Dårlige tider, nye principper

Berlingske Lokalaviser har været en af bannerførerne for en klar adskillelse af annoncer og redaktionelt stof. Men på grund af svag økonomi får annoncørerne nu alligevel lov til at købe sig til redaktionel omtale.

Det går godt for erhvervslivet i Sønderjylland. Over alt er der optimisme og fremgang at spore. I hvert fald hvis man skal tro "Erhvervslivet i Sønderjylland" fra Ugeaviserne Aabenraa, Haderslev og Sønderborg. Tillægget trykt i 111.000 eksemplarer beskriver en region i en så rivende udvikling, at det kan være svært at se behovet for at fremme den yderligere.

De 14 sider skal imidlertid ikke bare sætte positivt fokus på erhvervsudviklingen i Sønderjylland. Tillægget skal også skabe luft i distriktsavisernes økonomi. Problemet er, at det samtidig bryder med Berlingske Lokalavisers egne etiske regler om, at man ikke bedriver luderjournalistik, altså lader sig købe til redaktionel omtale.

Kommerciel direktør i Berlingske Lokalaviser, Gorm Arildsen, forklarer, at man fortsat står ved sine etiske retningslinier. Det nye er, at reglerne ikke længere gælder for tillæg.

"Vi giver ikke køb på de etiske regler for distriktsaviserne. Men for nye tillæg og internet vil vi gerne gøre det på en anden måde. Markedet er nedadgående, og derfor må vi gå nye veje, hvis vi vil overleve," forklarer han.

I salgspapiret fra Ugeaviserne i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg fremgår det, at tekst og annoncer sælges til virksomhederne i forholdet 2:1. Således udløser en annonce automatisk en journali-stisk artikel i halv størrelse. Ifølge oplægget udformer Berlingske Lokalaviser uden ekstra betaling også gerne annoncen. Det har resulteret i et tillæg, hvor en række private og offentlige virksomheder fortæller om deres virke. De gennemgående nøgleord er fremgang, vækst, udvikling og optimisme.

 

En svipser
En af historierne handler om de mange fordele ved at starte virksomhed i Sønderborg.

Den begynder således: "Byplanlægger ved Sønderborg Kommune er ikke i tvivl om, at de gode trafikforhold og natur-nærhed er med til at trække virksomheder til byen."

Artiklen optræder på samme side som en annonce for kommunen med overskriften "Sønderborg Kommune har alt, hvad erhvervslivet har brug for."

Ifølge Berlingske Lokalavisers kun tre år gamle regelsæt for god etik, Den Nøgne Sandhed, er den slags sammenblanding uacceptabel.

Lokalaviserne skal tiltrække annoncepenge ved at lave en god avis. Ikke omvendt.

Kommerciel direktør Gorm Arildsen forklarer, at med de nye principper for annoncebetalte tillæg har det været vigtigt, at læserne kunne se forskel på tillægget og den almindelige avis. Derfor skal annoncetillæg trykkes i en anden papirkvalitet og med en anden slags typografi end ugeaviserne.

Det er for eksempel tilfældet med et juletillæg udgivet af Kolding Ugeavis.

For lige netop "Erhvervslivet i Sønderjylland" er det bare ikke sket. Det beklager Gorm Arildsen.

"Vi har ikke ændret typografien, og derfor fremgår det ikke tydeligt nok, at der er tale om et annoncetillæg. Det er en svipser," erkender han.

 

Ny sandhed
Heller ikke tillidsrepræsentant på Berlinskes 30 lokalaviser, Nicolas Lund-Larsen, kan se noget galt i, at de sønderjyske ugeaviser tjener ekstra på at lave annoncetillæg, bare læserne kan se forskel på typografien.
"Hvis vi vil beholde vores job, må vi en gang imellem se på, hvad der gavner bladet og ikke den faglige stolthed."

Han mener, det vigtigste er, at det er frivilligt for medarbejderne at medvirke, og at det ikke kan skade journalisternes integritet.

"Det er for eksempel i orden, at en kommunaljournalist siger ja til at lave nogle virksomhedsportrætter. Han behøver nemlig ikke frygte, at han kommer i klemme, hvis han ugen efter skal skrive en kritisk artikel om den samme virksomhed," siger Nicolas Lund-Larsen.

Berlingske Lokalaviser med et samlet oplag på en million eksemplarer om ugen var blandt de første til at indføre klare regler for adskillelse af annoncer og journalistik. Derfor står Berlingske Lokalaviser også i første række, når der er grundlag for kritik, erkender Gorm Arildsen.

"Sådan må det jo være, når man melder klart ud."

Han tilføjer, at de nye tider betyder, at reglerne i Den Nøgne Sandhed snart bliver revideret:

"Lige nu tegner det til, at vi laver en tilføjelse om, at reglerne ikke gælder for nye annoncetillæg. På det område vil der være en præcisering i forhold til Den Nøgne Sandhed."

 

0 Kommentarer