Dårligere postomdeling kan koste Kristeligt Dagblad på pengepungen

En ny postlov kan koste Kristeligt Dagblad »en betydelig meromkostning i millionklassen«, siger chefredaktør Erik Bjerager. I dag modtager alle Kristeligt Dagblads abonnenter avisen med posten. Private aktører står klar i kulissen

Et forslag til en ny postlov kan få store konsekvenser for de aviser, der bliver omdelt af Post Danmark. I den nye lov slækkes der så meget på kravene til omdelingen, at det måske er slut med at omdele aviser om mandagen.

Det rammer en række regionale og landsdækkende aviser, men især Kristeligt Dagblad. Hele Kristeligt Dagblads oplag bliver i dag omdelt af Post Danmark.

Erik Bjerager ser to problemer i det nye forslag. Dels at frekvensen falder. Dels at priserne for omdeling stiger.

»Det vil betyde en betydelig meromkostning i millionklassen for os.«

Mener du, at politikerne skal kompensere for det økonomisk?

»De skal i hvert fald huske at tænke i helheder. Det duer ikke, at man forringer vikårene for dagblade på den her måde, når vi i forvejen har fået markant højere forsendelsesomkostninger. Det er en meget vanskelig situation.«

Skal læserne ikke bare vænne sig til at læse avisen digitalt?

»Jeg mener, at de mennesker, der bor på landet, i udkantsdanmark, skal kunne læse en papiravis ligesom alle andre. Det er i øvrigt ofte de områder, hvor der er dårligst netforbindelse,« siger Erik Bjerager.

Han tilføjer, at det fortsat er uklart, hvad politikerne vil gå med til.

»Tidligere har de afvist fem-dages distribution. De håber vi, de gør igen,« siger han.

For øjeblikket forhandler Kristeligt Dagblad med Post Danmark og andre distributører om omdelingen af avisen.

Hans Peter Nissen, formand for Danske Mediers distributions- og bladsalgsudvalg, siger, at Dagbladenes Distributionsnet står klar med åbne arme, hvis for eksempel Kristeligt Dagblad skal omdeles dage, hvor Post Danmark ikke kan. Dagbladenes Distributionsnet er et samarbejde mellem for eksempel Dansk Avisomdeling, Bladkompagniet eller Nordjyske Distribution. Distributionsnettet omdeler allerede en række aviser på søn- og helligdage.

»Alle de dage, Post Danmark ikke deler ud, har Dagbladenes Distributionsnet udvidet dækning. Hvis Post Danmark ikke deler ud mandag, vil vi gøre det,« siger Hans Peter Nissen.

Kan I gøre det til samme pris?

»Det kommer an på, hvilken profil bladet har. Men vi er konkurrencedygtige på stor set alle de dagblade, der findes,« siger Hans Peter Nissen.

I Danske Medier siger journalistisk direktør Christian Kierkegaard, at forhandlingerne om den nye postlov endnu ikke er afsluttet. Det er derfor endnu uafklaret, hvad en ændring vil betyde for omdelingen af blade og magasiner.

0 Kommentarer