Dato-Urban ligner spin

Kun to praktikanter, to gravide journalister og fem journalister, som var udlånt fra B.T. og Berlingske, blev ikke fyret, da Det Berlingske Officin lukkede Dato.

Kun to praktikanter, to gravide journalister og fem journalister, som var udlånt fra B.T. og Berlingske, blev ikke fyret, da Det Berlingske Officin lukkede Dato. Og de to gravide journalister bliver fyret, så snart det er muligt, når de vender tilbage fra barsel.

Samtlige af de resterende redaktionelle medarbejdere fra Dato fik en fyrreseddel, da gratisavisen lukkede. I alt omkring 25 redaktionelle medarbejdere mistede deres arbejde, da officinet drejede nøglen om for Dato.

Da ledelsen i Det Berlingske Officin offentliggjorde beslutningen om ikke længere at trykke Dato, kaldte ledelsen det ellers en fusion mellem Urban og Dato.

Tillidsrepræsentant på Dato Maria Rasmussen har svært ved at se, at der reelt er tale en fusion.

»Fusion lyder fint, men reelt er der tale om en lukning. Redaktionelt er der ikke flyttet noget over fra Dato til Urban,« siger hun.

I flere medier blev ledelsen citeret for at sige, at halvdelen af avisens medarbejdere skulle fyres. For Maria Rasmussen og de andre journalister, der nu står uden job, har det været frustrerende, at det udadtil har set ud, som om de bedste redaktionelle dele af Dato ville blive brugt på Urban.

»Jeg selv og andre er blevet spurgt, om vi er med i den halvdel af medarbejderne, der bliver flyttet over på Urban. Det svarer man selvfølgelig nej til, og så lyder det, som om man ikke var en del af den bedre halvdel af medarbejderne,« siger Maria Rasmussen.

Datos chefredaktør, Steen Breiner, ærgrer sig over, at det i medierne har set ud som om, at ikke alle journalister fra Dato blev fyret, fordi det, som Marina Rasmussen fortæller, har, givet flere kolleger i branchen opfattelse, at det kun var en dårlig halvdel af journalisterne, der blev fyret.

"Alle fastansatte redaktionelle medarbejdere på Dato er sagt op. Det er lidt misvisende, at der har stået, at halvdelen er blevet fyret. Det er korrekt, hvis man trækker andre medarbejdergrupper som for eksempel sælgerne fra, men i branchen er der en tendens til at tro, at medarbejdere er lig med journalister," siger han.

Medieforsker ved Roskilde Universitetscenter Michael Bruun Andersen vurderer, at meddelelsen om en fusion er et forsøg på at camouflere et nederlag i gratisaviskrigen fra Det Berlingske Officins side.

»Udefra set ligner det et forsøg på at få det uomgængelige til at se mere spiseligt ud – og et forsøg på at undgå at sige 'vi kaster håndklædet i ringen',« siger han.

Om der indholdsmæssigt er sket en reel forandring af Urban, har han svært ved at vurdere. Han har kun fået Urban leveret dagen efter, Dato lukkede. Siden er avisen ikke dukket op.

»Hvis det skal give mening at kalde det en fusion, må der være elementer i Urban fra Dato, som ikke var der før. Det er et spørgsmål om, hvad man mener med fusion,« siger han.

Koncernchef i Det Berlingske Officin, Lasse Bolander, forklarer, at fusionen mest af alt består i, at den del af distributionen, der foregår i trafikken, er lagt sammen. I stedet for Dato står der i dag Urban på avisstanderne. Husstandsomdelingen er der lukket helt ned for.

"Vi kaldte det en fusion, fordi vi prøvede at signalere over for omverden, at vi nu samler kræfterne omkring et produkt i stedet for to. Redaktionelt er vi godt tilfredse med Urban, som avisen er, og har ikke nævneværdigt brug for at tilføre redaktionelle ressourcer, men vi har brug for at tilføre ressourcer i distributionen," siger Lasse Bolander.

Han kan godt forstå, at tidligere Dato-medarbejdere er frustrerede over, at mange har fået den opfattelse, at halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skulle videre til Urban.

"Vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at de redaktionelle medarbejdere var sikret, fordi de skulle arbejde videre på Urban, for det er jo heller ikke rigtigt. Der har heller ikke på noget tidspunkt været forsøg på at dække over noget. Men vi har haft brug for at signalere over for konkurrenter og over for markedet, at vi kæmper videre med Urban, da den er et meget bedre våben i gratisaviskrigen, end Dato viste sig at være, fordi markedet flyttede sig," siger han.

Samtlige opsagte medarbejdere fra Dato har fået fem måneders opsigelse med fuld løn. Det gælder også de medarbejdere, der kun havde ret til en måneds opsigelsesfrist, oplyser tillidsmand Maria Rasmussen.

2 Kommentarer

Intet navn
1. MAJ 2007
Dato og Urban ER fusioneret
Jeg mener nu bestemt at have hørt, at Dato og Urban ER fusioneret og nu bliver husstandsomdelt i Sydafrikas næststørste by* ;-)

Anonym har ret, når han kritiserer en medieforsker for at undskylde sig med at 'avisen ikke er kommet'. Urban er tilgængelig på nettet. Hvis man er forsker kan man vel opsøge sit materiale selv.

Selvfølgelig er det ok, at spørge medieforskeren om der er tale om en fusion i forhold til medarbejderne - men svaret er mildt sagt ikke overraskende. Min gamle svigermor ville være kommet til samme resultat, hvis hun fik at vide, at alle der kunne fyres var blevet hældt ud. Fyringerne er et faktum, man kan forholde sig til uden at være forsker.*Sydafrikas næststørste by hedder Durban
Jacob Knudsen
1. MAJ 2007
Men kommentatoren har ret
Men kommentatoren har ret så langt, at medieforskeren ikke bør udtale sig som om det er en fejl, at Urban ikke er kommet. Det har aldrig været på tale at Urban skulle komme på hjemmeadressen.

Man gjorde det dagen efter Datos lukning for at signalere lukningen af Dato.