Datatilsynet: Lokalavis står ikke til ansvar for kommunes fejl

Journalister må som udgangspunkt gerne tage billeder af personfølsomme oplysninger, når det sker som dokumentation til en historie

Så længe journalisten på Lokalavisen Egedal tog et billede af personfølsomme oplysninger som led i sit arbejde som journalist, vil det ikke være en sag for Datatilsynet.

Sådan lyder det fra Datatilsynet, efter at Egedal Kommune har indberettet en hændelse om opbevaring af personfølsomme oplysninger om en elev på den nu lukkede Toftehøjskole i Ølstykke.

Indberetningen blev lavet, efter at en lokaljournalist i Egedal under sin dækning af en politiøvelse på den lukkede skole tog billeder af et chartek med dokumenter, der blandt andet indeholdt beskrivelser af en elevs diagnose og oplysninger om, at eleven er blevet udredt på børnepsykiatrisk afdeling. Chartekket lå oven på en række tilsyneladende forladte flyttekasser.

Efter affotograferingen lagde journalisten de fortrolige papirer ned i en af flyttekasserne og lavede så en historie om kommunens opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Historien fik Egedal Kommune til at indberette hændelsen om opbevaringen af oplysningerne til Datatilsynet. Kommunens dataansvarlige gik samtidig i gang med at vurdere, ”om Lokalavisen ved at tage billedet har overtrådt persondatalovgivningen”.

Men der er umiddelbart ikke noget at komme efter avisen med, oplyser Datatilsynet i et skriftligt svar til Journalisten:

”Lokalavisen Egedals ageren i sagen er i udgangspunktet ikke omfattet af de databeskyttelsesretlige regler, fordi de ikke gælder behandling af personoplysninger, der finder sted i journalistisk øjemed.”

Kommune kalder sagen for et tillidsbrud

Egedal Kommune har tidligere langet ud efter avisens ageren i sagen og kaldt det et tillidsbrud, at journalisten affotograferede oplysningerne.

”Vi er selvfølgelig stadig rigtig ærgerlige over, at journalisten, som vi har givet tilladelse til at følge politiet på en øvelse, på en nedlagt skole, vælger at bryde vores tillid og tage disse billeder. Var der ikke blevet taget billeder, havde vi ikke haft brug for at foretage en anmeldelse,” har kommunen oplyst i et mailsvar.

Men den forklaring har to eksperter skudt ned og sagt, at kommunen under alle omstændigheder var forpligtet til at anmelde hændelsen, eftersom også politiet på skolen kunne have fået adgang til de personfølsomme oplysninger, da de afholdt øvelse på skolen.

Samtidig har Lokalavisen Egedals chefredaktør, Palle Høj, understreget, at journalisten ikke har brudt døre ind for at få adgang til dokumenterne:

”Selv om han er taget ud på skolen for at lave noget andet, så bliver det vores opgave at fortælle, at kommunen har efterladt dokumenter flydende på en lukket skole.”

0 Kommentarer

Læs også

Egedal Kommune anmelder ikke lokalavis efter fund af personfølsomme oplysninger

Lokaljournalists foto får kommune til at melde sig selv til Datatilsynet

14. SEPTEMBER 2021