaget Ajour208 sider. 248 kroner

Meget større end du tror. Avislæserne og det internationale
Af Jens Henrik Haahr og Hans-Henrik Holm.
Forlaget Ajour
208 sider. 248 kroner

Anmeldelse: Øjvind Kyrø, udenrigsjournalist

Enhver udenrigsmedarbejder bør til jul give sin chefredaktør denne bog, så han kan se, hvor groft han undervurderer sine læsere/seere/lyttere. Redaktøren vil fortjent lide under de mange siders dokumentation af, hvor interesserede læserne er i udenrigsstof.

Vi andre, derimod, kan nøjes med at læse et kort referat, for det er mig ubegribeligt, hvorfor sådan en undersøgelse skal udgives i en bog på 208 sider, hvor den ene tese og oplysning efter den anden bliver gentaget og opsummeret.

Bogen er bygget på en såkaldt 'survey-undersøgelse' af folks interesser, når det gælder stof i avisen, samt en kortlægning af Jyllands-Postens prioritering af udlandsstoffet i en uge i henholdsvis 1962, 1982 og i 2002.

Konklusionen er, at læserne i snit bruger ikke mindre end 30 procent af deres 'avistid' på internationale forhold, og især de unge er utilfredse med satsning på kriser og krige på bekostning af beskrivelser af det daglige liv rundt om i verden.

Udlandsstoffet i JP ­- »Danmarks internationale avis« – har trods en kraftig udvidelse af sidetallet det samme omfang som i 1962: Under en femtedel af det samlede redaktionelle stof. Desuden ligner JPs interessesfære SAS' rutekort, når man ser bort fra de nordiske lande; man fokuserer på EU, USA og Mellemøsten/Asien, selv om læserne ifølge undersøgelsen også gerne hører nyt fra andre verdensdele.

Med de 'væsentlighedskriterier', som redaktørerne helliger i dag, kunne eksempelvis Latinamerika synke i Stillehavet, uden at det ville få andet end en notits.

Men så kyniske er læserne slet ikke:

»Den internationale læsers verden består derimod i langt højere grad af 'fjerne samfund'. Samfund, der udgøres af oplevelser, mennesker og skæbner, men også af politiske ledere og deres handlinger.«

Læserne er ikke dumme.

 

0 Kommentarer