Dato-Urban fusion ligner spin

Fusionen mellem Dato og Urban var mere spin, end det var fusion. Kun de journalister, som Det Berlingske Officin ikke kunne undgå at fyre, er flyttet med over til Urban.

Fusionen mellem Dato og Urban var mere spin, end det var fusion. Kun de journalister, som Det Berlingske Officin ikke kunne undgå at fyre, er flyttet med over til Urban.

Fyringer. Kun to praktikanter, to gravide journalister og fem journalister, som var udlånt fra B.T. og Berlingske, blev ikke fyret, da Det Berlingske Officin lukkede Dato. Og de to gravide journalister bliver fyret, så snart det er muligt, når de vender tilbage fra barsel.

Samtlige af de resterende redaktionelle medarbejdere fra Dato fik en fyreseddel, da gratisavisen lukkede. I alt 25 mistede deres arbejde, da officinet drejede nøglen om for Dato.

Da ledelsen i Det Berlingske Officin offentliggjorde beslutningen om ikke længere at trykke Dato, kaldte man det ellers en fusion mellem Urban og Dato.

Tillidsrepræsentant på Dato Maria Rasmussen har svært ved at se, at der reelt er tale om en fusion.

»Fusion lyder fint, men reelt er der tale om en lukning. Redaktionelt er der ikke flyttet noget over fra Dato til Urban,« siger hun.

I flere medier blev ledelsen citeret for at sige, at halvdelen af avisens medarbejdere skulle fyres. For Maria Rasmussen og de andre journalister, der nu står uden job, har det været frustrerende, at det udadtil har set ud, som om de bedste redaktionelle dele af Dato ville blive brugt på Urban.

»Jeg selv og andre er blevet spurgt, om vi er med i den halvdel af medarbejderne, der bliver flyttet over på Urban. Det svarer man selvfølgelig nej til, og så lyder det, som om man ikke var en del af den bedre halvdel af medarbejderne,« siger Maria Rasmussen.

Medieforsker ved Roskilde Universitetscenter Michael Bruun Andersen vurderer, at meddelelsen om en fusion er et forsøg på at camouflere et nederlag i gratisaviskrigen fra Det Berlingske Officins side.

»Udefra set ligner det et forsøg på at få det uomgængelige til at se mere spiseligt ud – og et forsøg på at undgå at sige, 'vi kaster håndklædet i ringen',« siger han.

Koncernchef i Det Berlingske Officin Lasse Bolander forklarer, at fusionen mest af alt består i, at den del af distributionen, der foregår i trafikken, er lagt sammen. I stedet for Dato står der i dag Urban på avisstanderne. Husstandsomdelingen er der lukket helt ned for.

»Vi kaldte det en fusion, fordi vi prøvede at signalere over for omverden, at vi nu samler kræfterne omkring et produkt i stedet for to. Redaktionelt er vi godt tilfredse med Urban, som avisen er, og har ikke nævneværdigt brug for at tilføre redaktionelle ressourcer,« siger Lasse Bolander.

Han kan godt forstå, at tidligere Dato-medarbejdere er frustrerede over, at mange har fået den opfattelse, at halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skulle videre til Urban.

»Vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at de redaktionelle medarbejdere var sikret, fordi de skulle arbejde videre på Urban, for det er jo heller ikke rigtigt. Der har heller ikke på noget tidspunkt været forsøg på at dække over noget. Men vi har haft brug for at signalere over for konkurrenter og over for markedet, at vi kæmper videre med Urban, da den er et meget bedre våben i gratisaviskrigen, end Dato viste sig at være, fordi markedet flyttede sig,« siger han.

Samtlige opsagte medarbejdere fra Dato har fået fem måneders opsigelse med fuld løn. Det gælder også de medarbejdere, der kun havde ret til en måneds opsigelsesfrist.

0 Kommentarer